računi,
Izvor: Photo by picjumbo.com from Pexels
RAČUNI ZA REŽIJE

Ako zbog potresa ne živite u svom domu, a računi i dalje stižu – ovo trebate napraviti!

Nakon razornih potresa koji su prošle godine istjerali Zagrepčane iz njihovih domova, mnogi se pitaju što je s plaćanjem računa za struju, vodu, plin i komunalne usluge.

Naime, mnogi su nam Zagrepčani postavili pitanje što da rade ako su dobili crvenu naljepnicu i ne žive više u svom stanu ili kući, a računi za režije im i dalje pristižu, neovisno o tome jesu li se odjavili ili nisu. Zbog toga smo poslali upite Gradskoj plinari Zagreb, Zagrebačkom holdingu, HEP-u čije smo odgovore dobili a ako dobijemo još odgovora, naknadno ćemo ih objaviti.

Zanimalo nas je što građani moraju napraviti, trebaju li se odjaviti? Kome i gdje se građani mogu javiti da ne primaju više račune? Trebaju li ispuniti neki obrazac? Što trebaju učiniti ako su dobivali račune, a nisu imali potrošnju? Ako nisu plaćali račune u periodu od kada više nisu u nekretnini, hoće li ih stići ovrha ili neke druge sankcije? Ako jesu plaćali račune, hoće li to netko refundirati? Ako da, tko i kada?

VODOOPSKRBA I ODVODNJA

Prema zakonskim odredbama (Zakon o vodama i Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva) isporučitelji vodnih usluga obvezni su utvrditi fiksni i varijabilni dio cijena vodnih usluga. Fiksni dio plaćaju svi korisnici koji imaju priključak za vodu, bez obzira na potrošnju, dok se varijabilni dio cijene obračunava po utrošenim kubicima vode. 

Vezano za slanje računa VIO d.o.o nakon potresa, sve ovisi o kategorijama potrošača:

  • ako se radi o nekretnini sa zasebnim vodomjerom u kojoj se voda ne troši jer nitko ne stanuje u kući, računi se ispostavljaju za fiksni dio cijene koja ne predstavlja prihod Grada Zagreba ili Grupe Zagrebački holding, već Hrvatskih voda
  • ako se radi o nekretnini sa zasebnim vodomjerom u kojoj je utvrđeno da se voda troši odnosno vodomjer je registrirao potrošnju račun za istu će biti ispostavljen
  • ako se radi o stambenim zgradama s jednim zajedničkim vodomjerom za sve zasebne cjeline za koje se obračun potrošnje vode vrši prema broju prijavljenih osoba za obračun potrošnje vode, potrebno je izvršiti promjenu broja osoba za obračun sukladno uobičajenoj proceduri, ako se prijavi NULA osoba za obračun računi će se ispostavljati za fiksni dio cijene
  • ako korisnik zatraži  privremeno izvrštenje vodomjera (koje se naplaćuje prilikom izvrštenja i ponovnog uvrštenja) neće se ispostavljati računi za vodne usluge do ponovnog uvrštenja vodomjera

 Kako bi se odjavila potrošnja vode, potrebno je sljedeće:

  • ako za svoju zasebnu cjelinu imaju zaseban vodomjer moraju dostaviti stanje vodomjera te ukoliko žele mogu zatražiti privremeno izvrštenje vodomjera (koje se naplaćuje prilikom izvrštenja i ponovnog uvrštenja) putem obrasca 
  • ako se radi o stambenim zgradama sa jednim zajedničkim vodomjerom za koje se obračun vrši prema broju prijavljenih osoba koje troše vodu u kućanstvu potrebno je u skladu sa Općim i tehničkkim uvjetima izvršiti promjenu broja osoba putem obrasca 

Za sve informacije korisnici se mogu se javiti na broj telefona Pozivnog centra 072 500 400, osobno na lokacijama Holding centra Ulica Grada Vukovara ili na šalter VIO na lokaciji Eleonore Patačić 1b ili putem službenog maila vio.informacije.reklamacije@zgh.hr

>>> POTROŠNJA VODE - Kako prijaviti ili odjaviti stanara?

