energetska obnova, škola, vrtić, Međimurska županija
Izvor: Međimurska županija
OSUNČAJMO HRVATSKU

Što županije rade po pitanju energetske učinkovitosti na (stambenim, javnim i poslovnim) zgradama

Kroz projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! ZGRADOnačelnik.hr želi, uz uključivanje brojnih dionika, širiti svijest o važnosti energetske tranzicije koja uključuje energetsku obnovu zgrada svih namjena i obiteljskih kuća, kao i implementaciju obnovljivih izvora energije (OIE). Ne samo da je to važno za samodostatnost i smanjenje ugljičnog otiska nego je i Europska unija Hrvatskoj zadala određene ciljeve koje moramo ispuniti. 

Prije dvadesetak godina se počelo razgovarati o klimatskim promjenama i njihovom utjecaju na život u budućnosti, kaže nam Ivana Gusak Galić u ime Hrvatske zajednice županija i dodaje da smo danas svjedoci da se klima mijenja sve intenzivnije i da je naša uloga u očuvanju prirode bitnija nego ikada. Poznato je da su zgrade, i javne i privatne namjene, veliki energetski potrošači i stoga je energetska obnova od velikog značaja. U javnosti se sve više osvješćuje potreba za korištenjem obnovljivih izvora energije u svim segmentima života, a potpore koje dolaze sa svih razina vlasti dodatni su motiv za energetsku obnovu kao i prelazak na obnovljive izvore energije. Energetskom obnovom višestambenih i javnih zgrada ostvarene su znatne uštede u potrošnji energije te su posljedično smanjene emisije CO2 što pridonosi ublažavanju klimatskih promjena i njihovih posljedica.

Svaka nova i unaprijeđena infrastruktura zahtjeva i novi obrazac ponašanja, a sve skupa će posljedično rezultirati poboljšanjem uvjeta života i poslovanja u energetski obnovljenim zgradama. Važno je napomenuti da energetska obnova ne predstavlja samo pogodnost i priliku za uštedu već i obvezu koja proizlazi iz nacionalnih, europskih i ostalih strateških dokumenata.

Izvrstan projekt 'Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo – zajedno!' koji je početkom ove godine pokrenuo portal ZGRADOnačelnik.hr zasigurno će doprinijeti populariziranju energetske obnove i osvješćivanju važnosti ulaganja u obnovljive izvore energije, kaže Gusak Galić. Projekt će uvelike pomoći svim zainteresiranima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove privatnih, poslovnih i javnih zgrada kao i obiteljskih kuća.

Europska unija izrazito je zeleno i održivo orijentirana i u skladu s time postavlja visoke ciljeve koje trebamo zajedno ostvariti da bismo u budućnosti živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama. Osim ekološke komponente, od iznimne je važnosti pojasniti i financijsku isplativost korištenja obnovljivih izbora energije te estetsku komponentu. Uštede koje bilježe pojedine zgrade javne namjene, kao i obiteljske kuće koje su energetski u potpunosti obnovljene su značajne, a obnova je i odgovor na česte pritužbe da su zgrade neodržavane i stare jer su zasjale u novom ruhu.

U vrlo kratkom roku, Projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo – zajedno! okupio je brojne partnere koji prepoznaju važnost ove inicijative te svojim radom i djelovanjem u javnosti uvelike pridonosi energetskoj učinkovitosti kroz implementaciju obnovljivih izvora energije.

Među brojnim partnerima projekta je i Hrvatska zajednica županija (HZŽ) uz čiju smo pomoć saznali što županije rade po pitanju energetske tranzicije.

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Međimurska županija u suradnji s Međimurskom energetskom agencijom kontinuirano provodi javna savjetovanja za građane na temu energetske obnove, obnovljivih izvora energije i energetske tranzicije. Kako bi pravovremeno informirala zainteresiranu javnost, sustavno prati natječaje i pozive, kako nacionalne tako i europske, dok Međimurska energetska agencija provodi individualna savjetovanja i organizira radionice za interesne skupine s ciljem uključivanja i aktivnog sudjelovanja građana u rješavanju energetskih pitanja.

