obnova
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
ZGRADOnačelnik.hr
MOGUĆNOSTI

Država plaća 80% troškova obnove. Znate li što to uopće znači i kako suvlasnici sudjeluju?

Primjerice, vrijednost obnove je 1 milijun kuna. Subvencija iznosi 800.000 kuna. Preostaje 200.000 kuna koje suvlasnici moraju platiti. A kako će to platiti? Tko će platiti koliko?

Ako danas netko kupi stan u zgradi koja je nakon potresa dobila crvenu ili žutu naljepnicu, ostvaruje mogućnost sufinanciranja od 50 posto.

Iako izrijekom u Zakon o obnovi to tako ne piše niti se spominje ta mogućnost, iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine su nam to potvrdili. Ministarstvu smo poslali upit temeljem odgovora državnoga tajnika Željka Uhlira na jedno pitanje u Facebook grupi Svi mi u centru – Potres u Zagrebu.

>>> Kako podnijeti zahtjev za obnovu?

>>> Kako funkcionira sustav eObnova?

>>> Preuzmite nove obrasce i pogledajte razlike starog i novog programa mjera

U Zakonu o obnovi piše:

Članak 5, stavak 4 (u prvoj verziji to je bio stavak 3):

Odredba stavka 2. ovoga članka odnosi se na jednu zgradu odnosno posebni dio zgrade za jednu nekretninu određenog vlasnika koje je bio u vlasništvu na dan 22. ožujka 2020. i ako je u toj nekretnini stanovao njezin vlasnik odnosno srodnik vlasnika i u kojoj je vlasnik odnosno srodnik vlasnika imao prijavljeno prebivalište ili boravište, dok će za svaku drugu zgradu odnosno posebni dio zgrade sredstva za konstrukcijsku obnovu tih zgrada koje su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive, uključujući i troškove privremene pohrane stvari, osigurati Republika Hrvatska u državnom proračunu u visini od 40 posto, Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija i Zagrebačka županija u visini od po 10 posto u svojim proračunima za nekretnine na svojim područjima te vlasnici odnosno suvlasnici nekretnina u visini od 50 posto.

Dakle, sve je jasno zar ne? Točno se u ovome stavku zakona vidi da onaj tko sada stekne nekretninu koja je stradala u potresu može dobiti subvenciju od države, zar ne?

No, sarkazam na stranu. Iduće pitanje i odgovor koje smo tražili i dobili od Ministarstva je:

PITANJE - Što podrazumijeva tih 50 posto? Možemo li reći da u zgradi od primjerice deset stanova u kojoj 9 suvlasnika ostvaruje pravo od 80 posto sufinanciranja, a ovaj jedan od 50 posto, da se razmjerno tomu isplaćuje novac na račun zgrade u postupku obnove (bilo da je samostalna bilo organizirana)?

ODGOVOR - Udio sufinanciranja pojedinog suvlasnika se ne odražava na sredstva koja se dodjeljuju zgradi. Postojat će slučajevi potpunog oslobađanja od participacije u obnovi, ako se pogrešno shvati to bi onda značilo da je zgrada koja ima suvlasnike koji su oslobođeni zakinuta za dio subvencije. Dakle, neovisno od različitih udjela pojedinih suvlasnika u obnovi, zgrada će uvijek dobiti 80%, ali ovisno o statusu suvlasnici će biti obvezni uplatiti svoj udio.

I sada nikome ništa nije jasno. Stoga smo to pokušali dodatno razjasniti. Ministarstvo nam je slijedom toga poručilo:

Udio sufinanciranja na koji svaki od suvlasnika ima pravo, utvrđuje se u upravnom postupku po predaji zahtjeva sa svom potrebnom dokumentacijom kako je i propisano člankom 5. i 6. Zakona o obnovi:

 • oslobođenje od osiguranja sredstava za obnovu – Obrazac 1
 • dokazi o vlasništvu
 • dokaz o prebivalištu/boravištu

Postupak donošenja Odluke o obnovi pokreće većina suvlasnika prema suvlasničkim dijelovima. Ako većina suvlasnika donese odluku da će podnijeti zahtjev za obnovu i predstavnik suvlasnika ili upravitelj predaju zahtjev, Odluka o obnovi koju donosi Ministarstvo odnosit će se na sve suvlasnike predmetne nekretnine.