GRADSKA PLINARA ZAGREB

Iz gradske plinare Zagreb su nam odgovorili da se kupci javljaju opskrbljivaču, ali i distributeru (GPZ), posebno ako opskrbljivač nije GPZ-Opskrba d.o.o.

- U dogovoru s vlasnikom ili predstavnikom GPZ postupa optimalno – ako je jedna od višeetažnih jedinica uporabljiva, skida plinomjere. Ako cijeli objekt nije u funkciji, obustavlja se plin na priključku – rekli su nam u GPZ-u i dodali da u svakom slučaju svoje aktivnosti izvode bez naknade prema krajnjem kupcu i u dogovoru s njim.

S obzirom da se glavnina naših pitanja odnosi na račune, dobili smo vrlo opsežan i detaljan odgovor od GPZ-Opskrbe.

Brojni Zagrepčani još od ožujka ne mogu živjeti u svojim nekretninama i mnogi tvrde da su se odjavili, ali da im i dalje pristižu računi za plin. Što činiti u tim slučajevima?

Neuporabljivi objekti (crvena naljepnica)

- GPZ-Opskrba d.o.o. je nakon potresa u ožujku 2020. zastala s obračunom potrošnje plina obračunskim mjernim mjestima u neuporabljivim objektima (crveno označenima), uz uvjet da nema potrošnje plina. Popis takvih obračunskih mjernih mjesta smo zaprimili od distributera Gradske plinare Zagreb d.o.o. – rekli su nam iz ove tvrtke.

Na popisu je bilo oko 1500 obračunskih mjernih mjesta, a u međuvremenu je, kažu u GPZ-Opskrbi, na otprilike pola njih izvršena zamjena plinomjera ili utvrđena potrošnja plina što u prvom slučaju znači da je instalacija u redu i potrošnja moguća jer je distributer Gradska plinara Zagreb d.o.o. montirala novi plinomjer, a u drugom slučaju znači da kupac koristi objekt.

- Takvim kupcima je nastavljen obračun potrošnje te je ostalo oko 750 obračunskih mjernih mjesta kojima trenutno ne šaljemo račune. Nakon potresa u prosincu 2020. zaprimili smo od distributera podatak o još 60-tak kupaca u Zaprešiću.

Privremeno neuporabljivi objekti (žuta naljepnica)

Kupcima u privremeno neuporabljivim objektima GPZ-Opskrba je do listopada, na zahtjev kupaca, davala odgodu plaćanja uz napomenu da će u slučaju da je plinomjer na sustavu, odnosno da nije blokiran ili demontiran, a nema potrošnje plina, zaprimati obračun fiksne mjesečne naknade koja se obračunava neovisno o potrošnji plina. Taj iznos ovisi o tarifnom modelu, ali je najčešće 17,5 kuna s PDV-om.

- Ako korisnici uopće ne žele zaprimati račune za plin trebaju od distributera GPZ d.o.o. zatražiti demontažu plinomjera. Nakon što nam distributer dostavi informaciju o demontaži GPZ-Opskrba će napraviti konačni obračun potrošnje do stanja plinomjera utvrđenog demontažom nakon čega kupac više neće dobivati račune – napominju.

Obrazac za odjavu

S obzirom da prestanak obračuna zahtijeva demontažu plinomjera koja je u ingerenciji distributera, upit je potrebno poslati Gradskoj plinari Zagreb d.o.o. Na web stranicama GPZ-a nalazi se obrazac Zahtjev 5a – za demontažu plinomjera-otpajanje priključka građevine. Zahtjevi za demontažu mogu se dostaviti na e-mail – prodaja@plinara-zagreb.hr.

Reklamacije – računi stižu, a nema potrošnje

Ako je plinomjer na sustavu, odnosno nije demontiran, iz GPZ-a kažu da je kupac dužan podmirivati fiksnu mjesečnu naknadu neovisno o potrošnji plina. No, svi kupci uvijek mogu reklamirati obračunatu potrošnju plina na e-mail opskrba@gpz-opskrba.hr, na šalterima ili telefonskim putem, a sve detaljne informacije dostavljaju na poleđini računa. Ako brojilo nije očitano duže vrijeme, od distributera Gradske plinare Zagreb traži se kontrola na terenu.

