Fotonaponske ćelije
Izvor: markusspiske / Pixabay
FOTONAPONSKE ĆELIJE

Centar kulture u Valpovu proizvodit će električnu energiju

Projekt solarne centrale financira se iz 'Javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene'.

Grad Valpovo nabavlja solarnu centralu s fotonaponskim modulima za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe. Ugovorena vrijednost iznosi 199.266,46 kuna s PDV-om. 

Fotonaponska elektrana nalazit će se na krovištu zgrade Centra kulture 'Matija Petar Katančić', a namjena joj je proizvodnja električne energije koja bi se koristila za vlastite potrebe građevine na kojoj se elektrana nalazi, a višak proizvedene električne energije bi se predavao HEP-ODSu na niskonaponsku mrežu.

Projekt solarne centrale koji se financira iz 'Javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene' pripremio je Valpovački poduzetnički centar u suradnji s gradonačelnikom i upravnim odjelima Grada Valpova.