energetska obnova
Izvor: fotoblend / Pixabay
ISKAZ INTERESA

Javni poziv APN-a: Energetska obnova zgrada javnog sektora

Temeljem NPOO-a, pripremljeno je 250 milijuna kuna za energetsku obnovu zgrada javnog sektora kroz ESCO model. Tekst je ažuriran 09.01.2023.

Za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge, 28. prosinca sklopljen je Ugovor s APN-om vrijedan 250 milijuna kuna. Potpisivanjem ovog ugovora dosad je ugovoreno gotovo 700 milijuna kuna od raspoložive 1 milijarde kuna bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru investicije C6.1.R1-I1 Energetska obnova zgrada za višestambene i javne zgrade neoštećene u potresu. 

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) objavila je Poziv na iskaz interesa – prijavu zgrada javnog sektora za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći.

Rok za podnošenje iskaza interesa APN-u, odnosno prijave zgrade s dokazima o prihvatljivosti je:

 • do kraja dana 24.12.2022. godine.

Poziv je namijenjen vlasnicima ili korisnicima postojećih zgrada ili kompleksa zgrada koji čine energetsku funkcionalnu cjelinu, koje nisu oštećene u potresu i nemaju konstruktivna oštećenja zbog drugog uzroka, koje su u vlasništvu javnog sektora i u kojima se obavlja društvena djelatnost

Zgrade javnog sektora (klikni)

Zgrade javnog sektora su one u kojima se obavlja društvena djelatnost i koje su u vlasništvu:

 • tijela državne vlasti i državne uprave
 • jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • javnih ustanova
 • ustanova koje obavljaju društvenu djelatnost

A osnovale su ih Republika Hrvatska, JLP(R)S, vjerske zajednice ili druge javne ustanove i ustanove čiji osnivači su također Republika Hrvatska, JLP(R)S ili vjerske zajednice.

Društvene djelatnosti (klikni)

Društvenim djelatnostima u smislu ovoga Poziva smatraju se:

 • predškolski odgoj
 • osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje
 • visoko obrazovanje
 • formalno obrazovanje odraslih
 • znanstvena djelatnost
 • kazališna djelatnost
 • audiovizualne djelatnosti
 • knjižnična djelatnost
 • arhivska djelatnost
 • muzejska djelatnost
 • zdravstvena djelatnost
 • djelatnost socijalne skrbi
 • djelatnosti državne vlasti
 • državne uprave kao i tijela organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • djelatnosti pravnih osoba s javnim ovlastima
 • poslovi obrane
 • sudska i pravosudna djelatnost
 • poslovi javnog reda i sigurnosti
 • sportska djelatnost
 • stanovanje zajednica
 • vatrogasna djelatnost
 • djelatnost zaštite i spašavanja 
 • djelatnost humanitarne pomoći

Cilj Poziva je formirati bazu prihvatljivih zgrada javnog sektora za provedbu energetske obnove kroz model ugovaranja energetske usluge za koje će APN pripremati i pokretati postupke javne nabave za pružanje energetske usluge u svrhu provedbe integralne energetske obnove zgrada. 

ECSO model

Energetska usluga predmet je Ugovora o energetskom učinku sklopljenog između naručitelja energetske usluge, pružatelja energetske usluge i APN-a, koji je verificiran i praćen tijekom cijelog svog trajanja, pri čemu se investicija u radove, opremu i usluge za provedbu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti obuhvaćenih energetskom uslugom otplaćuje prema ugovorenom stupnju poboljšanja energetske učinkovitosti ili drugim ugovorenim kriterijima, kao što su financijske uštede.

Ovim modelom energetske obnove (ESCO model) su u velikoj mjeri smanjena administrativna opterećenja vlasnika ili korisnika zgrada javnog sektora u ulozi naručitelja energetske usluge, odnosno pružatelj energetske usluge (ESCO tvrtka), u skladu s ugovorom o energetskom učinku, zadužen je za:

 • izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade
 • izvođenje radova energetske obnove
 • stručni nadzor
 • uslugu koordinatora zaštite na radu
 • provođenje energetskog pregleda
 • izradu izvješća o provedenom energetskom pregledu i energetskog certifikata nakon obnove

APN provodi mjere informiranja i vidljivosti.

Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge sufinancirat će se sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. za što je osigurana alokacija od 250 milijuna kuna.

Sufinancirat će se naknade za energetsku uslugu za razdoblje do završetka energetske obnove pri čemu ukupan iznos tih naknada ne smije biti veći od 40 posto ukupne naknade za energetsku uslugu.

Nakon završetka energetske obnove (razdoblje ostvarenja ušteda) naručitelj energetske usluge tijekom ugovornog razdoblja vlastitim sredstvima plaća ugovorenu mjesečnu naknadu za energetsku uslugu, koja iznosi 1/12 godišnje naknade za energetsku uslugu, a ne može biti veća od vrijednosti ugovorene godišnje zajamčene uštede.

Rok za podnošenje iskaza interesa APN-u, odnosno prijave zgrade s dokazima o prihvatljivosti Prijavitelja je do kraja dana 24.12.2022. godine.

Postupak financiranja:

 • U razdoblju do završetka energetske obnove Pružatelj ispostavlja Naručitelju račune za energetsku uslugu (jednom mjesečno) uz dokaze o izvršenju usluge (privremena izvješća stručnog nadzora i završno izvješće stručnog nadzora).
 • Temeljem računa za energetsku uslugu u razdoblju do završetka energetske obnove, APN doznačuje sredstva (bespovratnu financijsku pomoć) na račun Naručitelja, a Naručitelj je dužan izvršiti plaćanje prema Pružatelju, a APN-u dostaviti dokaz o izvršenom plaćanju.
  • APN će financirati ukupni iznos ugovorene naknade za energetsku uslugu za razdoblje do završetka energetske obnove, koja ne može biti veća od 40 posto ukupne vrijednosti Ugovora o energetskom učinku i ne može biti veća od 2.400,00 kn/m2 GBP-a.
 • Nakon završetka i Verifikacije Energetske obnove, APN podnosi NT-u zahtjev za nadoknadu sredstava (ZNS) iz Mehanizma za oporavak i otpornost.
 • Nakon završetka Energetske obnove, Pružatelj ispostavlja Naručitelju, a Naručitelj plaća, mjesečne račune za energetsku uslugu u razdoblju ostvarenja ušteda (do kraja ugovornog razdoblja), uz uvjet urednog izvršavanja ugovornih obveza. Godišnji iznos ugovorene naknade za energetsku uslugu u razdoblju ostvarenja ušteda jednaka je ugovorenoj Zajamčenoj uštedi.

Cjelokupna dokumentacija Poziva na iskaz interesa – prijavu zgrada javnog sektora za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći dostupna je na internetskim stranicama APN-a

Preuzmite cjelokupni poziv i objašnjenja

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!