Potres
Izvor: Sanja Pamuković
ZGRADOnačelnik.hr
Promjene

NOVA PRAVILA obnove nakon potresa

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom je stupio na snagu 23. veljače 2023. godine. Zakon, uz određeno administrativno rasterećenje procesa, donosi novitete u modelima samoobnove te nove modele i pristupe u obnovi.

Novi Zakon donosi centralizaciju tri tijela - Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Fonda za obnovu i Središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje, te ujednačivanje procedura, jedinstvenu javnu nabavu i ukidanje određenih dokumenata.

Novim se zakonom ukida:

 • izrada elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije kod obnove kuća
 • obveza izrade projekta uklanjanja za obiteljske kuće
 • tehničko-financijska kontrola projekta 
 • potreba ishođenja posebnih konzervatorskih uvjeta za konstrukcijsku obnovu zgrada unutar kulturno-povijesne cjeline

Uvodi se model zamjene prava vlasništva umjesto obnove i izgradnje zamjenskih kuća te proširuje krug osoba s pravom na obnovu na braću i sestre vlasnika, odnosno bračnog druga, izvanbračnog druga, životnog partnera, odnosno neformalnog životnog partnera vlasnikovog srodnika.

Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) daje se ovlast za gradnju višestambenih zgrada i stjecanje nekretnina za privremeni smještaj.

Uvodi se davanje:

 • novčane pomoći građanima za uklanjanje uništenih zgrada, uključujući i pomoćne, gospodarske i ostale uništene zgrade
 • novčane pomoći za troškove izrade projekta
 • mogućnost gradnje zamjenske obiteljske kuće u slučaju u kojem se utvrdi da popravak konstrukcije nije opravdan zbog klizišta i promjena temeljnih karakteristika tla

Uvodi se i mogućnost uklanjanja i onih kuća koje su dobile odluku o konstrukcijskoj obnovi, a imaju ponudu donatora za gradnju zamjenske obiteljske kuće.

 • U tom će slučaju država ukloniti postojeću kuću i očistiti teren na koji će donator postaviti obiteljsku kuću. Opravdanost ove mjere proizlazi iz samih troškova koji će za državu biti znatno povoljniji jer u tom slučaju neće trebati konstrukcijski obnavljati samu kuću već je samo ukloniti.

Zakonom se predviđa stambeno zbrinjavanje pogođenih osoba davanjem u vlasništvo kuće ili stana umjesto obnove ili izgradnje zamjenske obiteljske kuće.

Uvodi se učinkovitija i prikladnija javna nabava po geografskim cjelinama i blokovskim rješenjima i skraćivanje rokova za izradu projektne dokumentacije i provedbu revizije.

Najviše cijene usluga i radova utvrđivat će tijela koja će odlukom odrediti Vlada.

Transparentnost i vidljivost procesa obnove ojačat će se izradom cjelovite interaktivne mrežne GIS - aplikacije cijeloga područja obuhvaćenog potresom.

Samoobnova

Zainteresirani građanin čija je kuća oštećena u potresu i koji provodi konstrukcijsku obnovu ili gradi novu zamjensku kuću, onog trenutka kad dobije rješenje Ministarstva na temelju izrađenog nalaza, država će mu na njegov poseban račun u komercijalnoj banci proslijediti čitav iznos potrebnog novca za obnovu ili izgradnju nove kuće, a u skladu s iznosima predviđenima za veličinu zamjenske kuće ili za projekt konstrukcijske obnove. Uplatiti će mu se i naknada za koordinaciju samoobnove u iznosu od 3.318 eura

Kako do samoobnove?

Na sjednici Vlade 8. veljače 2023. predstavljen je i prihvaćen Program zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na području petrinjskog i zagrebačkog potresa.

Programom se utvrđuje status svih korisnika kontejnera i određuju se mjere za njihovo stambeno zbrinjavanje i prioritetan postupak obnove.

Status korisnika i plan zbrinjavanja temelji se na obrađenim zahtjevima, izrađenoj projektnoj dokumentaciji i izvedenim radovima na dan 7. veljače 2023.

Procedura obnove

U skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom i Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom, uklanjanje oštećenih zgrada, odnosno njihova obnova te gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom provodi se na temelju odluka i rješenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Odgovarajući obrasci za podnošenje zahtjeva su:

Zahtjevi se predaju Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 20:

 • osobno u pisarnici
 • preporučeno poštom s naznakom: 'Zahtjev - obnova nakon potresa'
  • u Informativnom centru obnove, Ulica kneza Mislava 2 u Zagrebu
  • u izmještenim uredima Ministarstva:
   • Sisak: od 1.4.2022. na adresi Ulica Ivana Meštrovića 28;
   • Petrinja: Trg Stjepana Radića 8;
   • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2;
 • pomoću aplikacije e-Obnova u sustavu e-Građani

Rok za podnošenje svih zahtjeva je 31. prosinca 2023. godine!

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!