Informiramo građane putem društvenih mreža i službenih stranica o aktualnim informacijama na području energetske obnove, obnovljivih izvora energije i energetske tranzicije. U sklopu projekata koje provodi, Županija implementira pilot aktivnosti osnivanja energetskih zajednica građana, ugradnje strojarskih sustava na obnovljive izvore energije u obliku dizalica topline i izgradnje sunčane elektrane.

U sklopu Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020. godine, Međimurska županija obnovila je ukupno 18 objekata kroz 15 projekata. Energetski je obnovljeno devet osnovnih škola, dvije srednje škole, tri školske sportske dvorane, jedan učenički dom, jedan dom za starije i jedna radionica tehničkih škola, a u tijeku je energetska obnova Županijske bolnice čija je vrijednosti investicije 40.000.000 kuna.

Ukupna vrijednost investicije provedenih projekata energetske obnove iznosi više od 70 milijuna kuna od čega sufinanciranje Europskih fondova iznosi 60 posto, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 20 posto, dok je preostali iznos investicije osigurala Međimurska županija.

Na spomenutim objektima, u sklopu energetske obnove izvodili su se građevinski, strojarski i elektro radovi, odnosno provedena je dubinska obnova. Na svim objektima izvela se toplinska izolacija vanjskih zidova, zamjena vanjske stolarije novom energetski učinkovitijom te rekonstrukcija kotlovnice i rasvjetnih tijela energetski učinkovitijom LED rasvjetom. U sklopu projekta energetske obnove na krov učeničkog doma i školske sportske dvorane postavili su se solarni kolektori za pripremu potrošne tople vode, na jednu osnovnu školu postavljena je sunčana elektrana dok se na dvije osnovnoškolske ustanove ugradila dizalica topline. Na tri objekta ugrađen je sustav mehaničke ventilacije s povratom topline.

Dom za starije i nemoćne Čakovec energetski je obnovljen, a njegova posebnost je u tome što je arheološki pojedinačni lokalitet te se nalazi u kulturno povijesnoj cjelini grada Čakovca odnosno u B zoni zaštite. Sukladno navedenom odlučeno je, radi očuvanja izvornog izgleda vanjskog pročelja da se vanjski zid objekta toplinski izolira, a kao završni sloj postavi klinker opeka.

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Ličko-senjska županija putem Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije - LIRA, čiji je i osnivač, kontinuirano radi na pripremi i provedbi projekata energetske obnove zgrada javnog sektora.

LIRA kao stručna podrška u pripremi i provedbi projekata sudjeluje ili je sudjelovala u provedbi sljedećih projekata energetske obnove zgrada za korisnike čiji je osnivač Ličko-senjska županija:

1. Dom zdravlja Gospić - u tijeku
2. Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, Gospić - završen
3. Dom za starije i nemoćne Ličko-senjske županije, podružnica Udbina - u tijeku
4. Osnovna škola Perušić - u tijeku
5. Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Senj - u tijeku
6. Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Korenica - završen

LIRA je pripremila i projekt za sufinanciranje projektno-tehničke dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Gimnazije Gospić i Strukovne škole Gospić (poziv za dodjelu bespovratnih sredstava 'Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije') te je postupak vrednovanja projekata u tijeku.

Kao primjer obnove nekretnine pod kulturnom zaštitom treba reći da je u planu energetska obnova zgrade Ličko-senjske županije

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Karlovačka županija planira sufinanciranje provedbe projekata energetske obnove obiteljskih kuća s područja Karlovačke županije u okviru Javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća (EnU-2/21) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Predviđena financijska sredstva u proračunu za 2022. godinu iznose 300 tisuća kuna.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu sredstava Karlovačke županije imaju fizičke osobe - građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće koja je predmet energetske obnove, a nalazi se isključivo na području Karlovačke županije te su prijavitelji na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća FZOEU-a s kojim imaju sklopljen Ugovor o energetskoj obnovi obiteljske kuće. Sredstva Karlovačke županije se dodjeljuju isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je korisnik na temelju ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće korisnika) u provedbi projekta energetske obnove obiteljske kuće.

