OBITELJ
Izvor: Stephanie Pratt / Pixabay
SVE MJERE

DEMOGRAFSKE MJERE - kako do nekretnine uz podršku županija

Kupnja ili izgradnja vlastite nekretnine mnogima je velika želja. S obzirom na to da mnoge obitelji to nisu u mogućnosti napraviti, županije daju poticaje ili subvencioniraju kamatne stope ili rate mladima kako bi lakše i jednostavnije došli do svog 'krova nad glavom'. 

Jedan od važnijih segmenata demografskog razvoja i obnove je zasigurno i stambeno zbrinjavanje mladih obitelji. Velika olakšica za mlade obitelji prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine je i oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa. Mnoge općine mladim obiteljima daju nepovratna sredstva za kupovinu, izgradnju, nadogradnju nekretnina u određenom apsolutnom iznosu ili kao postotak od vrijednosti nekretnine.

Neke županije u svojim su proračunima također osigurale novac za poticaj mladim obiteljima za izgradnju/adaptaciju ili kupovinu nekretnina ili građevinski materijal za obnovu i izgradnju kuća, građevinsko zemljište te neuseljive obiteljske kuće i materijal za njihovu obnovu.

Donosimo popis mjera županija u segmentu stambenog zbrinjavanja:

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 • Internetska stranica - OVDJE 
 • subvencioniranje kamata na stambene kredite i sufinanciranje troškova podstanarstva za liječnike i medicinsko osoblje u okviru Javnog poziva o dodjeli subvencija liječnicima i medicinskom osoblju zaposlenim u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarsko-bilogorske županije kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija
 • Neke jedinice lokalne samouprave provode vlastite mjere (primjerice Općina Hercegovac nudi financijsku pomoć mladim obiteljima za kupnju nekretnine) 

BRODSKO-POSAVSKA

 • Internetska stranica - OVDJE
 • Neke jedinice lokalne samouprave provode vlastite mjere (primjerice Općina Vrpolje provodi pet mjera za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji)

DUBROVAČKO-NERETVANSKA  

 • Internetska stranica - OVDJE
 • Određene jedinice lokalne samouprave imaju svoje mjere (primjerice Grad Ploče subvencionira trošak stanovanja)

ISTARSKA

 • Internetska stranica - OVDJE
 • ISTRAMEDIC 2021 - projekt osiguravanja povoljnijih uvjeta stambenog kreditiranja za zdravstvene radnike zaposlene u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija
 • Određene jedinice lokalne samouprave imaju svoje mjere (primjerice Općina Bertonigla subvencionira kamatnu stopu stambenih kredita) 

KARLOVAČKA

 • Internetska stranica - OVDJE
  • Stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima koje mogu ostvariti fizičke osobe i njihove obitelji bez obzira na dob 
  • Najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu
  • Darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće
  • Darovanje građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu korisnika
  • Darovanje građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika
  • Darovanje neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju (poslovi državne uprave koji su od 01. siječnja 2020. povjereni Karlovačkoj županiji)
 • Program demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području:
  • Bespovratna novčana sredstva pri kupnji obiteljske kuće
  • Bespovratna novčana sredstva za rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava nova stambena jedinica
  • Bespovratna novčana sredstva pri izgradnji kuće

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 • Internetska stranica - OVDJE
 • Određene jedinice lokalne samouprave imaju svoje mjere (primjerice Općina Petranec koja sufinancira kupnju/izgradnju obiteljske kuće)

KRAPINSKO-ZAGORSKA

 • Internetska stranica - OVDJE
 • Postoje mjere jedinica lokalne samouprave (primjerice Općina Desinić koja daje financijsku pomoć za kupnju nekretnine na području općine)

LIČKO-SENJSKA

 • Internetska stranica - OVDJE
 • Postoje neke mjere jedinica lokalne samouprave - davanje stanova u najam

MEĐIMURSKA

 • Internetska stranica - OVDJE
 • Postoje neke mjere jedinica lokalne samouprave (primjerice Grad Prelog subvencionira kamate za stambene kredite mladim obiteljima sa područja grada)

