Nova pravila igre u obnovi nakon potresa
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
NOVI PROGRAM MJERA

Nova pravila igre u obnovi nakon potresa

Već je poznato da su krajem listopada izglasane izmjene Zakona o obnovi, čime su pojednostavnjeni postupci obnove na potresu pogođenim područjima. Nakon toga je Vlada 10. prosinca usvojila novi Program mjera obnove zgrada. Pogledajte što je novo u tom Programu.

Prve promjene su da se novčana pomoć može zatražiti prije, u tijeku i nakon završetka obnove, a Programom se detaljno propisuje način isplate novčane pomoći za konstrukcijsku obnovu. Cijene za nabave usluga, radova i građevnih proizvoda ovim se Programom ne mijenjaju, a rokovi za podnošenje svih zahtjeva mijenjaju se da bi se aktivirala obnova i ističu 31. prosinca 2023. godine.

Isplatu je moguće tražiti:

 • prije početka obnove - isplaćuje se jednokratno na račun obvezne pričuve i odnosi se isključivo na zgrade koje imaju upravitelja
 • u tijeku obnove - isplaćuje se temeljem računa ispostavljenih po pojedinačno okončanim radovima, odnosno ovjerenim privremenim i okončanim situacijama
 • nakon završene obnove - isplaćuje se po završenim radovima i izvješću nadzornog inženjera

Također, Programom je:

 • propisan način isplate novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće tijekom ili nakon gradnje
 • propisan način provedbe organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata zgrada
 • omogućeno je i vođenje jednog postupka za uklanjanje i gradnju obiteljske kuće radi učinkovitosti i ekonomičnosti postupka

Vlasnici u okviru samoobnove mogu:

 • izvršiti rekonstrukciju postojeće zgrade i izvan postojećih gabarita, sukladno propisima o gradnji odnosno moći će ishoditi građevinsku dozvolu, a vlasniku se daje mogućnosti i da sam gradi zamjensku obiteljsku kuću na temelju tipskog projekta

Programom je definirano i samo opremanje zamjenskih obiteljskih kuća koje se grade u organiziranoj obnovi, te je uređeno pitanje stambenog zbrinjavanja davanjem u vlasništvo stana odgovarajuće veličine ili davanjem stana u najam.

Troškovi konstrukcijske obnove

Izmjenama Zakona o obnovi građani su oslobođeni obveze sufinanciranja troškova konstrukcijske obnove. Te će troškove financirati Republika Hrvatska i jedinice regionalne samouprave i to u omjeru 80% - 20%, dok će na području na kojem je proglašena katastrofa dežava će i dalje financirati u stopostotnom iznosu.

Novosti u postupcima obnove:

 • više nije potrebno utvrđivati složene imovinsko-pravne odnose
 • ukida se zabrana raspolaganja obnovljenom nekretninom
 • ukida se obveza upisa založnoga prava na nekretnini

Građani mogu ostvariti pravo predfinanciranja troškova konstrukcijske obnove:

 • na način da se novčana pomoć za obnovu zgrade može isplatiti i prije početka obnove
  • na račun obvezne pričuve višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade odnosno poslovne zgrade.

Na ovaj način upravitelji mogu navedenim sredstvima nabavljati sve potrebne usluge i radove za obnovu što će znatno ubrzati postupak, a oni će ujedno biti odgovorni za namjensko trošenje sredstava.

Suvlasnicima obiteljskih kuća i poslovnih zgrada koje nemaju upravitelja, novčana pomoć isplaćuje se nakon završene obnove ili prema računima ispostavljenim po pojedinačno okončanim radovima.

Nepostojeće zgrade također se mogu obnoviti ako je u njoj stanovao vlasnik ili srodnik vlasnika na dan potresa, osim u slučaju da se radi o zgradama koje se ne mogu ozakoniti, sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Također, otvara se mogućnost gradnje stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada na područjima na kojima je proglašena katastrofa te će se time omogućiti revitalizacija i urbanizacija navedenih područja.

