zgrada poslije potresa
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
ZGRADOnačelnik.hr
OBNOVA NAKON POTRESA

I 'žute naljepnice' imaju pravo na financiranje najamnine

Vlada RH je proširila pravo na financiranje najamnine za zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima, pa tako sada i sugrađani čiji domovi imaju žutu naljepnicu oštećenja, a žive u kontejnerima.

Omogućuje se financiranje najamnine građanima čije su nekretnine označene kao:

  • PN1 (privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled) 
  • PN2 (privremeno neuporabljivo- potrebne hitne mjere intervencije)
  • N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja)
  • N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja)

Nekretnine, stoga, nisu podobne za stanovanje, a  građani su smješteni u mobilne stambene jedinice (u kontejnerskim naseljima ili u mobilnim stambenim jedinicama uz svoje kuće) ili su privremeno stambeno zbrinuti na drugi način (privremeni smještaj u hotelu, hostelu i drugim oblicima privremenog smještaja).

Također, prijavu mogu podnijeti i vlasnici obiteljskih kuća, vlasnici stanova i zaštićeni najmoprimci te srodnici tih osoba koji su u vrijeme nastanka potresa, stanovali u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama koje su neuporabljive, odnosno privremeno neuporabljive ili uništene te zbog oštećenja nisu podobne za stanovanje, odnosno koje zbog obnove nisu podobne za stanovanje.

Mjera stambenog zbrinjavanja odnosi se na građane uz uvjet da vlasnik stana, njegov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner odnosno neformalni životni partner na istom području nije vlasnik drugog useljivog stana ili obiteljske kuće.

Najamnina za privremeno stambeno zbrinjavanje osoba može se koristiti i za financiranje doma za starije i nemoćne osobe na temelju sklopljenih ugovora s domom za starije i nemoćne pod uvjetima za financiranje najma zamjenskog stana u tom slučaju podnositelj zahtjeva prilaže ugovor sklopljen s domom za starije i nemoćne osobe.

Najamnina za zamjenski stan financira se isključivo temeljem sklopljenih ugovora o najmu koji su prijavljeni Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi.

Samcu se financira najam stana površine do 35 metara četvornih, te dodatnih deset metara četvornih po osobi i to po cijeni od 70 kuna za metar četvorni.

Najamnina se isplaćuje izravno na račun najmodavca.

Parametri za financiranje najma proizlaze iz sustava poticane stanogradnje.

Vlasnici stanova mogu svoje stanove ustupiti za najam

Javnim pozivom pozivaju se i vlasnici stanova koji žele stanove dati u najam osobama kojima je utvrđen status osobe kojoj će se financirati najamnina za zamjenski stan.

Zahtjevi za odobravanje financiranja najamnine podnose se na propisanim obrascima zajedno s pripadajućom dokumentacijom, neposredno ili putem pošte na adresu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - Vinogradska cesta 25, 10 000 Zagreb.

Javni poziv i sve potrebne obrasce možete pronaći i preuzeti na web stranicama Ministarstva. 

U slučaju dodatnih pitanja, možete se obratiti:

  • svakim radnim danom od 8:30 do 12:30 sati
  • na telefon: 01/6448-900
  • putem e-pošte: financiranje.najamnine@mpgi.hr

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.