OSJEČKO-BARANJSKA

 • Internetska stranica - OVDJE
 • Projekt 'Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva' pokrenut je 2019. godine.  Namijenjen je hrvatskim državljanima s prebivalištem i radnim odnosom na području Županije, bez obzira na godine života, za kupnju stana ili kuće na području Županije.
  • Provodi se subvencioniranjem kamatne stope od 1 postotnog poena na odobreni kredit poslovnih banaka s kojima Županija zaključi ugovor prvih 10 godina otplate kredita, uz minimalan rok otplate od 15 godina.
  • Najviši iznos kredita koji Županija subvencionira je 500.000 kuna, a stambeni kredit može biti i veći od toga iznosa, ali razliku financira korisnik kredita. 
  • Za provedbu ovog projekta osiguran je kreditni potencijal od 100 milijuna kuna, a uz dodatnu subvenciju jedinica lokalne samouprave, kamate za krajnje korisnike kreće se već od 0,09 posto.

POŽEŠKO-SLAVONSKA

 • Internetska stranica - OVDJE
 • Postoje neke mjere jedinica lokalne samouprave (Grad Kutjevo izrađuje javni poziv) 

PRIMORSKO-GORANSKA

 • Internetska stranica - OVDJE
 • Postoje neke mjere jedinica lokalne samouprave (primjerice Grad Opatija ima Program potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih)

SISAČKO-MOSLAVAČKA

 • Internetska stranica - OVDJE
 • Program za mlade 2019. - 2023., subvencioniranje stambenih kredita

SPLITSKO-DALMATINSKA

 • Internetska stranica - OVDJE
 • U Proračunu su osigurana financijska sredstva za demografske mjere - poticaj mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća. Program se provodi temeljem Javnog natječaja u kojem se detaljno utvrđuje namjena, korištenje sredstva, kriteriji i visina dodijeljenih sredstava te kontrola korištenja istih.

ŠIBENSKO-KNINSKA

 • Internetska stranica - OVDJE
 • ŠKŽ nema posebno stambeno zbrinjavanje za mlade obitelji, ali postupa po Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (NN 106/18 i 98/19), sukladno odredbama članak 1. stv. 3 i članka 7. , a zahtjev mogu podnijeti svi građani koji se žive ili se žele naseliti na području ŠKŽ
 • Postoje neke mjere jedinica lokalne samouprave (primjerice Općina Promina sufinancira kupnju građevinskog zemljišta mladim obiteljima, Grad Drniš sufinancira mladim obiteljima kupnju, izgradnju ili adaptaciju stambenih objekata)

VARAŽDINSKA

 • Internetska stranica - OVDJE
 • Županija subvencionira kamatu na stambene kredite liječnika i medicinskog osoblja što je u funkciji stambenog zbrinjavanja

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

 • Internetska stranica - OVDJE
 • Postoje neke mjere jedinica lokalne samouprave (primjerice, Općina Pitomača sufinancira kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog prostora te izgradnju stambenog prostora)
 • Subvenciju kamata na stambene kredite kojih su korisnici doktori medicine, magistri farmacije i magistri medicinske biokemije zaposleni u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

 • Internetska stranica - OVDJE
 • Sufinanciranje kupovine prve nekretnine za mlade i mlade obitelji

ZADARSKA

 • Internetska stranica - OVDJE
 • Postoje neke mjere jedinica lokalne samouprave (primjerice, Općina Tkon oslobađa od komunalnog doprinosa za gradnju novih građevina za stanovnike)

ZAGREBAČKA

 • Internetska stranica - OVDJE
 • Subvencioniranje kamate na stambene kredite za doktore medicine koji su zaposleni na neodređeno vrijeme u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Zagrebačka županija, po korisniku u visini 50 posto iznosa ugovorene kamate na kredit, ali ne u većem iznosu od 1.000 kuna mjesečno po korisniku subvencije – uz uvjet da se radi o prvoj nekretnini za stanovanje.

GRAD ZAGREB

 • Internetska stranica - OVDJE
 • Zbrinjavanje građana kojima je imovina srušena u potresu
 • Stambeno zbrinjavanje - podnositelju zahtjeva pripadaju bodovi za dijete kao člana domaćinstva i dodatni bodovi za svako malodobno dijete

Unatoč tome što mnoge županije u ovom trenutku nemaju aktualnih mjera (najviše radi covida) ipak svaka županija, ali i jedinica lokalne samouprave, ima u planu kako nastaviti pomagati mladim obiteljima u izgradnji ili kupnji nekretnina. A takva pomoć je, u današnjim uvjetima visokih cijena nekretnina, neophodna.

Sadržaj podržava Hrvatska zajednica županija