potres
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
ZGRADOnačelnik.hr
ŽUTA NALJEPNICA

Koraci i procedure za zgrade i kuće koje imaju ŽUTU naljepnicu

Donosimo jednostavniji pregled procedure s usporedbom za sve građane svih pet županija kojima je imovina stradala u potresu. 
Tekst je ažuriran 09.12.2022.

Kao što smo naveli u uvodnom tekstu donosimo sve relevantne informacije za građane čija je zgrada ili kuća oštećena u potresu, bez obzira u kojoj se županiji nalazili. Donosimo usporedno jednostavniji pregled procedure za one sa žutom naljepnicom. Na ovaj način, svi mogu vidjeti koliko su procedure slične i mogu pomoći jedni drugima razmjenom iskustva i savjetima.  

Oznaka PN1 – privremeno neuporabljivo, potreban je detaljan pregled

Zgrada ima umjerena oštećenja, nema opasnosti od urušavanja. Nosivost zgrade djelomice je narušena. Ne preporučuje se boravak u njoj, te građani u takvoj zgradi borave na vlastitu odgovornost. Kraći boravak u zgradi dopušten je uz pridržavanje uputa građevinskog stručnjaka o mjerama opreza. Građevinski stručnjak također daje preporuku za otklanjanje opasnosti.

Oznaka PN2 – privremeno neuporabljivo, potrebna je hitna intervencija

Zgrada ima umjerena oštećenja, ali se ne može rabiti zbog opasnosti od urušavanja pojedinih njezinih dijelova. Građevinski stručnjak utvrđuje mjere hitne intervencije i daje upute stanarima. Dok se te mjere ne provedu, zgrada se ne može smatrati uporabljivom. Privremena neuporabljivost može se odnositi samo na neke dijelove (stambene jedinice) zgrade.

Što ako smatram da oznaka dodijeljena mojoj zgradi/kući ne odgovara njezinu stvarnom stanju?

Možete o vlastitom trošku angažirati ovlaštenoga građevinskog inženjera specijaliziranog za mehaničku otpornost i stabilnost građevina (tzv. statičara) ili sudskog vještaka za građevinarstvo radi detaljnog pregleda nosive konstrukcije. Ako stručna procjena potvrdi vašu pretpostavku, možete podnijeti zahtjeve koje vam omogućuje nova kategorizacija vaše kuće/zgrade.

Trošak pribavljanja stručnog mišljenja ne smatra se prihvatljivim, te se ne nadoknađuje.


PRAVO NA POVRAT / NADOKNADU UTROŠENOG NOVCA:

Građani imaju pravo na:

 
Grad Zagreb,
Krapinsko-zagorska županija,
Zagrebačka županija
Sisačko-moslavačkažupanija,
Karlovačkažupanija,
općine Kravarsko i Pokupsko
(Zagrebačka županija)

• povrat novca utrošenog na hitnu sanaciju

• povrat novca utrošenog na hitnu sanaciju

• sufinanciranje konstrukcijskog dijela obnove zgrade oštećene u potresu

• sufinanciranje konstrukcijskog dijela obnove zgrade oštećene u potresu

• povrat novca utrošenog na izradu glavnog projekta

 

 

Tko ima pravo na povrat novca utrošenog za hitnu sanaciju?

Odgovarajući zahtjev možete predati ako ste novac utrošili za:

 • nužnu privremenu zaštitu zgrade od atmosferilija i uklanjanje ili učvršćenje opasnih dijelova zgrade
 • popravak ili zamjenu dimnjaka
 • popravak ili zamjenu zabatnog zida
 • popravak dizala
 • popravak stubišta.

Što treba poduzeti da bi se ostvarilo pravo na novčanu pomoć za izvedene radove?

Potrebno je:
• angažirati ovlaštenog građevinskog inženjera koji će načiniti elaborat popravka
• angažirati izvođača radova
• angažirati ovlaštenoga građevinskog inženjera – a u slučaju zamjene atmosferskog bojlera kondenzacijskim i popravka plinskih instalacija također ovlaštenog inženjera strojarstva – koji će obaviti stručni nadzor i sastaviti izvješće o svim izvedenim radovima za koje je propisana izrada elaborata, kao što je npr. popravak oštećenog dimnjaka, zabatnog zida i sl.
• sačuvati originalne račune za obavljene usluge i radove te svu pripadajuću dokumentaciju.

Tko može predati zahtjev?

Zahtjev mogu predati:

 • vlasnik ili suvlasnik poslovne zgrade ili obiteljske kuće
 • upravitelj višestambene odnosno stambeno-poslovne zgrade ili predstavnik njezinih suvlasnika.

U kojem roku, na kojem obrascu i kako se predaje zahtjev?

ROK za predaju zahtjeva na OBRASCU 5 je do 31. prosinca 2021. a isti se predaje na jedan od sljedećih načina:
• Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
• osobno u pisarnici u Zagrebu, Ul. Republike Austrije 20 (radnim danom od 9 do 14 h)
• poštom na adresu Ministarstva, Ulica Republike Austrije 20
• pomoću aplikacije e-Obnova u sustavu e-Građani.