Klasičan primjer energetske obnove kroz koju je povećana razina energetske učinkovitosti te je izvršen prijelaz s fosilnog goriva lož ulja na obnovljiv energent - drvne pelete je OŠ Eugena Kvaternika u Rakovici. U sklopu energetske obnove ugrađena je toplinska zaštita vanjskih zidova i krovišta, zamijenjena je unutarnja rasvjeta te je ugrađen kotao na drvne pelete.

Kao primjer obnove zaštićenog objekta je energetska obnova zgrade sjedišta Karlovačke županije u Karlovcu (ulica A. Vranyczanya 2), koja se nalazi u Frolichovoj palači – pojedinačnom zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru RH.

Projekt energetske obnove za zgradu sjedišta Karlovačke županije izrađen je temeljem posebnih uvjeta Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Karlovcu, a važan njegov dio bio je Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade. Procijenjena projektantska vrijednost radova temeljem izrađenih troškovnika bila je 5.100.000 kuna.

Ukupne vrijednosti radova po okončanim situacijama su:

 • Za Projekt Zamjena vanjske stolarije i povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru ukupna vrijednost radova sa stručnim nadzorom je 2.151.793,38 kuna s PDV-om, od čega je Fond sufinancirao 1.313.236,70 kuna.
 • Za Projekt Povećanja toplinske zaštite vanjskog zida i ugradnje sustava prozračivanja ukupna vrijednost radova sa stručnim nadzorom je 1.860,208,18 kn s PDV-om, od čega je Fond sufinancirao 725.303,65 kuna.
 • Ukupna vrijednost energetske obnove je 4.012.001,56 kuna, što je za cca 1.100.000 kuna manje od procijenjene projektantske vrijednosti radova, od čega je Fond sufinancirao 2.038.540,35 kuna.

Kroz ovu fazu obnove sanirano je krovište zgrade, uređena je vanjska fasada prema glavnim ulicama te je toplinski izolirana vanjska fasada na dvorišnoj strani zgrade, izmijenjena je sva vanjska stolarija te je ugrađena i s vanjske strane vitraj prozora, ugrađena je ventilacija s rekuperacijom zraka. Ugrađeni su grijači oluka radi zaštite atika na dvije strane krova, također postavljena je i zaštita od golubova na horizontalnim olucima kao i na svim istaknutim dijelovima plastike na fasadi. Ovom energetskom obnovom prešli smo iz energetskog razreda E u energetski razred B.

Osim toga, izrađen je Glavni Projekt rekonstrukcije pomoćne građevine u plinsku kotlovnicu i rekonstrukcije razvoda grijanja za poslovne prostore Karlovačke županije koji se nalaze na lokacijama A. Vranyczanya 2 i 4. Ishođena je Građevinska dozvola koja je postala pravomoćna početkom prosinca 2016. godine. Ovaj projekt prijavili smo na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije te smo, nakon administrativne provjere kao drugi projekt na listi od 200 sufinanciranih, povukli 700.000 kuna. Proveden je postupak Javne nabave za izvođenje radova gdje je utvrđena ukupna vrijednost radova od 1.531.486,72 kune. Radovi po ovom Projektu su završeni i plinska kotlovnica je u funkciji. Ukupan iznos svih radova po okončanoj situaciji je nešto manja od ugovorene cijene i iznosi 1.523.982,60 kuna. Uz navedeno, kroz ovaj projekt uređen je i dvorišni prostor na lokaciji A. Vranyczanya 4, gdje se nalazi plinska kotlovnica.

