Energetska obnova zgrade prije i poslije
Izvor: Energetska obnova zgrade prije i poslije - Tomislav Žderić
ZGRADOnačelnik.hr
SAVJET PREDSTAVNIKA SUVLASNIKA

Energetski smo obnovili zgradu još 2017. godine. Ovo su bili naši koraci

Tomislav Žderić predstavnik je suvlasnika u zgradi koja je još 2016. godine krenula u energetsku obnovu. Za ZGRADOnačelnik.hr napisao je, korak po korak, proceduru, koje dokumente je morao nabaviti, ispunjavati i predati. 

U listopadu 2016. godine upravitelj zgrade obavijestio me da će početkom 2017. godine biti objavljen natječaj za energetsku obnovu višestambene zgrade i da bi, s obzirom na našu zgradu, to bilo dobro napraviti. Naša zgrada građena je 1960. godine te sama debljina zidova nije bila veća od 10 centimetra.

Stolarija je bila drvena, a krov ravan bez izolacije. S obzirom na stanje naše zgrade, okupio sam stanare (suvlasnike) te sam im objasnio što dobivamo energetskom obnovom. Većina je bila suglasna da se krene u energetsku obnovu (više od 70 posto) i u izradu Glavnog projekta energetske obnove višestambene zgrade.

U koracima ću detaljno objasniti kako je to bilo za našu zgradu.

PRVI KORAK

Proučiti poziv za dostavu projekta. Za Program energetske obnove višestambenih zgrada od 2014. do 2020., u kojem je naša zgrada sudjelovala, a vezano uz način nabave, važno je znati sljedeće:

 1.  za vrijednost obnove do 1.000.000,00 kuna bez PDV-a moraju se tražiti tri ponude
 2.  ako je vrijednost obnove iznad 1.000.000,00 kuna bez PDV-a mora se napraviti javna objava (slično kao javna nabava)

Procedura za tri ponude:

Procedura energetske obnove kada se traže tri ponude (ili više, ovisno koliko ponuda se želi) bila je sljedeća:

Za glavni projekt energetske obnove, energetski certifikat postojećeg stanja i nakon obnove, stručni nadzor potrebna je procedura nabave - u skladu s aneksom 2 ugovora te je bilo bilo potrebno pronaći tri gospodarska subjekta za pojedinu stavku.

Za potrebe takve nabave bilo je potrebno napraviti i istraživanje tržišta.

Kada su se gospodarski subjekti pronašli, pristupilo se:

 • slanju poziva na dostavu ponude za pojedinu stavku
  • prilikom slanja dostave ponude, obavezno slati s povratnicom – dokaz
 • otvaranju ponuda
 • sastavljanju zapisnika
 • ocjenjivanju ponuda

Nakon sastavljenog zapisnika i ocjenjivanja, odabrao se gospodarski subjekt (prema uvjetima koji su napisani u pozivu za dostavu ponuda), nakon čega se šalje obavijest o odabiru najpovoljnije ponude (prilikom slanja, obavezno slati s povratnicom – dokaz).

Ovaj način provedbe javne nabave bio je u skladu s Aneksom 2. Poziva.

DRUGI KORAK

Prijava online putem internetskog obrasca službene stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Prijavni obrazac A dio.

U ovom obrascu (koji je kasnije sastavni dio natječaja) bilo je potrebno ispuniti:

 • opće podatke o projektu
 • opće podatke o prijavitelju
 • podatke o projektom partneru/partnerima (podaci o lokaciji projekta)
 • kratki opis projekta
 • obrazloženje projekta

TREĆI KORAK

Glavni projekt energetske obnove višestambene zgrade

Prilikom traženja ovlaštenog gospodarskog subjekta za izradu projekta nailazio sam na probleme u obliku vremena izrade. Vrijeme izrade projekta bilo je od šest mjeseci do godine dana, a mi smo imali svega dva mjeseca za izradu projekta.

Prilikom traženja, naišao sam na gospodarski subjekt koji je mogao izraditi glavni projekt do kraja prosinca, odnosno unutar dva mjeseca.

Energetski certifikat

Rade se dva certifikata. Jedan je prije energetske obnove, a drugi je nakon energetske obnove. Za izradu energetskog certifikata potrebno je pripremiti sljedeće:

 • potrošnja električne energije unazad tri godine
 • potrošnja plina unazad tri godine
 • ako se koristi još kakav energent (solarno, ugljen, drva i slično) i za to je potrebno imati podatak

Naša zgrada ima tri ulaza pa je bilo potrebno za svaki ulaz osigurati podatke.

ČETVRTI KORAK

Osim glavnog projekta energetske obnove višestambene zgrade te energetskog certifikata prije energetske obnove bilo je potrebno prikupiti i sljedeće:

 • izvadak iz sudskog ili obrtnog registra
  • ovo se odnosi na upravitelja zgrade
 • međuvlasnički ugovor
 • ugovor o upravljanju zgradom
 • punomoć predstavnika suvlasnika ovjerena kod javnog bilježnika
 • odluka o sklapanju ugovora o energetskoj obnovi
  • odluka gdje su suvlasnici suglasni da se pristupi energetskoj obnovi zgrade
 • ugovor o otvaranju računa
  • odnosi se na račun na koji će se uplaćivati novac koj je za zgradu osiguran putem ugovora
 • dokaz da je višestambena zgrada postojeća
  • građevinska i uporabna dozvola, uvjerenje da je zgrada izgrađena prije 1968. godine
 • izvješće o energetskom pregledu zgrade i energetski certifikat
 • glavni projekt energetske obnove višestambene zgrade
 • fotodokumentacija
  • odnosi se na postojeće stanje prije obnove
 • akt za građenje
  • nama nije bilo potrebno, ako nekome bude trebalo, mora priložiti
 • odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja
  • nama nije bilo potrebno, ako nekome bude trebalo, mora priložiti
 • uvjerenje o nekažnjavanju
  • odnosi se na predstavnika suvlasnika ako je on podnositelj zahtjeva za energetsku obnovu, ali uz to uvjerenje bilo je potrebno priložiti i uvjerenje za upravitelja zgrade te direktora (u mojem slučaju)
 • ostalo – ako se smatra da je još nešto potrebno od strane prijavitelja tu se prilaže
 • obrazac 1 – prijavni obrazac A dio
 • obrazac 2 – prijavni obrazac B dio
 • obrazac 3a – izjava prijavitelja
 • obrazac 4 – ažurirani popis suvlasnika
 • obrazac 5 – izjava ovlaštenog projektanta glavnog projekta
 • obrazac 6 – izjava o primljenim potporama
 • obrazac 7 – izjava FZOEU o spremnosti projektnog prijedloga – ovo Fond daje

Obrasci 1 – 6 su bili dostupni na internetskim stranicama FZOEU.

Kada je dobiven ugovor s FZOEU o bespovratnim sredstvima, tada se pristupilo traženju gospodarskih subjekta za izvedbu projekta energetske obnove kao i stručnog nadzora. Postupak je jednak kao i kod glavnog projekta (dostava ponude, zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju ponuda, odabir).

Nakon odabira gospodarskog subjekta i stručnog nadzora pristupa se potpisivanju ugovora s gospodarskim subjektom te se nakon toga kreće u realizaciju projekta.

POVRAT SREDSTAVA

Kako se projekt odvija, tako dolaze i računi. Ako je jedan račun (što je najbolje) onda se prilikom zahtjeva za nadoknadu sredstva dostavlja sve potrebno. Ako se radi u fazama (situacije – I privremena situacija, II privremena situacija i tako dalje) za svaku je potrebno raditi zahtjev za nadoknadu sredstava (ZNS).

Ono što se prilaže za ZNS, bilo da se radi o jednom računu ili više njih, je sljedeće (u mojem slučaju je bilo više njih te ću opisati kako je to izgledalo):

ZNS prvi put – radovi na energetskoj obnovi

 • istraživanje tržišta
  • odnosi se na odabir gospodarskog subjekta za određene radove sukladno Aneksu 2 Poziva
 • Poziv na dostavu ponude
  • potrebno za svaki gospodarski subjekt kada se traži naknada (izvođenje radova, nadzor, vođenje projekta, prvi i drugi energetski certifikat)
 • zapisnik o zaprimljenim ponudama
  • potrebno za svaki gospodarski subjekt kada se traži naknada (izvođenje radova, nadzor, vođenje projekta, prvi i drugi energetski certifikat)
 • zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju
  • potrebno za svaki gospodarski subjekt kada se traži naknada (izvođenje radova, nadzor, vođenje projekta, prvi i drugi energetski certifikat)
 • odluka o odabiru
 • poziv na dostavu ponude – povratnice
 • odluka o odabiru – povratnice
 • ponuda
  • gospodarski subjekt koji će izvoditi radove
 • ugovor
  • kao i kod ponude
 • jamstvo
  • bianco zadužnica s gospodarskim subjektom koji izvodi radove energetske obnove
 • građevinski dnevnik
 • građevinska knjiga
 • račun – I. privremena situacija
 • potvrda o izvršenom plaćanju prema gospodarskom subjektu
  • odnosi se na dio kada svoj osigurani (ili ako se ima cijeli iznos) novac uplaćujete te se na temelju tog iznosa dobije povrat od 60 posto
 • ugovor između banke i zgrade
  • odnosi se na broj računa na koji će se novac isplatiti
 • imenovanje nadzornog inženjera
 • imenovanje voditelja radova
 • info ploča
  • na ovoj ploči se nalazi naziv projekta, korisnik, ukupna vrijednost, EU sufinanciranje (iznos), nadzor, izvoditelj, razdoblje provedbe projeka
 • koordinator zaštite na radu
 • popis atesta i izjava o sukladnosti
 • ugovor o obavljanju stručnog nadzora
 • ZNS

ZNS drugi

 • račun II. privremena situacija
 • građevinska knjiga
 • građevinski dnevnik
 • popis atesta i izjava o sukladnosti
 • ZNS

ZNS treći

 • račun - okončana situacija
 • račun - nadzor
 • građevinski dnevnik
 • građevinska knjiga
 • popis atesta i izjava o sukladnosti
 • rješenje – imenovanje nadzornog inženjera
 • završno izvješće nadzornog inženjera

Završni zahtjev za nadoknadu sredstava odnosio se na energetski certifikat nakon obnove te upravljanje projektom i administracijom.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!

*U komentarima i mišljenjima izneseni su osobni stavovi autora i ne mogu se ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Zgradonačelnik.hr-a. Zgradonačelnik.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.