upitnik
Izvor: BlenderTimer / Pixabay
KORAK NAPRIJED, DVA NATRAG

Osvrt na Javni poziv FZOEU-a - fotonaponi na zgradama 'padaju' zbog relikta prošlosti

Budući da nisu doneseni podzakonski akti koji prate nove paradigme energetske strategije te energetske politike EU i RH, u dijelu aktivnog kupca kao centra energetske tranzicije, priprema projekata za ovaj Poziv bit će 'ledolomac' u kreiranju prakse, a možda i samog izričaja novih podzakonskih akata.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) na svojim je internetskim stranicama objavio Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije

Ovaj Poziv kao prihvatljive prijavitelje prepoznaje upravitelje višestambenih zgrada, koji u ime suvlasnika prijavljuju projekt izgradnje fotonaponske elektrane. Poziv u dijelu višestambenih zgrada predstavlja 'revoluciju' i kao takav je dobrodošao te je za svaku pohvalu. FZOEU je s ovim Pozivom iskoračio u 'novo doba' energetske samoodrživosti višestambenih zgrada.

Ovaj korak posebice je pohvalan u kontekstu globalne situacije s cijenom energenata i dostupnošću njihovih dobavnih pravaca. Isto tako, potrebno je reći kako je dio teksta Poziva za korak ispred primjene novog Zakona o tržištu električne energije donesenog u 2021., odnosno njegove provedbe kroz podzakonske akte.

Ledolomac u praksi

Donošenje podzakonskih akata koji uređuju pitanja priključenja fotonaponske elektrane u višestambenim zgradama kao i obračun električne energije u tom segmentu, očekuje se tijekom 2022. godine. Nositelj izrade predmetnih podzakonskih akata je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA).

Budući da nisu doneseni podzakonski akti koji prate nove paradigme energetske strategije te energetske politike EU-a i RH, u dijelu aktivnog kupca kao centra energetske tranzicije, priprema projekata za ovaj Poziv bit će 'ledolomac' u kreiranju prakse, a možda i samog izričaja novih podzakonskih akata. Javna rasprava o podzakonskim aktima očekuje se tijekom proljeća. Sva iskustva iz pripreme projekata fotonaponskih elektrana kao projekta koji se pripremaju za prijavu na ovaj Poziv, bilo bi dobro sumirati na jednom mjestu, dati im značaj, a time i veći učinak na kreiranje zajedničkog stava upravitelja, i/ili suvlasnika tijekom javne rasprave.

Ono što je vrlo često slučaj u Hrvatskoj, a tako je i sada s priključenjem fotonaponskih elektrana u višestambenim zgradama, je nedostatak pilot projekata kojima bi se stekla prva iskustva i temeljem kojih bi se izrađivali zakonsko – podzakonski akti kao i provedbeni napuci za javno-pravna tijela. Upravo zbog ovakve prakse i sam tekst Poziva izazva nedoumice kod dionika. U tekstu Poziva upućuje se na posebne propise koji eksplicite nisu navedeni, pa tako nisu navedene ni precizne odredbe istih, već su ostavljene na proizvoljno tumačenje.

Nejasnoće i nedoumice Poziva

Koje su nejasnoće i nedoumice koje ostavljaju popriličan prostor za proizvoljno tumačenje upravitelja i javno-pravnih tijela prilikom pripreme dokumentacije za prijavu na Poziv?

Upravitelji su nedvosmisleno prepoznati kao prijavitelji u ime suvlasnika u provedbi mjere M2.1. Izgradnja integrirane fotonaponske (FN) elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju. Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu projekata mora sadržavati i Odluku suvlasnika zgrade kojom se upravitelju zgrade nalaže da u ime i za račun suvlasnika provede Projekt (tč VII.9 Poziva). Ovdje se postavlja pitanje:

  • je li za donošenje Odluke dovoljna natpolovična većina suglasnosti suvlasnika.

Odgovor na ovo pitanje daje Zakon o energetskoj učinkovitosti. Kao prvo, u čl.4. st.2. tč 9. definira se pojam 'energetska obnova zgrade', odnosno utvrđuju se mjere energetske učinkovitosti kojima se postiže poboljšanje energetskog svojstva zgrade. Jedna od navedenih mjera je i uvođenje sustava obnovljivih izvora energije

Dva zakona, suprotno 'mišljenje'