Kroz dosadašnje praćenje troškova vidljive su velike uštede na grijanju. U 2019., odnosno prvoj godini korištenja, za plinsku kotlovnicu preko koje se grije oko 2150 četvornih metara troškovi su iznosili 89.166,91 kunu za plin, te za vatrodojavu, plinodojavu, održavanje i nadzor plinske kotlovnice 25.400,00 kuna - ukupno 114.566,91. Što u prosjeku po četvornom metru grijanog prostora iznosi 53,29 kuna. Kako je prostor zgrade prosječne visine 3,8 metara - možemo reći da smo izgradnjom plinske kotlovnice ostvarili velike uštede.

Podaci za 2021. godinu pokazuju da su troškovi bili 74.601,46 za plin te za vatrodojavu, plinodojavu, održavanje i nadzor plinske kotlovnice 25.400 kuna. Dakle, ukupno u 2021. 100.001,46 kuna, što dovodi do toga da je prosjek po četvornom metru kvadratu 46,51 kunu. Ovaj rezultat vrlo učinkovitog grijanja na lokacijama A. Vranyczanya 2 i A. Vranyczanya 4 možemo zahvaliti i energetskoj obnovi koja je provedena na obje lokacije, kao i dobro provedenoj nabavi s fiksnim cijenama.

Suradnja s Ministarstvom kulture i medija je višegodišnja i do sada smo u zgradi sjedišta Karlovačke županije obnovili vitraje, samostojeće svjetiljke od kovanog željeza, dijelove unutarnje stolarije, te smo izvršili statičku sanaciju progiba greda u podu hola drugog kata, odnosno stropu 1. kata. Također, na lokaciji A. Vranyczanya 4 – koja je također energetski obnovljena u skladu s posebnim uvjetima Ministarstva kulture i medija 2021. godine, izvedeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na obnovi oslika stropa ulaznog hola u ovu zgradu.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Osječko-baranjska županija aktivni je sudionik u svim procesima planiranja budućih aktivnosti kao i definiranja izvora financiranja za energetsku obnovu i tranziciju i primjenu obnovljivih izvora. Osim ovog indirektnog utjecaja Županija direktno obnavlja zgrade javne namjene. Osječko-baranjska županija je u razdoblju od 2017. do 2021. godine provela 54 projekta podizanja energetske efikasnosti na zgradama 25 osnovnih škola, četiri srednje škole, jednog doma zdravlja, dvije zdravstvene stanice, jedne opće bolnice i dva doma za starije i nemoćne osobe. Ukupna vrijednost provedenih projekata je 178,9 milijuna kuna.

Također je važno napomenuti da i svi drugi županijski investicijski projekti uzimaju energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije kao sastavni dio projekata.

Osim nabrojanog, Osječko-baranjska županija je uspješno provela projekt mapiranja potencijalnih geotermalnih izvora kao i smjernica za njihovo dalje korištenje, a sve u svrhu povećanja korištenja obnovljivih izvora energije.

Dok je priroda natječaja za bespovratna sredstva omogućavala sudjelovanje Osječko-baranjske županije u projektima energetske obnove višestambenih zgrada, Županije je sudjelovala u provedbi 64 projekta energetske obnove višestambenih zgrada u Osječko-baranjskoj županiji.
Kako je predviđeno da se fizičke osobe direktno javljaju na eventualne natječaje za podizanje energetske efikasnosti, Osječko-baranjska županija nije uključena kao aktivni sudionik u provedbi tih projekata bilo kroz partnerstvo bilo kroz direktno financiranje dijela projektnih aktivnosti (sufinanciranje dokumentacije, itd…).

Ponosni smo i na Zelenu povelju za najuspješniju regionalnu samoupravu u Hrvatskoj po realizaciji projekata energetske obnove i učinkovitosti iz 2018. godine, a i u budućnosti nastavljamo projekt u svim sferama rada prilagoditi načelima zelene županije.

Primjer koji bismo istaknuli, a odnosi se na energetsku obnovu i primjenu obnovljivih izvora energije, je projekt energetske obnove Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir. Vrijednost tog projekta je 5.782.919,54 kuna (EU 3.266.202,15 kuna, MRRFEU 1.487.940,92 kuna, OBŽ 1.028.776,47 kuna).

