solarni poljoprivreda
Izvor: RoyBuri / Pixabay
ZGRADOnačelnik.hr
OSUNČAJMO HRVATSKU

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA - poticaji za solarne elektrane na zgradama poljoprivredne namjene

Zagrebačka županija raspisala Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije na poljoprivrednim gospodarstvima. Poziv je otvoren do 15. studenoga 2022. godine, odnosno do utroška proračunskih sredstava.

Prihvatljivi korisnici Poziva su:

 • mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) upisana u Upisnik poljoprivrednika u Zagrebačkoj županiji najkasnije do 31. prosinca 2021. i koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Zagrebačke županije
 • poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik/registar djelatnosti iz područja prerade poljoprivredno prehrambenih proizvoda
 • poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik/registar djelatnosti iz područja prerade poljoprivredno prehrambenih proizvoda i/ili su nositelji europske oznake kvalitete i/ili županijske robne marke bez nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava

Kategorije korisnika su:

 • konvencionalni poljoprivrednik - korisnik koji nije profesionalni poljoprivrednik i/ili mladi poljoprivrednik
 • profesionalni poljoprivrednik -  korisnik koji je, ako je fizička osoba, upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede i obveznik plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, odnosno ako je pravna osoba, ima najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • mladi poljoprivrednik -  korisnik koji je, ako je fizička osoba, upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede i obveznik plaćanja doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, odnosno ako je pravna osoba, ima najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje i ako je fizička osoba, nije stariji od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, odnosno ako je pravna osoba odgovorna osoba pravne osobe ispunjava uvjete mladog poljoprivrednika fizičke osobe, a ujedno je i vlasnik najmanje 50 posto temeljnog kapitala pravne osobe

Prihvatljive aktivnosti, uvjeti za dodjelu potpore i intenzitet potpore:

 • 1. Potpora za ulaganja povezana s energetskom učinkovitošću i obnovljivim izvorima energije na poljoprivrednim gospodarstvima - SUNČANE ELEKTRANE
  • Potpora se odnosi na energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije na poljoprivrednom gospodarstvu. Namijenjena je ugradnji fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na krovištima zgrada poljoprivredne i/ili gospodarske namjene.
  • Prihvatljivi troškovi su:
   • 1.1. Troškovi dostave, nabave i postave sunčane elektrane (u tekstu: SE), ostala oprema za pravilan rad sustava, elementi SE s montažom i nosivom konstrukcijom za njihovo pričvršćivanje na krovišta iskazani isključivo na jednom računu sa specifikacijom troškova
   • 1.2. Troškovi opremanja obračunskog mjernog mjesta SE u mrežnom radu, dvosmjerno brojilo i dr.
   • 1.3. Projektna dokumentacija potrebna za ugradnju i postavu SE
  • Uvjet za dodjelu potpore:
   • vrijednost ulaganja iznosi najmanje 30.000 kuna, podnositelj mora imati zadnji važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) zgrade na koju je ugrađena SE (ako se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan/pravomoćan)
   • dokaz o vlasništvu zgrade (da je prijavitelj njezin knjižni vlasnik)
   • prihvatljivi troškovi u potpunosti plaćeni dobavljaču robe, odnosno usluge
  • Intenzitet potpore po korisniku:
   • do 30 posto vrijednosti ulaganja, a najviše do 70.000  kuna za konvencionalne poljoprivrednike
   • do 50 posto vrijednosti ulaganja, a najviše do 70.000 kuna za profesionalne poljoprivrednike
   • do 70 posto vrijednosti ulaganja, a najviše do 70.000 kuna za mlade poljoprivrednike

Kriteriji dodjele:

 • zahtjevi za potpore se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do utroška proračunskih sredstava
 • sukladno članku 3. Uredbe Komisije (EZ) broj 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 200.000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

Rok i dodatne informacije

Javni poziv otvoren je do 15. studenoga 2022. godine, odnosno do utroška proračunskih sredstava.

Cijeli javni poziv i svu dokumentaciju možete pronaći na stranicama Zagrebačke županije.

Detaljnije informacije o potporama u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu navedene su u Programu poticanja razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora Zagrebačke županije za razdoblje od 2022. do 2024. godine i pratećoj dokumentaciji koja se nalazi na:

 • službenoj web stranici Zagrebačke županije
 • usmeno u Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije
 • na brojeve telefona: 6009-413 radnim danom, isključivo od 9 do 11 sati i od 13 do 15 sati

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji. Klikom na # vaše županije možete lakše selektirati što vas zanima.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!