Obnova dimnjaka
Izvor: https://pixabay.com/
KORAK PO KORAK

Četiri koraka kako pravilno sanirati dimnjak nakon potresa

'Dimnjaci su uništili Zagreb' - jedna je od rečenica koja se mogla čuti u medijima nakon potresa u Zagrebu. Kako bi suvlasnici mogli jednostavnije sanirati svoje dimnjake, a što je i inače komplicirana procedura, donosimo četiri glavno koraka za sanaciju dimnjaka nakon potresa.

1. ODLUKA O POTREBI POPRAVKA/ZAMJENE DIMNJAKA, uključujući priključene uređaje za loženje s instalacijama ZBOG OŠTEĆENJA POTRESOM 22. ožujka 2020.

 • Osigurati suglasnost suvlasnika
 • Ako je tako ugovoreno, upravitelj zgrade, (inače vlasnici/suvlasnici) odabiru projektanta 
 • Prikupljanje ponuda i priprema ugovaranja projektiranja

2. UTVRĐIVANJE ZATEČENIH TEHNIČKIH SVOJSTAVA (DIMNJAKA I LOŽIŠTA, INST.) I IZRADA PROJEKTA OBNOVE
DIMNJAKA (Projekta prema Tehničkom propisu za dimnjake) 

 • Ugovaranje projektiranja s projektantima (ovl. ing.) - može se odmah ugovoriti i nadzor izvođenja radova
 • Ovlašteni će inženjeri po potrebi angažirati i stručnjake drugih struka, uključivo dimnjačare
 • Dimnjačari će osigurati besplatnu dostupnost svih postojećih nalaza, kontrolnih izvješća i sl

3. UGOVARANJE I IZVOĐENJE/OBNOVA DIMNJAKA 

 • Ako je tako ugovoreno, upravitelj zgrade, (inače vlasnik/suvlasnici) odabire izvođača radova
 • Potencijalni izvođači nude radove u svemu prema dokumentaciji Projekta
 • (su)vlasnici/upravitelj ugovaraju radove
 • (su)vlasnici/upravitelj ugovaraju nadziranje radova 
 • Izvođenje radova.

4. ZAVRŠETAK OBNOVE

 • Izdavanje Završnog izvješća nadzornih inženjera - ovl.ing. građevinarstva i ovl.ing. strojarstva, unutar kojeg se po potrebi nalazi 'Stručni nalaz dimnjačara' prema pos. propisu ili sl.
 • Izdavanje Izjave Izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja
 • Dostava sve potrebne dokumentacije relevantnim osobama i ustanovama