refinanciranje
Izvor: loufre / Pixabay
Martina Mataić Škugor
IZRAČUN

APN KREDIT - Kako refinancirati kredit i plaćati manje

Subvencionirani stambeni krediti koji su odobreni 2017. godine ulaze u šestu godinu razdoblja fiksne kamatne stope. Postavlja se pitanje, što dalje?

U 2017. godini odobreno je 2.299 zahtjeva za subvenciju stambenih kredita. Prosječna dob korisnika kredita bila je 35 godina, a prosječni rok otplate kredita 20 godina.

Subvencija je iznosila 50 posto iznosa anuiteta ili rate, a trajala je četiri godine uz mogućnost produženja:

 • dodatna jedna godina u slučajevima invaliditeta 
 • 2 godine za rođenje odnosno posvajanje djece za vrijeme trajanja subvencije

Većina banaka ponudila je fiksnu kamatnu stopu prvih šest godina otplate kredita, dok su pojedine banke nudile fiksnu kamatnu stopu čak 10 godina.

Nakon isteka razdoblja fiksne kamatne stope, obračunava se promjenjiva kamatna stopa. U Ugovoru o kreditu navodi se od kojeg datuma se primjenjuje promjenjiva kamatna stopa. 

Otplatni plan APN kredita - primjer otplate

Prosječni iznos 'APN kredita' iz 2017. bio je 67.500 eura, a prosječna nominalna kamatna stopa 3,27 posto. Iznos uplaćene subvencije u ovome primjeru iznosi 9.205 eura.

Po prosječnim izračunima pripremili smo pregled iznosa mjesečnih anuiteta koje plaća korisnik kredita. 

Iznos anuiteta prema prosječnim podacima:

Izvor: Opereta nekretnine

Pregled plaćanja anuiteta korisnika kredita prema prosječnim podacima: 

Izvor: Opereta nekretnine

U ovom izračunu korisnik kredita će nakon razdoblja fiksnosti imati nešto manji iznos anuiteta, ali kamatna stopa je promjenjiva te kod idućeg obračunskog razdoblja može biti viša.

Bitno je znati!

 • Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od referentne kamatne stope i fiksnog dijela. U slučaju rasta referentne kamatne stope povećava se i promjenjiva kamatna stopa.
 • U razdoblju najave mogućeg povećanja referentnih kamatnih stopa, dobro je razmisliti o mogućnosti fiksiranja kamate stope za sljedeće razdoblje.

Usporedba s trenutnim kamatnim stopama na tržištu

Prosječna nominalna kamatna stopa trenutno iznosi 2,98 posto na redovne stambene kredite.

Ako bi na preostali iznos glavnice (nakon šest godina otplate kredita) i na preostali rok otplate ugovorili trenutnu prosječnu kamatnu stopu, iznos anuiteta bi bio:

 • 377 eura, što je manji iznos anuiteta u odnosu na 380 eura (izračunat uz prosječnu kamatnu stopu po APN kreditima).

Bitno je znati!

 • Na tržištu je ponuda kamatnih stopa različita, a povoljnije kamatne stope ovise i o vrsti zaposlenja (npr. liječnik) ili energetskom certifikatu nekretnine (Zeleni / Energo krediti za energetski razred minimalno 'B').
 • Provjerite imate li mogućnost ugovaranja povoljnije kamatne stope!

Informirajte se o statusu otplate vašeg kredita i uvjetima kreditiranja na tržištu

Preporučujemo:

 1. U Ugovoru o kreditu provjerite na koji ste rok ugovorili fiksnu kamatnu stopu. Ako ste produžili subvenciju, provjerite i Dodatak Ugovoru o kreditu.
 2. Zamolite bankara da vam pojasni kad ističe razdoblje fiksne kamatne stope. Ako je APN kredit ugovoren s fiksnom kamatnom stopom na razdoblje duže od šest godina i nadalje otplaćujete kamatnu stopu po ugovorenoj visini do isteka razdoblja fiksnosti. Za vrijeme trajanja fiksne kamatne stope banke ne pregovaraju oko promjene uvjeta.
 3. Zatražite informaciju o visini ugovorene promjenjive kamatne stope te koja referentna stopa utječe na njenu promjenu.
 4. Zatražite ponudu povoljnije kamatne stope, usporedite ponuđene uvjete kreditiranja, informirajte se o mogućnosti ugovaranja fiksne kamatne stope.
 5. Obratite se kreditnom posredniku radi usporedbe uvjeta više banaka i mogućnosti refinanciranja kredita.
 6. Kada sagledate sve informacije koje uključuju i otplatni plan, efektivnu kamatnu stope i sve troškove, pregovarajte kako biste postigli što povoljnije uvjete kreditiranja.

Stoga, informirajte se na tržišu koje su mogućnosti, počnite se pripremati kako biste kraj fiksne kamatne stope 'APN kredita' dočekali spremni. Jer zašto bi nešto plaćali više nego što treba, zar ne? 

Pročitajte još:

Sadržaj omogućile Opereta nekretnine