Novost je i to da će se brže uklanjati uništene obiteljske kuće i druge uništene zgrade čiji ostaci prijete sigurnosti ili zdravlju ljudi. Do sada je trebalo imati suglasnosti svih (su)vlasnika, a izmjenama Zakona ta se odluka može donijeti suglasnošću većine (su)vlasnika.

Iznimno, ako je određena zgrada ili obiteljska kuća oštećena do te mjere da ju je potrebno ukloniti jer predstavlja neposrednu prijetnju za sigurnost i zdravlje ljudi (utvrđuje građevinski inspektor), to će se moći provesti i bez suglasnosti vlasnika, a za postupak provedbe nadležan je Državni inspektorat.

U slučaju potrebe uklanjanja višestambene ili stambeno-poslovne zgrade, Republika Hrvatska vlasniku stana, na njegov zahtjev, u vlasništvo može dati stan odgovarajuće veličine, uz obvezu prenošenja vlasništva zemljišta na kojem se nalazila uklonjena zgrada u korist Republike Hrvatske. Isto tako, u slučaju potrebe uklanjanja obiteljske kuće, Republika Hrvatska može vlasniku kuće, na njegov zahtjev, u vlasništvo dati zamjensku kuću.

Za potrebe provedbe ovog pitanja omogućeno je i da Republika Hrvatska može stjecati nekretnine u koje bi građani čije su zgrade ili kuće uklonjene mogli biti trajno ili privremeno smješteni.

Privremeno stambeno zbrinjavanje na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije financira i provodi Fond za obnovu, dok istu nadležnost na područjima pogođenim potresom na kojima je proglašena katastrofa ima Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Potrebni obrasci i predaja zahtjeva

Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom i Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom, uklanjanje oštećenih zgrada, odnosno njihova obnova te gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom provodi se na temelju odluka i rješenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Obrasci za podnošenje zahtjeva:

Zahtjevi se predaju Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 20:

 • osobno u pisarnici
 • preporučeno poštom s naznakom: Zahtjev – obnova nakon potresa
 • u Informativnom centru obnova, Ulica kneza Mislava 2 u Zagrebu
 • u izmještenim uredima Ministarstva:
  • Sisak,: Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1;
  • Petrinja: Trg Stjepana Radića 8;
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2;
 • pomoću aplikacije e-Obnova u sustavu e-Građani

U slučaju dodatnih pitanja i pojašnjena građani se mogu svakodnevno obratiti u:

 • Informativni centar 'Obnova' u Zagrebu, Ulica kneza Mislava 2.
 • u Međuresorni ured u Petrinji, Trg Stjepana Radića 8
 • u izmještene urede Ministarstva u Sisku i Glini

Radno vrijeme centra 'Obnova je od ponedjeljka do petka u vremenu od 9 do 17 sati, te subotom od 8 do 13 sati. Informacije se mogu dobiti i na telefon 01/3782 117 (radnim danom od 9 do 14 sati) te putem e-pošte: potres@mpgi.hr

Rokovi za predaju zahtjeva:

 • 31. prosinca 2023. za novčanu pomoć za nekonstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade
 • 31. prosinca 2023. za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, projekta obnove konstrukcije zgrade ili projekta obnove za cjelovitu obnovu potresom oštećene postojeće zgrade, a koja se isplata može izvršiti nakon dostave završnog izvješća nadzornog inženjera
 • 31. prosinca 2023. za uklanjanje potresom uništene višestambene, stambeno-poslovne, poslovne zgrade i obiteljske kuće
 • 31. prosinca 2023. za gradnju zamjenske obiteljske kuće
 • 31. prosinca 2023. za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće
 • 31. prosinca 2023. za konstrukcijsku obnovu zgrade
 • 31. prosinca 2023. za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade
 • 31. prosinca 2023. za cjelovitu obnovu zgrade

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!