Dublin, Irska
Izvor: LNLNLN / Pixabay
MOŽE SE!

PRIMJER IRSKE - Ovako se radi energetska obnova u državama EU

U Irskoj nema jednistvenog rješenja za sve zaštićene zgrade, nego se svakoj zgradi pristupa pojedinačno i za nju izrađuje prilagođeno rješenje

Prilikom izrade Programa energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine, istražena su i analizirana iskustva zemalja u povećanju energetske učinkovitosti u zgradama koje imaju status kulturnog dobra ili kroz drugu klasifikaciju pripadaju u fond kulturne graditeljske baštine i tradicionalnih zgrada.

Slijedi primjer Irske

Irsko Ministarstvo za komunikacije, klimu i okoliš (Department of Communications, Climate Action and Envirnonment) koje upravlja energetskom učinkovitošću zgrada kroz zakonsku regulativu i norme, izdalo je 2014. godine prvu Nacionalnu strategiju obnove za Irsku.
U Irskoj postoji termin 'zgrada izgrađena na tradicionalni način' ('traditionaly-built building'), u dokumentima zvane tradicionalne zgrade (traditional buildings) koje označuju zgrade izgrađene s:

  • čvrstim zidanim zidovima
  • prozorima s jednim oknom
  • konvencionalno izgrađenim krovovima od škriljevca i drveta (možda izoliranih u posljednjih trideset godina)

Ovo je šira skupina zgrada od onih koje su zakonom zaštićene, a koje se nazivaju 'zaštićene građevine'. Usredotočeni su na širu skupinu jer su energetska svojstva i fizika zgrade isti bez obzira jesu li zgrade zaštićene ili ne, a tehničke poteškoće u razumijevanju vlage koja se kroz njih kreće u novim režimima grijanja i izolacije su iste.

Mnogo truda u Irskoj je posvećeno rješavanju tehničkih problema kako bi se postigla što veća energetska ušteda, a da pritom nema građevinske štete te negativnih posljedica za karakter zgrada. Klima u Irskoj je vlažna, ali ne previše hladna, zgrade je potrebno grijati zimi, ali ih nije potrebno hladiti ljeti.

Temeljita priprema

Vlaga može biti glavni problem ako se kod projektiranja ne uzme u obzir toplinska energija te kretanje vlage u skladu s tim. Zgrade pod zaštitom su paropropusne ali se propisi temelje na paronepropusnim zgradama. Prema dostupnim podacima popisa stanovništva iz 2016. godine, devet posto svih privatnih stambenih zgrada je izgrađeno prije 1919. godine, a sedam posto iz je izgrađeno u razdoblju od 1919. do 1945. godine.

The Heritage Council i ICOMOS su izradili istraživački dokument 'Deep Energy Renovation of Traditional Buildings: Assessing knowledge gaps and addressing skills training in Ireland' (2018), ('Integralna energetska obnova tradicionalnih zgrada: Procjena nedostataka u znanju i rješavanje sustava stjecanja vještina u Irskoj').

Integralna energetska obnova, koja je sugerirana kao optimalni pristup, uz mjere toplinske izolacije ovojnice uključuje poboljšanje sustava grijanja i ventilacije te instalaciju obnovljivih izvora energije.

  • U prvom dijelu dokumenta daje se pregled odabrane bibliografije na temu integralne energetske obnove tradicionalnih zgrada uključujući pregled internacionalnih protokola i sporazuma, europske i irske legislative, direktiva i standarda.
    • Slijedi pregled karakteristika tradicionalnih zgrada te smjernice za energetsku obnovu i primjeri integralne energetske obnove tradicionalnih zgrada.
  • U drugom dijelu je pregled sljedećih predloženih koraka
  • U trećem dijelu pregled odabranih studija i primjera iz Irske, Velike Britanije te Europe.

Prilagođeno rješenje

Iz navedenog dokumenta i prikupljenih podataka iz njih, proizlazi stav da u cilju postizanja stvarne uštede energije, kod energetske obnove tradicionalnih ili zaštićenih zgrada jednoobrazna rješenja koja bi bila primjenjiva za sve zgrade nisu prikladna, odnosno da se svakoj zgradi treba pristupiti pojedinačno i za nju izraditi prilagođeno rješenje koje uzima u obzir posebne karakteristike njenog tkiva te da su potrebne analize i razumijevanje, a ne samo neselektivna i potencijalno kontraproduktivna primjena izolacije.

Pristup stručnom usavršavanju, tehničkim istraživanjima i smjernicama najbolje prakse primjenjivim na irsku klimu i izgrađeno okruženje od presudnog je značaja za poticanje rasta integralne energetske obnove u velikoj mjeri. Od presudne je važnosti da vladine politike i agencije podržavaju najbolje prakse u vezi s obnovom tradicionalnih zgrada.

Metode i materijali koji dopuštaju prirodni ciklus vlaženja i sušenja u tradicionalnim zgradama nakon obnove nisu važni samo za osiguranje zdravlja građevnih dijelova, već i njezinih korisnika. Prepoznata je potreba za izradu regulatornih smjernica za integralnu energetsku obnovu tradicionalnih zgrada kako bi se projektantima osigurao put prema usklađenosti s građevinskim propisima, kako bi se osiguralo da izvođači radova odrađuju radove u skladu sa savjetima za najbolju praksu te da se omogući pristup financijskim sredstvima za obnovu, uvođenjem nacionalnih programa zajmova i dodjela bespovratnih sredstava za integralnu energetsku obnovu.

Financiranje

Irska uprava za održivu energiju (Sustainable Energy Authority of Ireland – SEAI) je nacionalno tijelo koje nadgleda primjenu vladinih standarda i propisa potičući razvoj održivih tehnologija i energetskih sustava i praksi. SEAI upravlja u ime vlade, dodjelom bespovratnih sredstava kako bi potaklo istraživanja, davalo savjete i promoviralo energetsku obnovu irskog fonda zgrada.

Community Grant (Grant za zajednicu) jedan je od specifičnijih programa bespovratnih sredstava koji traži da projekti obnove imaju društvenu vrijednost.

Nacionalna inicijativa za bolje energetske zajednice daje potporu s bespovratnim sredstvima do 28 milijuna eura svake godine. Podržavaju se novi pristupi postizanju energetske učinkovitosti u irskim zajednicama. Energetska obnova se može primijeniti na različite vrste građevina kako bi se smanjila potrošnja energije i troškovi u zajednici.

Cilj je osigurati štednju energije vlasnicima domova, zajednicama i organizacijama privatnog sektora. Svi projekti su orijentirani prema zajednici s međusektorskim pristupom te ona mora dokazati da može održivo financirati predloženi projekt. Tijekom 2019. godine SEAI podržava 57 projekata u okviru ovog modela s ukupnim iznosom od 25,3 milijuna eura.

Unutar istraživačkog dokumenta 'Deep Energy Renovation of Traditional Buildings: Assessing knowledge gaps and addressing skills training in Ireland' (2018) / ('Integralna energetska obnova tradicionalnih zgrada: Procjena nedostataka u znanju i rješavanje sustava stjecanja vještina u Irskoj') kao jedna od sljedećih radnji koju je potrebno napraviti navodi se potreba stvaranja zajedničkog fonda za financiranje energetske obnove tradicionalnih zgrada koje će poslužiti kao primjeri dobre prakse.

Kako se radi energetska obnova u Litvi, možete pročitati OVDJE.

Pratite #energetska obnova i saznajte mnoge korisne informacije o energetskoj obnovi.