Udio pojedinog stana/poslovnog prostora u ukupnom trošku utvrđuje se:

 • međuvlasničkim ugovorom ili 
 • odlukom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja 
 • popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, odnosno pravomoćnom odlukom suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova.

Ako na računu pričuve zgrade nema dovoljno novca za pokrivanje vlastitog udjela za troškove konstrukcijske obnove, nedostatna sredstva vlasnici moraju osigurati iz drugih izvora sredstava i uplatiti na račun Fonda prije početka izvođenja radova, ako odluče da obnovu provodi Fond.

Ako neki od suvlasnika ne uplate sredstva, Republika Hrvatska upisuje založno pravo na nekretninu tog suvlasnika, sukladno članku 7. Zakona o obnovi.

Vlasnicima/suvlasnicima se sufinanciraju prihvatljivi troškovi konstrukcijske obnove.  

Uzmimo za primjer da je vrijednost obnove 1 milijun kuna. Subvencija iznosi 800.000 kuna. Preostaje 200.000 kuna koje suvlasnici moraju platiti. Podsjetimo još jednom, članak 7. Zakona o obnovi kaže da se tih 200.000 kuna mora uplatiti na račun Fonda za obnovu prije početka izvođenja radova.  

Nekoliko je mogućnosti.

 • Prva je da se suvlasnici dogovore i podignu kredit kojim će platiti svoj dio obnove. Naravno, podizanjem kredita (jer to je vrlo vjerojatna opcija budući da je teško očekivati da zgrade imaju toliku količinu novca na računu), podiže se i iznos pričuve. I svaki suvlasnik plaća višu pričuvu po metru četvornom. 
 • Druga mogućnost je da suvlasnici ne podignu kredit jer se ne mogu dogovoriti. Da, potpisali su odluku kojom pokreću postupak obnove, ali nisu se dogovorili oko podizanja kredita. I što sada? I u ovom dijelu dolazi do spomenutih omjera 20 posto - 50 posto - 0 posto. Riječ je omjerima sudjelovanja koje su propisane zakonom. U tim slučajevima, Ministarstvo temeljem svih dokumenata koje ima (vlasničkih listova, knjige položenih ugovora, međuvlasničkih ugovora i tako dalje), svakom suvlasniku odredi koliko je dužan platiti svoj udio u obnovi, a temeljem njegovog 'udjela' u zgradi. Taj udjel je zapravo veličina njegovog stana u ukupnoj površini svih stanova u zgradi. Suvlasnici uplate svoj dio na račun zgrade, a zgrada na račun Fonda za obnovu.
 • Treća mogućnost je ako suvlasnici uopće nemaju novca. Ništa. Država tada upisuje hipoteku na njihov stan u vrijednosti onog udjela kojeg su suvlasnici dužni sudjelovati u obnovi. 

Ako suvlasnici sami krenu u obnovu, novac se refundira po pravomoćnosti odluke po predanom zahtjevu za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu na Obrascu 6, a koja odluka se može donijeti po dostavi završnog izvješća nadzornog inženjera i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

Stoga da zaključimo:

 • Ako netko SADA kupi stan u zgradi koja mora u konstrukcijsku obnovu, MOŽE dobiti sufinanciranje države i grada/županije
 • TRI su moguća načina na koje suvlasnici mogu platiti svoj udio obnove zgrade
 • A ako se zgrada obnovi te država i grad/županija sufinanciraju obnovu, suvlasnik NE SMIJE PET GODINA prodati svoj stan jer će u protivnom vratiti cijeli iznos koji je država za tog suvlasnika platila u obnovi.

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!