energetske uštede
Izvor: PIRO4D / Pixabay
ESCO MODEL

Kako financirati energetsku obnovu zgrade - uštedom

ESCO model, odnosno model ugovaranja energetske usluge putem ugovora o energetskom učinku predstavlja model putem kojeg se realizira energetska obnova građevine i provode mjere poboljšanja energetske učinkovitosti na način da se one financiraju isključivo iz ušteda ostvarenih smanjenom potrošnjom energije.

U ESCO modelu (ESCO je skraćenica za  Energy Service Company) pružatelj usluge provodi obnovu i mjere poboljšanja energetske učinkovitosti dok naručitelj energetske usluge za navedenu uslugu plaća pružatelju naknadu koja mora biti manja ili jednaka uštedama u smanjenoj potrošnji energije. 

Energetska obnova javnih zgrada, odnosno dio te obnove, radit će se prema ESCO modelu, čime će se promicati tržište energetskih usluga i pristup tom tržištu za male i srednje poduzetnike, tako piše u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti (NPOO). 

Provedbeno tijelo na nacionalnoj razini za ESCO model je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

ESCO model osigurava niže troškove za energiju i održavanje ugradnjom nove opreme i optimiziranjem energetskih sustava. Što je veća potrošnja energije, to je i primjena ESCO modela isplativija. ESCO projekti garantiraju uštedu u potrošnji energije i računima za energiju te investiciju isplaćuju iz postignutih ušteda.

Koraci ESCO modela

Korisnik (naručitelj) energetske usluge (NEU) naručuje, a pružatelj energetske usluge (PEU) pruža energetsku uslugu, u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrade 

 • PEU se obvezuje postići dokazive uštede na troškovima energije ili vode provođenjem mjera energetske učinkovitosti
 • Mjere energetske učinkovitosti podrazumijevaju sljedeće:
  • izradu projektne dokumentacije – glavnog projekta
  • energetsku obnovu zgrade (izvođenje radova, ugradnja opreme i materijala)
  • praćenje i održavanje svih elemenata zgrade i ugrađene opreme koji su bili predmet energetske obnove.
 • PEU ulaže sredstva i preuzima tehnički, gospodarski i ekonomski rizik posla tako da za NEU ne nastaju dodatni troškovi. PEU je ekonomski vlasnik mjera u koje je uložio
 • NEU se obvezuje osigurati plaćanje naknade za energetsku uslugu pružatelju tijekom ugovorenog vremenskog perioda
 • Plaćanje usluga temelji se na dokazivim uštedama (naknada za uslugu ne može biti veća od ušteda)
 • Ugovaranje energetske usluge temeljem Ugovora o energetskom učinku ne zahtjeva dodatno proračunsko zaduživanje NEU-a
 • Trenutak dovršenja transakcije nije dovršenje gradnje (energetske obnove) već ostvarenje ušteda! (ključno za obračun pdv-a i poreza na dobit)

Pitanje ugovaranja energetske usluge za realizaciju poboljšanja energetske učinkovitosti javnih građevina, prvenstveno zgrada, prate određena ograničenja. Naime, kako se investicija u poboljšanje energetske učinkovitosti ne bi smatrala javnim dugom odnosno kako se ne bi tretirala kao javna investicija u bilancama javnih partnera potrebno je projekte provesti u skladu sa smjernicama EUROSTAT-a iz svibnja 2018. godine.

To znači da se investicija mora u potpunosti isplatiti iz ušteda ostvarenih smanjenom potrošnjom energije (računaju se samo troškovi direktno povezani sa smanjenom potrošnjom energije dok se uštede u održavanju ili upravljanju imovinom ne razmatraju).

U Hrvatskoj je do sada odrađeno 12 projekata energetske obnove javnih zgrada primjenom ESCO modela. 

Konkretno, realizirano je 12 ugovora o energetskom učinku (uštede energije) u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada, putem kojih je završena cjelovita energetska obnova 69 zgrada javnog sektora ukupne neto korisne grijane površine od 248.000 m2, a temeljem kojih se ostvaruju godišnje uštede od 60 milijuna kWh.

 • Ukupna vrijednost ugovora iznosi 777 milijuna kuna s pdv-om.
 • Financiranje:
  • privatni kapital (65 posto) + sredstva FZOEU (35 posto).

Nadalje, realizirano je 11 ugovora o energetskom učinku (uštede vode) u svrhu poboljšanja i održavanja učinkovitosti vodoopskrbnog sustava na zgradama javnog sektora neto korisne površine veće od 230.000 m2, a temeljem kojih se ostvaruju godišnje uštede vode veće od 1 milijun m3.

 • Ukupna vrijednost ugovora iznosi 116 milijuna kuna s pdv-om.
 • Financiranje:
  • privatni kapital (100 posto).

Sadržaj je nastao u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).