Grad Split
Izvor: Marijana / Pixabay
VRTIĆI

SPLIT traži prostore u zgradama

Grad Split raspisao je javni poziv za neobvezujuće prikupljanje ponuda za kupoprodaju ili zakup poslovnih prostora u stambeno poslovnim zgradama u Splitu. Rok za dostavu ponuda je 30. rujna 2022. godine.

Grad Split prikuplja ponude za kupoprodaju ili zakup poslovnih prostora u stambeno poslovnim zgradama u Splitu u vlasništvu fizičkih i/ili pravnih osoba pogodnih za smještaj dječjeg vrtića i jaslica.

Prostor mora imati:

  • poseban ulaz
  • površinu minimalno 300 m2 zatvorenog prostora
  • s ograđenim otvorenim prostorom minimalne površine 300 m2 sukladno odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe  i Generalnog urbanističkog plana Grada Splita
  • Prednost kod odabira imat će ponude za prostore sa boljim tehničkim parametrima i karakteristikama (površine, visine, organizacija prostora unutrašnja i vanjska, stanje instalacija i sl.) i s mogućnošću organizacije većeg broja jedinica.

Ponude se dostavljaju osobno ili poštom u zatvorenim omotnicama u Pisarnicu Grada Splita, na adresu Grad Split, Obala kneza Branimira 17, Split, n/p Gradonačelnik Grada Splita uz naznaku „Ponuda za kupoprodaju ili zakup nekretnine - NE OTVARATI“.

Rok za dostavu ponuda je 30. rujna 2022. godine.

Detalje ovog poziva možete vidjeti na stranicama grada Splita.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji.