obnova Zagreba
Izvor: zgradonacelnik.hr
SVE NA JEDNOME MJESTU

Donosimo sve obrasce koji su potrebni za početak obnove

Osim radova hitne sanacije, građani mogu krenuti i s izradom projekata konstrukcijske obnove. 

[NOVO] Ovaj tekst objavljen je 17. studenog 2020 temeljem 'starog' Prvog programa mjera. U veljači 2021. donesen je NOVI Program mjera s novim obrascima i novim rokovima. Više možete pročitati OVDJE.

Građani čije su zgrade stradale u potresu, a koji su već krenuli u proces obnove i izvršili radove hitne sanacije na svojim zgradama, mogu od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zatražiti povrat novca.

Također, Zakonom o obnovi i Prvim programom mjera propisani su svi potrebni uvjeti i dokumentacija za prijavu za dodjelu novčane pomoći za konstrukcijsku obnovu zgrada. Zahtjevi su objavljeni na webu Ministarstva te se uz propisanu dokumentaciju dostavljaju Ministarstvu koje donosi odluku o obnovi te je prosljeđuje Fondu za obnovu.

Sredstva za tu namjenu su osigurana, stoji u priopćenju Ministarstva. Osim radova hitne sanacije, građani mogu krenuti i s izradom projekata konstrukcijske obnove jer su Zakonom o obnovi i Prvim Programom mjera propisani svi potrebni uvjeti i dokumentacija za prijavu za dodjelu novčane pomoći za konstrukcijsku obnovu zgrada.

Zahtjevi za dodjelu novčane pomoći građanima:

  • za radove privremene zaštite zgrade odnosno sanacije dimnjaka, stubišta, popravak ili zamjenu zabatnog zida
  • popravak dizala 
  • nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija
  • uklanjanja/pridržanja opasnih dijelova zgrade

[NOVO] Datumi i obrasci niže u ovome tekstu više ne vrijede. NOVE obrasce možete vidjeti OVDJE.

[NOVO] Rok za predaju zahtjeva je također novi. Rok je 31.12.2021.!

NE PREDAJU SE više po Javnom pozivu Ministarstva iz lipnja 2020. godine već se predaju po Prvom programu mjera. Rok za predaju zahtjeva je 31. prosinca 2021. godine

[STARO] Obrasci za podnošenje zahtjeva (SVAKI OBRAZAC IMA I POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE)

Obrazac 1 - Zahtjev za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske obiteljske kuće

Obrazac 2 - Zahtjev za obnovu postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Obrazac 3 - Zahtjev za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade

Obrazac 4 - Zahtjev za uklanjanje potresom uništene postojeće obiteljske kuće

Obrazac 5 - Zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće

Obrazac 6. - Zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Obrazac 7 - Zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Obrazac 8 - Zahtjev za novčanu pomoć za umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

Obrazac 9 - Zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, obiteljske kuće

Popunjene obrasce, zajedno s pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb u uredovno vrijeme pisarnice radnim danom od 8:30 do 13:30 sati. 

Informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom te prijavi mogu se dobiti svakim radnim danom od 9 do 14 sati na telefon 01/3782-117. 

Definirani rokovi za prijavu te sva potrebna dokumentacija

U poglavlju 9. Programa mjera obnove detaljnije je raspisana procedura podnošenja zahtjeva za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske kuće kao i sami rokovi za podnošenje zahtjeva.

Stupanjem na snagu Prvog programa mjera zaprimanje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za privremenu zaštitu zgrade donosi i nekoliko novina:

  • postupak donošenja odluke o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu zgrade pokreće se po zahtjevu upravitelja ili predstavnika suvlasnika višestambene zgrade i stambeno-poslovne zgrade odnosno na zahtjev vlasnika/suvlasnika poslovne zgrade ili obiteljske kuće, a koji se predaje na obrascu
  • s obzirom da se prema Zakonu o obnovi obnavljaju postojeće oštećene zgrade, potrebno je u postupku donošenja odluke o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu zgrade utvrditi da je potresom oštećena zgrada postojeća
  • zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu zgrade mogu podnijeti i vlasnici odnosno suvlasnici poslovne zgrade
  • omogućeno je dobivanje novčane pomoći za opravdane troškove koje je vlasnik oštećene zgrade imao za popravak stubišta

Također, Zakonom o obnovi, uvođenjem socijalnog kriterija, predviđeno je oslobađanje od uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske obiteljske kuće te je, također, omogućeno podnošenje zahtjeva za navedeno oslobađanje putem obrasca.

Za radove hitne sanacije Vlada je u svibnju 2020. godine u državnom proračunu osigurala 140 milijuna kuna. Za povrat utrošenih sredstava do sad je zaprimljeno 1.939 prijava. Prijavama je zatražen povrat u iznosu od 111,1 milijuna kuna što je pokazatelj onoga što je već napravljeno i realizirano. Izdano je 565 rješenja, od kojih se najveći dio njih odnosi na višestambene zgrade i stambeno-poslovne zgrade. Istovremeno, Ministarstvo je izdalo i 695 zaključaka kojima se, između ostalog, tražila dopuna dokumentacije od podnositelja zahtjeva. 

Isto tako, od 175 u potresu oštećenih škola i vrtića u Zagrebu, dosad je po informacijama Gradskog ureda za obrazovanje obnovljeno i pušteno u rad njih 161.  

Uskoro se očekuje i donošenje Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće za koje je provedeno javno savjetovanje u razdoblju od 20. do 27. listopada 2020. godine. U Pravilniku su raspisane minimalne potrebne razine tehničke projektne dokumentacije. Njime se skraćuju procedure, odnosno definira novi pravni okvir unutar kojeg će se projektirati, ugovarati i vršiti realizacija projekata obnove.

*tekst je ažuriran 25.02.2021.