struja, električna energija
Izvor: Arek Socha / Pixabay
Marko Rebić
ELEKTRIČNA ENERGIJA - GRAĐANI

Računi za struju: znate li što uopće plaćate?

Računi za električnu energiju mnogima izgledaju dosta enigmatično i često nije jasno što to točno plaćamo. Ako želite znati što točno znači koja stavka računa te kako se formira konačna cijena, na pravom ste mjestu. Nastavite čitati i saznat ćete za koje je stavke direktno odgovorna država, jer su u domeni javnog interesa, a koje su podložne tržišnom natjecanju. 

Krenimo redom i bacimo oko na prvu stranicu računa:

Prva stranica računa za struju

Na prvu, račun izgleda dosta jednostavno. Imate višu dnevnu tarifu i njenu jediničnu cijenu od 84 lipe. Ispod nje se nalazi stavka s nižom dnevnom tarifom i njena jedinična cijena od 41 lipe.

Naknada za obračunsko mjerno mjesto naplaćuje se za očitanje stanja brojila i za polugodišnje razdoblje iznosi 104,40 kune.

Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora naplaćuje se po potrošenom kWh i iznosi 0,105 kn/kWh. Ta naknada se prosljeđuje HROTE-u (Hrvatski operator tržišta energije) koji onda povlaštenim proizvođačima isplaćuje naknadu za električnu energiju isporučenu u mrežu iz elektrana, kao što su sunčane, vjetroelektrane, bioplinske i druge. 

Solidarna naknada je dio koji opskrbljivači uplaćuju u državni proračun, kao sredstva namijenjena naknadi troškova energije ugroženih kupaca. Većina opskrbljivača nudi popust na ovu naknadu, tako da vi to na kraju ne plaćate.

Na kraju se na sveukupne troškove obračunava porez po stopi od 13 posto, i to je to.

E sada, zanimljivosti počinju na poleđini vašeg računa (primjer možete vidjeti na slici). Na poleđini su raspisane sve stavke vašeg računa.

Poleđina računa za struju

*Primjer ovog računa koji smo analizirali je iz perioda prije poskupljenja koja su nastupila 1. travnja 2022. Sada je razlika samo u cijeni kWh - niža tarifa: prije - 0,24 kn / sada - 0,27 kn; viša tarifa: prije - 0,49 kn / sada - 0,56 kn

Pa, krenimo redom:

Naknada za korištenje prijenosne mreže u iznosu od 11 lipa za višu, odnosno 5 lipa za nižu tarifu. Ta naknada se uplaćuje HOPS-u, Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava. HOPS je jedini operator elektroenergetskog prijenosnog sustava u RH i vlasnik cjelokupne hrvatske prijenosne mreže. Može se reći da se taj iznos uplaćuje za održavanje mreže visokog napona.

Iznos naknade određen je Odlukom o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije koju donosi HERA, Hrvatska energetska regulatorna agencija, koja pak tu naknadu donosi na temelju jasnih kriterija opisanih u Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije.

Članak 7. glasi ovako: 'Određivanje iznosa tarifnih stavki za buduću regulacijsku godinu zasniva se na priznatim ostvarenim ukupnim troškovima iz prethodne regulacijske godine, ostvarenim i procijenjenim ukupnim troškovima za sadašnju regulacijsku godinu te planiranim ukupnim troškovima za razmatranu buduću regulacijsku godinu.'

Metodologija je dosta složena, ali možemo ukratko reći da je cilj da naknada bude dovoljna za pokrivanje troškova HOPS-a, sukladno njihovim planovima održavanja.

Sljedeća stavka je Naknada za korištenje distribucijske mreže u iznosu od 24 lipe za višu, odnosno 12 lipa za nižu tarifu. Ta naknada se uplaćuje HEP-ODS-u (HEP-Operatoru Distribucijskog Sustava). HEP-ODS je jedini distributer čija je nadležnost briga za optimalno funkcioniranje sustava, uključujući poslove očitanja, zamjene brojila, otklanjanje kvarova i smetnji u mrežnom sustavu. Može se reći da se taj iznos uplaćuje za održavanje i ispravno funkcioniranje mreže srednjeg i niskog napona.