Radovi obuhvaćeni energetskom obnovom na zgradi Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir su toplinska izolacija vanjskih zidova, zamjena postojeće stolarije novom, toplinska izolacija stropa, LED rasvjeta, ugradnja solarnih kolektora za sustav pripreme tople vode.

Nakon realizacije projekta ušteda toplinske energije za grijanje iznosi 53 posto, a energetski razred se mijenja iz C u B.

Osječko-baranjska županija ima samo jedan objekt pod kulturnom zaštitom koji je predviđen za energetsku obnovu ali se trenutno nalazi u fazi pripreme pa još uvijek ne možemo govoriti o primjeru pozitivne prakse. Predmetni objekt je Palača Virovitičke županije u Osijeku.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Sisačko-moslavačka županija kao osnivač većine obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih ustanova osigurala je znatna sredstva za njihovu energetsku obnovu.

Energetskom obnovom je obnovljeno 12 školskih objekata (ukupne vrijednosti više od 31 milijun kuna):

 • Osnovne škole Sunja
 • Osnovne škole Zorke Sever – područna škola Donja Gračenica
 • Osnovne škole Zorke Sever – područna škola Gornja Gračenica
 • Osnovne škole Zorke Sever – područna škola Voloder
 • Osnovne škole Novska – područni razredni odjel Bročice
 • Osnovne škole Novska – područni razredni odjel Brestača
 • Osnovne škole Novska – područni razredni odjel Stari Grabovac
 • Osnovne škole Novska – područni razredni odjel za rad s djecom a posebnim potrebama
 • Osnovna škola Dragutina Tadijanovića Petrinja
 • Osnovna škola Sunja
 • zgrada Srednje škole Topusko
 • zgrada Osnovne škole Jabukovac

Energetski je obnovljeno i 5 objekata Neuropsihijatrijske bolnice 'Dr. Ivan Barbot' Popovača ukupne vrijednosti 8.537.133,04 kuna.

Kroz realizaciju navedenih projekata postignute su značajne uštede na potrošnji energije te osigurani kvalitetniji uvjeti za boravak učenika, pacijenata, korisnika domova za starije i zaposlenika.

Za iduće proračunsko razdoblje županija je već pripremila projektnu dokumentaciju za osam objekata s područja obrazovanja, a u tijeku je i projektna dokumentacija za 13 objekata s područja zdravstva.

Župan Ivan Celjak je 7. veljače 2022. godine obišao završene radove energetske obnove OŠ Zorka Sever – Područna škola Osekovo. Zadovoljavajući energetski certifikat postignut je novom fasadom, zamjenom vanjske i unutarnje stolarije, zamjenom krovišta, sustava grijanja i osvjetljenja. Ukupna vrijednost investicije iznosi gotovo 2,3 milijuna kuna.

U tijeku su radovi energetske obnove škola:

 • OŠ Jasenovac
 • OŠ Mato Lovrak Petrinja 
 • OŠ Ivo Kozarčanin Hrvatska Dubica

Energetska obnova OŠ Jasenovac specifična je po tome što se zgrada nalazi unutar spomen područja Jasenovac i moraju se poštivati sve konzervatorske smjernice.

Energetska obnova se vrši i na zgradi Petrova gora Lječilišta Topusko (vrijednosti 16 milijuna kuna) te uređenja interijera dijela zgrade Petrova gora (vrijednosti 4 milijuna kuna), koji su u završnoj fazi.

Lječilište Topusko je također uključeno i u projekt REWARDHeat, a cilj je pokazati novu generaciju niskotemperaturnih mreža daljinskog grijanja i hlađenja, koja će moći iskoristiti obnovljivu i otpadnu toplinu dostupnu na niskoj temperaturi.

Kada nam i ostale županije jave što rade po pitanju energetske učinkovitosti, dodat ćemo u ovaj tekst.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!