Nadalje, isti Zakon u čl. 30. propisuje kako je Odluku o sklapanju ugovora o energetskoj obnovi višestambene zgrade donose suvlasnici zgrade temeljem natpolovične većine glasova suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima. Ovaj članak primjenjuje se u slučaju kada se energetska obnova višestambene zgrade provodi sukladno nacionalnim programima energetske obnove višestambenih zgrada ili se energetska obnova financira iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Isto tako, potrebno je razmotriti i odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, čl. 87. Izvanredni poslovi. Ovaj članak propisuje kako je za poslove koji se i inače smatraju izvanrednim poslovima, za donošenje odluke o poduzimanju poboljšice zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine potreban pristanak svih suvlasnika nekretnine. Međutim, isto tako u st.2. istog članka utvrđuje se kako nije potreban pristanak svih suvlasnika ako suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova odluče da se poboljšica učini, a da će oni sami snositi troškove ili se ti troškovi mogu pokriti iz pričuve, ne ugrožavajući time mogućnost da se iz pričuve podmire potrebe redovitoga održavanja, te ako te poboljšice neće ići suviše na štetu nadglasanih suvlasnika.

Na temelju odredbi oba zakona dovoljna je natpolovična većina glasova suvlasnika zgrade koja se računa po suvlasničkim dijelovima nekretnine kako bi se donijela Odluka suvlasnika zgrade kojom se upravitelju zgrade nalaže da u ime i za račun suvlasnika provede Projekt.

Izrazita prepreka

Ono što predstavlja izrazitu prepreku u pripremi dokumentacije i prijavi projekta na Poziv odnosi se na postupanje HEP-Operatora distribucijskog d.o.o. (HEP ODS) kao javno-pravnog tijela u dijelu izdavanja elektroenergetske suglasnosti. U tekstu Poziva (str. 5), naime, navodi se kako je u slučaju provedbe mjere M2.1. Fotonaponska elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u mrežnom radu prijava projekta mora sadržavati:

  • obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu ili
  • elektroenergetsku suglasnost ili
  • elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu

Za izdavanje bilo kojeg akta vezanog uz priključno mjerno mjesto i instalaciju fotonaponske elektrane na višestambenoj zgradi, HEP ODS zahtijeva suglasnost svih suvlasnika pozivajući se na 'relikt prošlosti' u dijelu tumačenja Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, podzakonskih akata koji iz istog proizlaze te akta o priključenju koji si doneseni temeljem starog Zakona o tržištu električne energije.

U tekstu Poziva je predviđeno sufinanciranje izrade Glavnog projekta koji sadrži mapu Projekt fotonaponske elektrane i mapu Projekt elektroinstalacija, za što je neophodno potrebna elektroenergetska suglasnost, bez obzira što se u tekstu Poziva navodi i 'obavijest' kao moguće rješenje (eventualni dokument) koji se priznaje.

Hrvatskoj su strateški ciljevi:

  • povećati udjel obnovljivih izvora energije (posebice na mjestu potrošnje)
  • implementirati mjere energetske učinkovitosti
  • smanjenje utjecaja stakleničkih plinova

Instalacija fotonaponskih elektrana na krovovima višestambenih zgrada ima značajan utjecaj na sva tri strateška cilja. Stoga forum suvlasnika i predstavnika suvlasnika koji je okupio ZGRADOnačelnik.hr predstavlja dobar temelj za jak i jedinstven 'glas suvlasnika' kada je riječ o zagovaranju politika i propisa koji idu u smjeru energetske održivosti višestambenih zgrada.

Pri tome ne mislim samo instaliranje fotonaponskih elektrana na razini jedne zgrade i dijeljenje energije između suvlasnika te zgrade, već i paradigmu energetskih zajednica koja ide eng. well beyond potrošnje i proizvodnje na razini samo jedne višestambene zgrade i obračunskih mjesta zajedničke potrošnje.

Stoga, zaključno, pravo je vrijeme je za djelovanje 'glasa suvlasnika'.

Mr. sc. Ivona Štritof, dipl. ing. el.
savjetnica za energetsku regulativu
udruga Suvlasnik

Sanja Pamuković, dipl.ing.arh
predstavnica suvlasnika

Ako ste predstavnik suvlasnika ili želite znati kako vaš predstavnik suvlasnika treba raditi i što treba znati, uključite se OVDJE. Ako želite znati više o pravima i obvezama suvlasnika u zgradi te pratiti ovu tematiku, kliknite OVDJE. A ako želite saznati rješenja vaših problema u zgradi, pročitati prave savjete, pratite OVDJE.

Ne zaboravite se prijaviti i na mjesečni newsletter.

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!

*U komentarima i mišljenjima izneseni su osobni stavovi autora i ne mogu se ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Zgradonačelnik.hr-a. Zgradonačelnik.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.