toplana, grijanje
Izvor: Tama66/Pixabay
KARLOVAČKI SLUČAJ

Problemi s odvajanjem od toplane i kako ih se može riješiti

Prije desetak godina dio je Karlovčana bio neugodno iznenađen prestankom rada Toplane d.o.o Karlovac. Godinama su se susretali s problemima i visokim računima, pa su tu situaciju na kraju i pokušali riješiti.

Jedan od naših čitatelja, Alen Kristović koji je ujedno predsjednik Udruge suvlasnika-stanara Grada Karlovca, detaljno nam je opisao situaciju u kojoj se i sam našao.

U travnju 2012. godine Toplana d.o.o. Karlovac, dok još traje sezona grijanja, naprasno je prestala s radom, odnosno isporukom toplinske energije korisnicima. Naime, tvrtka je otišla u stečaj kojemu je, kaže Kristović, prethodilo višegodišnje loše poslovanje i neulaganje u obnovu vrelovoda koji je imao ogromne gubitke.

U sezoni 2011./2012. računi su bili astronomski pa se tako za stan od otprilike 60 četvornih metara trebalo za grijanje platiti oko 1000 kuna. Također, valja naglasiti da Karlovčani nemaju pripremu tople vode (PTV) nego za zagrijavanje vode za kupanje i slično koriste električne bojlere.

Dio korisnika, među kojima je i Alen Kristović, odlučio se i prije samog stečaja odvojiti od toplane upravo zbog previsokih računa, a stečaj je samo učvrstio njihovu odluku. Prva su odvajanja iz sustav krenula u travnju, a gospodin Kristović je to učinio 28. rujna 2012. godine.

- Uporište nam je bilo u stavu Vrhovnog suda RH u odluci broj Rev-x-670/11. S time da moram napomenuti da sam se odvojio dok je još bio na snazi Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom koji u Članku 23. kaže:

(1) Tarifni kupci toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije ne mogu se izdvojiti iz toplinskog sustava bez suglasnosti energetskog subjekta za distribuciju toplinske energije i energetskog subjekta za opskrbu toplinskom energijom.
(2) Energetski subjekti iz stavka 1. ovoga članka dužni su dati suglasnost tarifnom kupcu ukoliko to dozvoljavaju tehnički uvjeti i ako tarifni kupac pribavi suglasnost svih tarifnih kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije.

Kako dalje objašnjava Kristović, sud je tih 100 posto suglasnosti proglasio kao nemogući uvjet.

- Prilikom odvajanja je najbitnije da morate putem oglasne ploče ili dopisa u poštanske sandučiće ili na sastanku suvlasnika na kojemu se vodi zapisnik informirati sve ostale suvlasnike o svojoj namjeri. Potom treba informirati i Toplanu, a radove mora izvršiti ovlaštena osoba – obrt ili tvrtka. I na kraju, sve te dokumente potrebno je pismenim putem poslati Toplani.

2013. godine navedeni Zakon prestaje biti na snazi i donosi se Zakon o tržištu toplinskom energijom koji u članku 45. za odvajanje kaže - KLIKNITE ZA DETALJE:

