obnova zagreba
Izvor: zgradonačelnik.hr
KORAK PO KORAK

DEVET koraka do obnove zgrade ili kuće nakon potresa u Zagrebu

Ovaj posao neće imati na raspolaganju dovoljno kadra koji ima većeg iskustva s ovakvim tipom obnove. Nema puno izvođača, projektanata i nadzornih inženjera koji imaju višegodišnje iskustvo s takvim posebnim sanacijama. Graditi novu zgradu i sanirati staru zgradu nije isto. 

Proces obnove Zagreba i okolice nije jednostavan i količina dokumenata koja je potrebna dokazuje koliko je to težak postupak. Shema organizacije obnove koju je državni tajnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir predstavio na webinaru 'Predstavljanje prvog programa provedbenih mjera i Fonda za obnovu' govori o ulogama različitih tijela u u ovome procesu. Strateško planiranje i donošenje propisa donosi Ministarstvo. Operativno planiranje vodi Fond koji je povezan s Ministarstvom i Županijama. Tu su Koordinatori jer je kontrola projekta jako važan čimbenik obnove, a povezana je sa svim dionicima.

>>> Što, kako i koji dokumenti su potrebni za obnovu zgrade stradale u potresu

Uspostavljeno je Operativno koordiniranje – razlika je odnosu na Fond koji je operativno planiranje. U ovom sustavu mora biti tijelo koji će na terenu koordinirati sa svima – suvlasnicima, komunalnim društvima, gradskom upravom, županijama. Bit će uspostavljene zone obnove i svaka ta zona imat će koordinatora – tvrtku koja će brinuti o obnovi (zatvaranje ulice, vodovoda i odvodnje…). 

Između svih tijela (Ministarstva, Fonda i koordinatora ) nalazi se Tehničko financijska kontrola projekata koja će prvenstveno provjeravati projektnu dokumentaciju. Zašto? Imamo složene skupove građevina, od kuća do zaštićenih zgrada koje su kulturno dobro, kaže Uhlir.

- Ovaj posao neće imati na raspolaganju dovoljno kadra koji ima većeg iskustva s ovakvim tipom obnove. Nema puno izvođača, projektanata i nadzornih inženjera koji imaju višegodišnje iskustvo s takvim posebnim sanacijama. Graditi novu zgradu i sanirati staru zgradu nije isto - napominje Uhlir. 

Tehničko financijska kontrola pomoći će savjetodavno i kontrolno da neke zgrade po jednom projektantu ne bi dobile jaču obnovu i zahvate, a druge zgrade slabije pojačanje. Tehničko financijska kontrola će kontrolirati je li sve dobro odrađeno, ali i financije – da nema pretjerivanja u sanaciji. 

A kako će obnova funkcionirati? Donosimo DEVET KORAKA do obnovljene nekretnine. 

 

(Kreće se od gornjeg lijevog kuta)

1. Podnošenje zahtjeva (Simboli ispod objašnjavaju vrste obnove - kuća, zgrada, zahtjev za povrat, samoobnova...)

2. Kada se podnese zahtjev, ide ODLUKA O PRAVU NA OBNOVU. Tu Odluku donosi Ministarstvo. Nakon toga ta Odluka ide u Fond za obnovu koji angažira OPERATIVNE KOORDINATORE, Tehničko financijsku kontrolu, Projektanta, Stručni nadzor i Izvođača. Tada se ide u fazu TRI koja može biti A i B. Riječ je o usmjeravanju prema projektiranju.

3. Kada se dođe do projektiranja mora se napraviti elaborat ocjene postojećeg stanja. Na temelju tog elaborata projektant ili inženjer donose  zaključak – uklanja li se zgrada ili se obnavlja.

         3.a. UKLANJANJE zgrade

  • Mora se prikupiti SUGLASNOST tehnično financijske kontrole koja utvrđuje je li projektant stvarno odabrao dobro rješenje i zgrada se ne može spasiti. Takva informacija ide ISTODOBNO Operativnom koordinatoru i (su)vlasniku koji mora biti obaviješten o toj odluci i mora biti suglasan s njom. No, ako suvlasnici ne mogu donijeti odluku o rušenju zgrade (a zgrada se stvarno treba srušiti jer predstavlja opasnost), tada se postupa po odredbama Građevinske inspekcije. A Građevinska inspekcija može narediti uklanjanje zgrade ako je opasna.
  • Ako suglasnost suvlasnika postoji da se zgrada ukloni, tada se ide u Ministarstvo na IZMJENU odluke. Jer tada više nije Odluka o pravu na obnovu, nego ODLUKA O UKLANJANJU. Takva odluka ide u Fond za obnovu koji spušta proceduru na TREĆU FAZU B i donosi se PROJEKT UKLANJANJA. Tada se opet ide na SUGLASNOSTI, Fond to zaprima i kreće se s izvođenjem.

          3.b. OBNOVA zgrade

4. Ako ELABORAT pokazuje da ne treba uklanjati zgradu, kreće se u izradu PROJEKTA obnove zgrade.

5. Ovisno o kakvoj se zgradi se radi, ide se s gotovim projektom i troškovnikom po SUGLASNOST u Tehničko financijsku kontrolu.

6. Nakon što je dobivena suglasnost, ide se u Fond koji je zaprimio tu odluku.

7. Kreće se u izvođenje koje se provodi uz NADZOR i IZVOĐAČA.

8. Kada je zgrada gotova i obnovljena radi se završno izvješće koje se upućuje u Upravna tijela jedinice lokalne samouprave i vraća se u FOND.

9. Fond preuzima zgradu, tehničku dokumentaciju, pregledava i arhivira i sve to vraća (su)vlasnicima.

- U ovom postupku je puno sudionika. Počinje se sa Zahtjevom ministarstvu. Objavom Prvog programa mjera objavljeno je 9 obrazaca koji imaju ukupno preko 40 stranica različitih objašnjenja. No ne treba ih se bojati, jer su u objašnjenjima naglašene alternative (riječ je o aktima legalnosti, nabrojali smo sve alternative u dokazivanju) - rekao je Uhlir. 

>>> Donosimo sve obrasce koji su potrebni za početak obnove

Sve o obnovi Zagreba i okolice možete pročitati OVDJE.