Zagreb
Izvor: Igor Vignjević
ZGRADOnačelnik.hr
ZELENA NALJEPNICA

Koraci i procedure obnove za zgrade i kuće sa ZELENOM naljepnicom

Nakon razornih potresa koji su uzdrmali središnji dio Hrvatske u nekoliko navrata prošle godine, mnoge su zgrade dobile naljepnicu određene boje, odnosno oznaku uporabljivosti. No te su naljepnice poprilično zbunile ljude, bez obzira o kojoj se boji radi. Bilo je mnogo oprečnih informacija koje se tiču obnove zgrada u odnosu na boju naljepnice, stoga vam u ovom tekstu donosimo informacije za zgrade sa zelenom oznakom uporabljivosti. 
Tekst je ažuriran 09.12.2022.

Kao što smo naveli u uvodnom tekstu donosimo sve relevantne informacije i procedure za zgrade i kuće koje imaju zelene naljepnice. Procedura za građane kojima je imovina stradala u potresima u ovoj je kategoriji jednaka za sve. 

Oznaka U1 – uporabljivo bez ograničenja

Zgrada se može rabiti: oštećenja su neznatna i nisu opasna.

Oznaka U2 – uporabljivo s preporukom

Mogu se rabiti svi dijelovi zgrade osim onih u kojima prijeti opasnost od urušavanja. Građevinski stručnjak daje preporuku za otklanjanje opasnosti (primjerice od ruševnih dimnjaka) i savjetuje stanarima da privremeno ograniče boravak u takvim dijelovima zgrade. Nakon što se opasnost otkloni, zgrada se može koristiti bez ograničenja.
Vlasnici građevina s oznakom U2 imaju pravo na povrat novca utrošenog na hitnu sanaciju. U slučaju građevina s oznakom U1 pravo na povrat utvrđuje se ovisno o nalazu ovlaštenog inženjera ili sudskog vještaka građevinske struke.

Što ako smatram da oznaka dodijeljena mojoj kući/zgradi ne odgovara njezinu stvarnom stanju?

Možete o vlastitom trošku angažirati ovlaštenoga građevinskog inženjera specijaliziranog za mehaničku otpornost i stabilnost građevina (tzv. statičara) ili sudskog vještaka za građevinarstvo radi detaljnog pregleda nosive konstrukcije. Ako stručna procjena potvrdi vašu pretpostavku, možete podnijeti zahtjeve koje vam omogućuje nova kategorizacija vaše kuće/zgrade.

Trošak pribavljanja stručnog mišljenja ne smatra se prihvatljivim, te se ne nadoknađuje.


PRAVO NA POVRAT NOVCA UTROŠENOG ZA HITNU SANACIJU:

Za što se može predati odgovarajući zahtjev?

Možete ga predat ako ste novac utrošili za:

 • nužnu privremenu zaštitu zgrade od atmosferilija i uklanjanje ili učvršćenje opasnih dijelova zgrade
 • popravak ili zamjenu dimnjaka
 • popravak ili zamjenu zabatnog zida
 • popravak dizala
 • popravak stubišta

Da bi se ostvarilo pravo na novčanu pomoć za izvedene radove, koje radnje treba poduzeti?

Treba poduzeti sljedeće radnje:

 • angažirati ovlaštenog inženjera koji će načiniti elaborat popravka
 • angažirati izvođača radova
 • angažirati ovlaštenoga građevinskog inženjera – a u slučaju zamjene atmosferskog bojlera kondenzacijskim i popravka plinskih instalacija također ovlaštenog inženjera strojarstva – koji će obaviti stručni nadzor i sastaviti izvješće o svim izvedenim radovima za koje je propisana izrada elaborata, kao što je npr. popravak oštećenog dimnjaka, zabatnog zida i sl.
 • sačuvati originalne račune za obavljene usluge i radove te svu pripadajuću dokumentaciju

Tko može predati zahtjev?

Zahtjev može predati:

 • vlasnik ili suvlasnik poslovne zgrade ili obiteljske kuće
 • upravitelj višestambene odnosno stambeno-poslovne zgrade ili
 • predstavnik njezinih suvlasnika.

U kojem roku, na kojem obrascu i kako se predaje zahtjev?

ROK za predaju zahtjeva na OBRASCU 5 je do 31. prosinca 2021. a predaje ga se na jedan od sljedećih načina:

 • Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
 • osobno u pisarnici u Zagrebu, Ul. Republike Austrije 20 (radnim danom od 9 do 14 h)
 • poštom na adresu Ministarstva, Ulica Republike Austrije 20
 • pomoću aplikacije e-Obnova u sustavu e-Građani.

! RAZLIKA ! - Stanovnici Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije kao i stanovnici općine Kravarsko i Pokupsko u Zagrebačkoj županiji, obrasce mogu predati i u izmještenim uredima:

 • Sisak: Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1 (radno vrijeme: pon.–pet. 9–16 h, sub. 9–12 h)
 • Petrinja: Trg Matice hrvatske 18 (radno vrijeme: pon.–sub. 9–16 h)
 • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2 (radno vrijeme: pon.–sub. 9–17 h)
 • Hrvatska Kostajnica: Ulica Vladimira Nazora 17 (radno vrijeme: pon.–sub. 9–17 h)
 • Lekenik: Zagrebačka ulica 77 A (radno vrijeme: pon.–sub. 9–17 h).

Kako se isplaćuje novčana pomoć?

Novčana sredstva ne isplaćuju se unaprijed, nego Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nadoknađuje opravdane odnosno prihvatljive troškove za izvedene radove koji su dokumentirani ili specificirani, i to do 35.500 kuna po svakoj samostalnoj stambenoj i poslovnoj jedinici u zgradi odnosno po svakoj obiteljskoj kući. Izvođač mora biti registriran za takve radove i mora ih izvesti po pravilima struke.

Gdje zatražiti dodatne informacije?

 • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sektor za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda, radno vrijeme: radim danom od 9 do 14 h, kontakt: telefon 01 3782 117 i 01 3782 117 / e-adresa: potres@mpgi.hr / web: mgipu.gov.hr
 • Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorskežupanije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, kontakt: telefon: 01 6448 833 / web: fzo.hr
 • Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kontakt: web: klinika.pravo.unizg.hr

 

Ne propustite:

Sve informacije o procedurama za zgrade i kuće koje imaju ŽUTE naljepnice, možete vidjeti OVDJE.

Sve informacije o procedurama za zgrade i kuće koje imaju CRVENE naljepnice, možete vidjeti OVDJE.

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!

*obnovu nakon potresa podržava Hrvatska poštanska banka (HPB) koja suvlasnicima nudi specijalizirane kredite za obnovu nakon potresa