 • (1) Iznimno od odredbi članaka ovoga Zakona, krajnji kupac, na zajedničkom mjerilu toplinske energije, može se izdvojiti iz zajedničkog toplinskog sustava uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:
  • 1. ishođenje pisane suglasnosti za izdvajanje s toplinskog sustava temeljem odluke većine glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika unutar zgrade/građevine,
  • 2. nakon pribavljene suglasnosti iz točke 1. ovoga stavka, pisanu suglasnost za izdvajanje iz zajedničkog toplinskog sustava ovlašteni predstavnik suvlasnika dužan je ovjeriti i dostaviti kupcu,
  • 3. radovi za izdvajanje samostalne uporabne cjeline krajnjeg kupca iz zajedničkog toplinskog sustava smatraju se jednostavnim radovima koji se mogu izvoditi bez lokacijske dozvole i akta kojim se odobrava građenje, a u skladu s glavnim projektom, izrađenim po ovlaštenom inženjeru,
  • 4. izvođenje radova za izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava može izvoditi izvođač koji ispunjava uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu,
  • 5. nakon izvedbe radova za izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava izvođač je obvezan izraditi izviješće o izvedenim radovima i dati pisanu izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova,
  • 6. po završetku radova za izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava i njihovu pregledu, projektant glavnog projekta obvezan je dati izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova,
  • 7. izjave izvođača i projektanta čuva upravitelj zgrade/građevine i obvezni su dio obavijesti opskrbljivaču energije o izdvajanju samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava,
  • 8. nakon provedenog postupka izdvajanja potrebno je izvijestiti opskrbljivača toplinske energije. Izvješćivanje i dostava dokumentacije iz točke 7. ovog stavka obveza je kupca.
 • (2) Isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava moguće je uz podnošenje zahtjeva ovlaštenog predstavnika suvlasnika, na temelju prethodno postignute suglasnosti svih krajnjih kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije, za izdvajanje svih samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade/građevine te uz prethodnu suglasnost distributera i opskrbljivača toplinskom energijom.
 • (3) Krajnji kupac iz stavka 1. ovoga članka dužan je plaćati sve troškove osim troškova toplinske energije za svoju samostalnu uporabnu cjelinu.

Odvajanje u koracima

 1. Da bi se korisnik odvojio od toplane potrebno je prvo fizički odvojiti odvojke toplovoda od vertikala toplovoda, tzv. rezanje radijatora, te ih zatvoriti, odnosno zavariti. To mora napraviti ovlašteni monter centralnog grijanja ili upravitelj zgrade na zahtjev potrošača, a radovi traju otprilike tri sata.
 2. Potom je potrebno pismeno obavijestiti Toplanu da više niste njezin korisnik, a tom podnesku treba priložiti potvrdu da ste odvojeni od njihovih toplovodnih vertikala, tj. centralnih cijevi dovođenja toplinske energije.
 3. Osim toga, treba imati i zapisnik i potvrdu ovlaštenog servisa ili obrta o izvedenim radovima, kao i potvrde da su svi računi plaćeni do dana odvajanja iz sustava.

U priču je ušao i Sud

- Nakon odvajanja i slanja obavijesti toplani, dobijete dopis u kojemu oni to ne priznaju i nakon nekog vremena vas tuže za neplaćene račune, odnosno pošalju ovršni prijedlog. Mi smo na to bili spremni i predlagali da se oformi komisija koja će ići po stanovima 'odvojenih' i utvrditi činjenično stanje, odnosno da postupkom odvajanja više nismo u mogućnosti primati toplinsku energiju. No Toplana se oglušila na naš prijedlog – objašnjava Alen Kristović.

Na kraju je sve ipak riješeno sudskim putem. Naš nam sugovornik opisuje da su nakon dobivenih drugostupanjskih presuda izbrisani iz liste tarifnih kupaca.

- Naš dio zakupljene snage u kWh, a u našoj je zgradi to iznosilo 6 kWh po stanu, skinut je ostalim korisnicima u fiksnom dijelu računa – kaže Kristović i dodaje da je cijela priča sa sudom u njegovom slučaju trajala pet godina, a kod nekih čak i do sedam godina.
Međutim, sada je sve to iza njih.

- 'Odvojeni' imaju svoje grijanje, većinom na struju, dok ostali i dalje muku muče s razdjelnicima, lošim Zakonom po krajnjeg kupca i relativno visokim računima s obzirom na to koliko se griju – zaključio je Alen Kristović.

Radi zaštite autorskog angažmana, drugi mediji/portali mogu preuzeti najviše 50 posto teksta objavljenog na ZGRADOnačelnik.hr stranicama uz navođenje poveznice na originalni tekst. Pročitajte više o uvjetima korištenja i autorskom pravima.

*U komentarima i mišljenjima izneseni su osobni stavovi autora i ne mogu se ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Zgradonačelnik.hr-a. Zgradonačelnik.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.