! RAZLIKA! Stanovnici Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije kao i stanovnici općine Kravarsko i Pokupsko u Zagrebačkoj županiji, obrasce mogu predati i u izmještenim uredima:
• Sisak: Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1 (radno vrijeme: pon.–pet. 9–16 h, sub. 9–12 h)
• Petrinja: Trg Matice hrvatske 18 (radno vrijeme: pon.–sub. 9–16 h)
• Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2 (radno vrijeme: pon.–sub. 9–17 h)
• Hrvatska Kostajnica: Ulica Vladimira Nazora 17 (radno vrijeme: pon.–sub. 9–17 h)
• Lekenik: Zagrebačka ulica 77 A (radno vrijeme: pon.–sub. 9–17 h)

Kako se isplaćuje novčana pomoć?

Novčana sredstva ne isplaćuju se unaprijed, nego Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nadoknađuje opravdane troškove za radove s projektnom dokumentacijom za te radove i potrebnim instalacijama mogu iznositi:

  • maksimalno 22.500 kuna po posebnom dijelu obiteljske kuće, stambeno-poslovne zgrade, višestambene zgrade i poslovne zgrade (stambenom i/ili poslovnom dijelu),
  • odnosno 35.500 kuna po obiteljskoj kući ako nema više posebnih dijelova.

Više o ovoj odluci pročitajte OVDJE.

KONSTUKCIJA OBNOVA:

Koliki je moj udjel u podmirenju ukupnog troška konstrukcijske obnove?

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nadoknadit će vam:

 • opravdane troškove popravka u slučaju lakših oštećenja sa srednjim posljedicama loma (razina 2),

- za ZG, KZŽ, ZŽ – u slučaju konstrukcijske obnove u različitim omjerima, prema pravilima koja su utvrđena zakonom, a
- za SMŽ, KA, općine Kravarsko i Pokupsko - u slučaju samostalne konstrukcijske obnove

 • dok će vam u slučaju težih oštećenja (razina 3) nadoknaditi opravdane troškove pojačanja konstrukcije u skladu s preporukom projektanta.

Suglasnost s projektom obnove daje tehničko-financijska kontrola koju provodi:
• Fond za obnovu (vrijedi za sve županije) ili
• Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (!RAZLIKA! vrijedi samo za SMŽ, KA i općine Kravarsko i Pokupsko)

Grad Zagreb,
Krapinsko-zagorska županija,
Zagrebačka županija

Sisačko-moslavačka županija,
Karlovačka županija,
općine Kravarsko i Pokupsko
(Zagrebačka županija)

Pri obnovi jedne zgrade ili kuće:
• država snosi 60% troška,
• županija odnosno Grad Zagreb 20%, a
• vlasnik odnosno suvlasnici nekretnine preostalih 20%.
Na tu vrstu sufinanciranja građani imaju pravo pod uvjetom:
• da je zgrada ili kuća koja se obnavlja 22. ožujka odnosno 28. i 29. prosinca 2020. bila njihovo vlasništvo
• da su u njoj stanovali oni sâmi ili njihovi srodnici
• da je ona na te dane bila prijavljena kao prebivalište ili boravište njih sâmih ili njihovih srodnika.
Za konstrukcijsku obnovu svake iduće stambene jedinice koja pripada istom vlasniku:
• država snosi 40% troška,
• županija odnosno Grad Zagreb 10%, a
• vlasnik odnosno suvlasnici preostalih 50%.

Vlasnici oštećenih zgrada pri obnovi imaju pravo na financiranje iz državnog proračuna:
• 100 % za prvu nekretninu
• 50% za konstrukcijsku obnovu svake daljnje nekretnine koja pripada istom vlasniku.

Radove moraju obaviti ovlaštene osobe, a zahtjevu za naknadu troška koji se upućuje Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine treba priložiti ispostavljene račune i ostalu potrebnu dokumentaciju.

Radove moraju obaviti ovlaštene osobe, a zahtjevu za naknadu troška koji se upućuje Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine treba priložiti ispostavljene račune i ostalu potrebnu dokumentaciju.
Ministarstvo potom donosi odgovarajuću odluku i uplaćuje sredstva na račun podnositelja zahtjeva.

  

Tko i na temelju čega donosi odluku o konstrukcijskoj obnovi?

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi odluku o konstrukcijskoj obnovi na temelju zahtjeva i dostavljene dokumentacije.

Tko može podnijeti Zahtjev?

Zahtjev može podnijeti:
• vlasnik ili suvlasnik poslovne zgrade ili obiteljske kuće
• upravitelj višestambene odnosno stambeno-poslovne zgrade ili predstavnik njezinih suvlasnika.

U kojem roku, na kojem obrascu i kako se predaje zahtjev?

Zahtjev se predaje Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na obrascima skupine 2:

• za obiteljsku kuću s jednom stambenom jedinicom ispunjava se OBRAZAC 2a

• za obiteljsku kuću s dvije ili tri stambene jedinice ispunjava se OBRAZAC 2b

• za višestambenu, stambeno-poslovnu ili poslovnu zgradu ispunjava se OBRAZAC 2c.