Iznos naknade određen je na gotovo jednak način kao i za prijenosnu mrežu, samo se u ovom slučaju radi o distribucijskoj mreži.

Ovi troškovi do sada nisu troškovi električne energije već spadaju u domenu održavanja, odnosno unapređivanja infrastrukture.

Nakon toga slijedi cijena koju plaćamo opskrbljivačima, a to je u biti cijena električne energije. Opskrbljivač je energetski subjekt s dozvolom za obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom koji može kupovati i prodavati električnu energiju na tržištu. Trenutni opskrbljivači na području Republike Hrvatske su HEP - Opskrba d.o.o., HEP ELEKTRA d.o.o., GEN-I Hrvatska d.o.o., E.ON Energija d.o.o., PETROL d.o.o., MET Croatia Energy Trade d.o.o., ENNA Opskrba d.o.o. Ukratko, opskrbljivači kupuju električnu energiju na tržištu i uz određenu maržu je onda prodaju vama kao krajnjem kupcu za određenu cijenu.

Pogledajmo distribuciju troška po kWh u ukupnom računu za električnu energiju za svaku od tarifa.

Distribucija troška po kWh u ukupnom računu za električnu energiju za svaku od tarifa


Vidimo da na ukupno formiranje cijene udio električne energije iznosi oko 50 posto. To znači da ako opskrbljivači podignu cijenu električne energije za 100 posto (konkretno za VT s 0,49 na 0,98 kuna po kWh) iznos više tarife povećat će se za 52 posto po kWh (za višu tarifu s 1,06 na 1,52 kune).

Ako zbrojimo prve tri stavke u grafikonu (opskrbljivač, naknade za distribuciju i prijenos mreže), dobit ćemo iznose od 0,84 te 0,41 kune koje se i nalaze na početnoj strani računa.

U grafikonu se ne nalazi naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu koja iznosi 17,4 kune mjesečno te za pola godine iznosi 104,40 kuna. Dio naknade ide opskrbljivaču (7,40 kuna), a dio HEP-ODS-u.

E sada, kao što sam već spomenuo, stavke u cijeni su stavke Bijelog tarifnog modela opskrbljivača HEP Elektre. HEP Elektra je opskrbljivač koji ima obavezu pružanja javne usluge opskrbe električnom energijom kao i opskrbu električnom energijom koja se obavlja kao zajamčena.

Što to konkretno znači? To znači da, ako niste sami odabrali tržišnog opskrbljivača, vjerojatno plaćate najvišu moguću cijenu električne energije. Ostali opskrbljivači natječu se na tržištu i 'boree se za klijente, odnosno nude niže cijene električne energije. U sastavu HEP grupacije osim HEP Elektre kao opskrbljivača nalazi se i HEP Opskrba, kao tržišni opskrbljivač, koja se natječe s drugim opskrbljivačima i nudi povoljnije uvjete od HEP Elektre.

Ako ste potpisali ugovor s nekim od tržišnih opskrbljivača, a oni ne uspijevaju osigurati prijeko potrebne uvjete za redovitu i sigurnu opskrbu krajnjih kupaca električne energije, vi ćete automatski električnu energiju kupovati od HEP-Elektre koja opskrbu obavlja kao javnu uslugu.

Moj savjet: prebacite se na tržišnog opskrbljivača te uštedite 5 do 10 posto na godišnjoj razini.

Nadam se da će ovaj tekst omogućiti čitateljima dublji uvid u složenost jednog računa za električnu energiju te potaknuti svijest o tome što sve plaćaju. 

*U komentarima i mišljenjima izneseni su osobni stavovi autora i ne mogu se ni pod kojim uvjetima smatrati službenim stavovima Zgradonačelnik.hr-a. Zgradonačelnik.hr ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog teksta.