obnova, gradnja,
Izvor: Tima Miroshnichenko/Pexels
ZGRADOnačelnik.hr
FOND ZA OBNOVU

Javni poziv za organiziranu obnovu nekonstrukcijskih elemenata zgrada

Fond za obnovu objavio je Javni poziv i obrazac za iskaz interesa za provedbu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata zgrada na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije.

Ovaj se Javni poziv za iskaz interesa osoba pogođenih potresom odnosi na provedbu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata:

 • višestambenih zgrada
 • stambeno-poslovnih zgrada
 • poslovnih zgrada
 • obiteljskih kuća

Svi objekti moraju biti na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije, a označeni zelenom oznakom U1 (uporabljivo bez ograničenja) i U2 (uporabljivo s preporukom).

Obnova nekonstrukcijskih elemenata obuhvaća:

 • popravak ili uklanjanje i ponovnu izvedbu oštećenih
  • dimnjaka
  • krovnih vijenaca
  • parapeta
  • balkonskih ogradnih zidova
 • popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba dijelova zabatnih zidova na tavanu ili u potkrovlju
 • djelomično ili potpuno prezidavanje nenosivih (pregradnih) zidova materijalom iste ili manje mase
 • popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi, kosnika)
 • zamjenu dijelova pokrova (crijepa, sljemenjaka)
 • popravak pukotina u nekonstrukcijskim elementima
 • popravak ili zamjena dijelova
  • krovne limarije
  • krovnih prozora
 • popravak krovne izolacije
 • popravak dizala i stubišta

Fond za obnovu poziva upravitelje zgrada ili predstavnike suvlasnika višestambenih zgrada i stambeno-poslovnih zgrada te vlasnike/suvlasnike poslovnih zgrada i obiteljskih kuća na navedenim područjima, koji do objave ovog Javnog poziva nisu sami izveli radove sanacije koji uključuju popravak nekonstrukcijskih elemenata, da ispune Obrazac za iskaz interesa za provedbu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata zgrada.

Obrazac se podnosi putem web aplikacije ili ispunjavanjem obrasca kojega onda treba osobno donijeti na adresu Informativnog centra 'Obnova' u Ulici kneza Mislava 2 u Zagrebu ili na lokacije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, čije točne adrese možete pronaći ovdje.

Cijeli Javni poziv za iskaz interesa možete pronaći na web stranicama Fonda Za obnovu, a poziv je aktivan do 7. studenog 2021.