ROK za predaju zahtjeva je do 31. prosinca 2027.

 

SAMOSTALNA ILI ORGANIZIRANA OBNOVA:

Mogu li birati između samostalne i organizirane obnove?

Zahtjev za dodjelu potpore pri konstrukcijskoj obnovi nudi dvije mogućnosti:

 1. Ako se odlučite za organiziranu obnovu, odgovarajuća odluka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine proslijedit će se Fondu za obnovu (sve županije) ili Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje (vrijedi za SMŽ, KA, općine Kravarsko i Pokupsko), koji će provesti daljnji postupak.
 2. Ako želite sami provesti konstrukcijsku obnovu kuće ili zgrade, morate prije početka radova zatražiti odgovarajuću odluku Ministarstva pomoću obrazaca 2a, 2b i 2c. Po primitku završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine te pismene izjave izvođača o obavljenim radovima i uvjetima održavanja građevine stječete pravo na povrat utrošenog novca, koji možete zatražiti na OBRASCU 6.

U kojem roku se predaje zahtjev?

Rok za predaju zahtjeva je do 31. prosinca 2027.


!RAZLIKA! -  sljedeća 3 pitanja vrijede samo za Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju

Mogu li biti oslobođen sudjelovanja u podmirenju troška konstrukcijske obnove?

Vlasnici nekretnina mogu biti oslobođeni sufinanciranja obnove u iznosu od 20% ako njihov dohodak (uključujući dohodak bračnog ili izvanbračnog druga odnosno dohodak životnog ili neformalnog životnog partnera) u protekloj i tekućoj godini ne premašuje iznos neoporezivog dohotka i čija ukupna imovina na dan potresa nije premašivala 200.000 kuna.

Konstrukcijska obnova u potpunosti će se financirati osobama s invaliditetom, koje svoj status dokazuju pravovaljanim ispravama, u skladu s naputkom ministra nadležnog za socijalnu skrb, kao i građanima koji su na dan potresa živjeli u zajedničkom kućanstvu s osobom s invaliditetom. Isto vrijedi za korisnike socijalne skrbi koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu.

Pravo na oslobođenje od sufinanciranja građani mogu ostvariti za jednu nekretninu koja je bila u njihovu vlasništvu na dan potresa, pod uvjetom da su u toj nekretnini stanovali oni sâmi ili njihovi srodnici i da je ona bila prijavljena kao njihovo prebivalište odnosno boravište.

Kako ostvariti pravo na oslobođenje od sudjelovanja u podmirenju troška konstrukcijske obnove?

Da biste ostvarili to pravo, morate prije podnošenja zahtjeva za konstrukcijsku obnovu (Obrazac 2a, 2b, 2c) pribaviti odgovarajuće rješenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, koje se izdaje na temelju zahtjeva podnesenog na OBRASCU 1: Oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske obiteljske kuće, uz popratnu dokumentaciju.

Zahtjev na OBRASCU 1 može se predati zajedno s obrascima skupine 2. U tom slučaju treba navesti da je također podnesen zahtjev na Obrascu 1.

Što treba znati o pravu na povrat novca utrošenog za izradu glavnog projekta?

To se pravo odnosi na glavni projekt čija je izrada započela prije stupanja na snagu Zakona o obnovi (17. rujna 2020).

Zahtjev za povrat novca može predati:
• vlasnik ili suvlasnik poslovne zgrade ili obiteljske kuće
• upravitelj višestambene odnosno stambeno-poslovne zgrade ili predstavnik njezinih suvlasnika.

Zahtjev se predaje Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na OBRASCU 8: Povrat sredstava utrošenih za izradu glavnog projekta.

Obrascu 8 treba priložiti:
• glavni projekt,
• ugovor o izradi glavnog projekta,
• suglasnost provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta,
• završno izvješće nadzornog inženjera,
• pismenu izjavu izvođača o obavljenim radovima i uvjetima održavanja zgrade,
• valjan račun za usluge projektiranja i dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba na čiji se račun uplaćuje odobrena novčana pomoć.

Rok za predaju zahtjeva je do 30. lipnja 2021.


Gdje svi mogu dobiti dodatne informacije?

• Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sektor za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda / radno vrijeme: radim danom od 9 do 14 h / kontakt: telefon 01 3782 117 i 01 3782 117 / e-adresa: potres@mpgi.hr / web: mgipu.gov.hr

• Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
kontakt: Telefon: 01 6448 833 / web: fzo.hr

• Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / kontakt: web: klinika.pravo.unizg.hr

 

Ne propustite:

Sve informacije o procedurama za zgrade i kuće koje imaju CRVENE naljepnice, možete vidjeti OVDJE.

Sve informacije o procedurama za zgrade i kuće koje imaju ZELENE naljepnice, možete vidjeti OVDJE.

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!

*obnovu nakon potresa podržava Hrvatska poštanska banka (HPB) koja suvlasnicima nudi specijalizirane kredite za obnovu nakon potresa