fotonaponi
Izvor: labin.hr
OSUNČAJMO HRVATSKU

Obrtnicima i poduzetnicima u Labinu sufinancira se primjena obnovljivih izvora energije

Grad Labin raspisao je Javni poziv za sufinanciranje integriranih fotonaponskih elektrana za poduzetnike i obrtnike. Prijave se podnose do 1. listopada 2022., odnosno do iskorištenja sredstava.

Grad Labin dodjeljuje bespovratna financijska sredstva za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta, opremu i radove za integriranu fotonaponsku elektranu za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u izoliranom ili mrežnom pogonu za trgovačka društva i obrtnike s područja grada Labina.

Cilj projekta je povećanje korištenja obnovljivih izvora energije na području grada Labina uz indirektno smanjenje potrošnje električne energije po poslovnom subjektu i smanjenje emisije CO2.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 1. listopada 2022., odnosno do iskorištenja sredstava.

Tko se može prijaviti

Pravo na bespovratnu potporu i subvenciju imaju poduzetnici registrirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva te se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Grada Labina izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Labin, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Poduzetnik također ne smije imati drugu tvrtku ili obrt koja je u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije. Ako se radi o poduzetniku obrtniku, vlasnik obrta mora imati prebivalište na području Grada Labina.

Lokacija poslovne zgrade / prostora podnositelja zahtjeva za koji se izrađuje projekt i/ili instalira integrirana fotonaponska elektrana mora biti:

 • isključivo na području grada Labina
 • isključivo za poslovnu namjenu
 • u sklopu postojeće građevine

Postojeća građevina je ona koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena.

Poslovna zgrada / prostor za koji se izrađuje projekt i/ili instalira integrirana fotonaponska elektrana može biti u vlasništvu podnositelja zahtjeva, što se dokazuje zemljišno knjižnim izvatkom čestice, ali i ne mora biti. U slučaju da podnositelj zahtjeva nije vlasnik ili isključivi vlasnik, potrebna je suglasnost vlasnika ili suvlasnika za izradu projekta i/ili instalaciju gore navedene opreme na predmetnoj zgradi / prostoru. Ako se radi o poslovnoj zgradi / prostoru u zakupu, zakupoprimac je dužan dostaviti presliku važećeg Ugovora o zakupu.

Opravdani troškovi i iznos financiranja

Po ovom Javnom pozivu opravdani su troškovi za:

 • izradu glavnog elektrotehničkog projekta integrirane fotonaponske elektrane
 • nabavu i ugradnju opreme integrirane fotonaponske elektrane

Integrirana fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u izoliranom (off grid) pogonu gradi se bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom (glavni elektrotehnički projekt). U slučaju da se višak električne energije predaje u mrežu, tada je temeljem odredbi Zakona o gradnji potrebno ishoditi građevinsku dozvolu.

Financijska sredstva za realizaciju navedenog javnog poziva osigurana su u proračunu Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte, Programu jačanja gospodarstva, Aktivnosti Bespovratne potpore i subvencije u iznosu od 100.000 kuna.

Planira se odobrenje od 10 do 15 bespovratnih potpora.  Iznos bespovratnih financijskih sredstava koje podnositelji zahtjeva mogu ostvariti je do 50 posto vrijednosti iznosa troška izrade glavnog elektrotehničkog projekta odnosno nabave i ugradnje opreme integrirane fotonaponske elektrane, maksimalno do 10.000 kuna po korisniku.

Porez na dodanu vrijednost (PDV) je prihvatljiv trošak ako nije povrativ što se dokazuje potvrdom Porezne uprave da podnositelj zahtjeva nije u sustavu PDV-a.

Opravdani troškovi po ovom Javnom pozivu su isključivo troškovi koji su neposredno vezani uz projekt i neophodni za njegovu realizaciju, nastali kod poduzetnika/obrtnika od 01. siječnja 2022.. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, a za poduzetnika koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR tijekom tri fiskalne godine te se ta navedena granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.

Poduzetnici koji su u 2022. godini ostvarili pravo na bespovratne potpore i subvencije temeljem Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina za 2022. godinu, mogu ostvariti pravo na jednokratnu potporu po ovom Pozivu. Zabranjeno je dvostruko financiranje. Poduzetnik u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore ne smije imati nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Labinu.

Podnošenje zahtjeva

Poduzetnik/obrtnik je dužan podnijeti zahtjev za bespovratna sredstva na propisanom obrascu te priložiti sve dokumente iz popisa na obrascu. Zahtjev za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava zajedno s popisom dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev, sastavni je dio Poziva.

Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave prema uvjetima iz ovog Poziva. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Obrasci zahtjeva za bespovratna financijska sredstava za sufinanciranje integriranih fotonaponskih elektrana području Grada Labina te predmetni Javni poziv mogu se preuzeti na internetskim stranicama Grada Labina.

Zahtjev za dodjelu jednokratne potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se na adresu:

 • poštom: Grad Labin, Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte, Titov trg 11, 52 220 Labin
 • osobnom predajom u pisarnicu Grada 
 • dostavom elektronskim putem na adresu patricija.terkovic@labin.hr
  • pod nazivom ,,Bespovratna sredstva za sufinanciranje integriranih fotonaponskih elektrana za poduzetnike i obrtnike na području grada Labina u 2022. godini.

Dodatne informacije

Ostale informacije mogu se zatražiti:

 • telefonom na broj 052/ 866 817
 • e-poštom na patricija.terkovic@labin.hr
 • u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!