Ovrha ili druge sankcije

Ako je kupac zaprimao račune i nije ih reklamirao, u slučaju neplaćanja računa i neplaćanja po Opomeni pred ovrhu, GPZ-Opskrba će, kažu nam, postupiti sukladno pozitivnim pravnim propisima u svakom pojedinom slučaju na način da će za dospjele, a nenaplaćene izvršene usluge pokrenuti postupak ovrhe.

 

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA (HEP)

Odjava mjernog mjesta

U slučaju trajne odjave obračunskog mjernog mjesta, korisnici se javljaju HEP-Operatoru distribucijskog sustava, u nadležno distribucijsko područje gdje se može podnijeti i zahtjev za privremenu obustavu električne energije

Obrasci za odjavu

Svi obrasci za odjavu dostupni su na internetskim stranicama HEP-a, a mogu se dostaviti osobno predavanjem na šalteru distribucijskog područja, slanjem pošte na adresu HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Gundulićeva 32, Zagreb ili e-mailom na info.dpzagreb@hep.hr.

Korekcije računa i obračuni

U slučaju da nisu imali potrošnju, a u međuvremenu nisu zatražili korekciju računa, korisnici prema trenutnom stanju brojila mogu zatražiti izvanredni obračun, a račun će dobiti od svog opskrbljivača.

I za kraj, u ovom šturom odgovoru, HEP je podsjetio da za sva pitanja vezano uz račune te eventualne neplaćene ili preplaćene račune korisnik treba kontaktirati svog opskrbljivača.

 

ZAGREBAČKI HOLDING

Privremeno neuporabljivi objekti (žuta naljepnica)

Nakon potresa u ožujku 2020., svi vlasnici objekata označenih žutom oznakom uporabljivosti, imali su mogućnost zatražiti izuzeće od slanja računa do šest mjeseci u kontinuitetu, počevši s računom za travanj 2020., a zaključno s 1. listopada 2020.

Neuporabljivi objekti (crvena naljepnica)

Objekti koji su označeni crvenom oznakom, a uzevši u obzir da se u takvim objektima ne živi, automatski su izuzeti od slanja zaduženja za odvoz miješanog komunalnog otpada, komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda i potrošnju plina.

Zaduženja na ime ugovorene pričuve i fiksna naknada na ime potrošnje vode, obračunavaju se svaki mjesec, neovisno o oznaci uporabljivosti.

Odvoz otpada

Vlasnici objekata koji se ne koriste i nakon 1. listopada prošle godine mogu podnijeti zahtjev za stanje mirovanja javne usluge odvoza miješanog komunalnog otpada, a na način da ispune obrazac dostupan na web stranici podružnice Čistoća te zajedno s potrebnom dokumentacijom dostave putem e-maila, poštom ili osobno u podružnicu.

Potrošnja vode

Ako se potrošnja vode u zgradi dijeli prema broju prijavljenih članova kućanstva, predstavnik suvlasnika (ili vlasnik) može odjaviti članove te će, u tom slučaju, obveznik plaćati samo fiksnu naknadu na ime potrošnje vode, u iznosu od 18,92 kn.

Opomene, ovrhe, prisilna naplata, povrat

Korisnici koji nisu podmirivali obveze nisu izuzeti od slanja opomena, kao ni od slanja dugovanja na prisilnu naplatu putem FINA-e. Oni korisnici koji su pravovremeno podmirivali obveze, a zaduženja su stornirana te je na knjigovodstvenoj kartici evidentiran višak uplaćenih sredstava, mogu zatražiti povrat ili preknjiženje na tekuća i buduća zaduženja.

Za sva pitanja i informacije, građani se mogu obratiti agentima Pozivnog centra Zagrebačkog holdinga na broj 072/500-400, putem e-pošte na holding.centar@zgh.hr ili doći osobno u Holding centar u Ulici grada Vukovara 41.

*Tekst je ažuriran 04.02.2021.