Parlament
Izvor: drhorstdonat1 / Pixabay; Foto: Reichstag
MOŽE SE!

PRIMJER NJEMAČKE - Ovako se radi energetska obnova u državama EU

Njemačka izdašno subvencionira energetsku obnovu zaštićenih zgrada, pa čak i onda kada nije moguće postići značajne energetske uštede. 

U Njemačkoj je 2006. godine uveden koncept integriranog urbanog razvoja kao vodeći princip urbanističkog planiranja, koji podrazumijeva višerazinsko, sveobuhvatno i participativno planiranje gradova. S obzirom na ciljeve savezne vlade za zaštitu klime i odluke o energetskoj tranziciji, 2011. godine ovaj koncept je ažuriran kao energetski optimiziran i integriran koncept urbanog razvoja.

Pitanja energetske učinkovitosti trebaju biti uključena u ranoj fazi procesa obnove gradova. Većina investicija u građevinskom sektoru odvija se na postojećim građevinama pa se izazovi smanjenja gubitka energije ne mogu riješiti bez razmatranja potencijala povijesnih gradskih četvrti. Osnovna pitanja koje se odnose na potrošnju resursa dodana su kao vrlo važan doprinos izazovu globalne zaštite klime i smanjenja emisije ugljičnog dioksida.

Održivost i učinkovitosti

Kako navodi sažetak mjera zaštite klime u povijesnim četvrtima: 'Uz pretežno kompaktne strukture i kratke udaljenosti između različitih zgrada, povijesne četvrti značajno doprinose zaštiti klime, održivosti okoliša i očuvanju resursa. Stalna ponovna upotreba postojećih zgrada i pažljivo korištenje sirovina čine povijesne četvrti uzornima u pogledu održivosti i učinkovitosti'.

Energetska obnova zgrada graditeljske baštine u skladu sa očuvanjem cjelovitosti njene povijesne strukture i izgleda održiv je doprinos energetski optimiziranom integriranom urbanom razvoju.

Tijekom posljednjih nekoliko godina konzervatori u Njemačkoj su javno obavijestili o zahtjevima za većom usklađenošću između ciljeva očuvanja kulturne baštine i izazova zaštite klime koje je postavilo Federalno ministarstvo prometa, graditeljstva i prostornoga uređenja.

Također su uočili da je potrebno poboljšati kvalifikacije i vještine energetskih savjetnika za kulturnu baštinu, koji su od savezne vlade određeni kao osobe zadužene za vođenje procesa energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra.

Savezne subvencije

Oni se moraju nositi sa temeljnim znanjima o očuvanju graditeljske baštine kao i sa specifičnim građevinskim znanostima. Prema članku 24. Pravilnika o uštedi energije, u slučaju uključenja energetskih savjetnika za kulturnu baštinu, Njemačka daje subvencije iz novog programa za zgrade graditeljske baštine preko KfW banke.

Savez državnih konzervatora Savezne Republike Njemačke organizirao je prikupljanje i objavljivanje najboljih praksi koje detaljno opisuju energetsku obnovu zaštićenih zgrada. Osnovna načela očuvanja koja su pritom promovirana su:

  • razumna upotreba zgrade pod zaštitom
  • upotreba materijala koji zadržavaju konzistentnost povijesne tkanine
  • primjene pojedinačnog pristupa svakoj zgradi odnosno svakom projektu energetske obnove
  • osiguranje reverzibilnosti intervencija

Financiranje

Značajnu ulogu u energetskoj obnovi zgrada u Njemačkoj, igra nacionalna razvojna banka KfW koja na tržište plasira kreditne linije prilagođene lokalnim uvjetima te uz podršku Europske investicijske banke (EIB), Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) te Europskog fonda za strateške investicije (EFSI) razvija financijske instrumente za potrebe građana, srednjih i malih poduzetnika te lokalne i regionalne vlasti.

Instrumenti u ponudi su krediti i bespovratna sredstva namijenjena građanima koji žele unaprijediti energetska svojstva dotrajalih rezidencijalnih objekata, što uključuje i objekte pod spomeničkom zaštitom. Svrha ovih programa je potaknuti privatne i pravne osobe na energetsku obnovu zgrada kojom bi obnovljene zgrade dosegnule energetske standarde dane Odredbom o energetskim uštedama (Energiesparverordnung, EnEV).

KfW je korištenjem standarda definiranih EnEV-om identificirao šest razreda zgrada.

Razredi se odnose na postotak maksimalne potrošnje primarne energije u zgradi, a zaseban razred je dan zgradama pod spomeničkom zaštitom.

U slučajevima kada potpuna energetska obnova nije moguća (primjerice izolacija vanjskih zidova uz očuvanje povijesne ovojnice zgrade), moguće je implementirati jednu ili više prihvatljivih mjera:

  • termalna izolacija zidova, podova i krova
  • zamjena prozora i vrata
  • instalacija/zamjena ventilacijskih sustava
  • obnova toplinskog sustava
  • optimizacija distribucije topline u postojećim toplinskim sustavima

Krediti i subvencije

Za zgrade pod spomeničkom zaštitom, na kojima se vrši integralna energetska obnova, moguće je ostvarenje kredita do 100.000 eura uz dodatnu subvenciju za ostvarivanje energetskog standarda (nakon otplate kredita).

U slučaju kada se zgrada djelomično energetski obnavlja (jedna ili nekoliko mjera), ukupni iznos kredita iznosi do 50.000 eura.

Osim kredita, vlasnicima zgrada su na raspolaganju i bespovratna sredstva, a koja su financirana iz Programa obnove zgrada i Inicijative za energetsku učinkovitost Federalnog ministarstva za gospodarstvo i energetiku (Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, BMWi).

Bespovratna sredstva se mogu dodijeliti zgradama na kojima se radi integralna energetska obnova te koje prilikom planiranja energetske obnove angažiraju stručnjaka koji će provoditi koordinaciju svih aktivnosti.

S obzirom na specifičnost zgrada pod zaštitom, uvjet integralne energetske obnove u ovom slučaju ne mora biti ispunjen kako bi zgrada bila prihvatljiva za ostvarivanje financiranja iz bespovratnih sredstava. Financiranje bespovratnim sredstvima je moguće čak i tada, ako angažirani stručnjak dokaže da se na zgradi provode sve tehnički moguće mjere energetske obnove, a kojima se ne narušava izgled i funkcija zgrade kulturne baštine.

Zgrade pod kulturnom zaštitom mogu ostvariti do 15 posto prihvatljivih troškova iz bespovratnih sredstava, no ne više od 15.000 eura.

O energetskoj obnovi zaštićenih zgrada u Fransuskoj, pročitajte OVDJE.

Primjer dobre prakse u Švedskoj pročitajte OVDJE.

Primjer programa energetske obnove u Irskoj, možete pročitati OVDJE.

Kako se radi energetska obnova u Litvi, možete pročitati OVDJE.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.