zagreb
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
NOVI PROGRAM MJERA

Nova pravila obnove nakon potresa

Vlada je donijela novi program mjera, ima dosta noviteta, ovo su neke osnovne promjene.

Vlada je usvojila novi Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. Time se mijenjaju dosadašnja pravila igre obnove nakon potresa, pojednostavljuje se procedura, uvode se neki novi akteri u proces. 

U ovom novom dokumenutu se uvodi Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji provodi odluke Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vezano za uklanjanje i gradnju zamjenskih kuća u području proglašenim katastrofom, a Fondu za obnovu proširuje se dio nadležnosti i na Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju.

Neki noviteti: 

 • propisuje se mogućnost predaje obrazaca putem aplikacije e-Obnova
 • smanjuje se navođenje potrebne dokumentacije
 • propisuje se obveza javnopravnih tijela i sudova da po službenoj dužnosti dostavljaju dokumentaciju i podatke kojima raspolažu, tako da ih podnositelji zahtjeva ne moraju dostavljati
 • pojednostavljuje se postupak javne nabave
 • programu mjera dodaje se procjena vrijednosti troška usluge stručnog nadzora
 • produljuju se rokovi za podnošenje zahtjeva
 • potresom pogođene kulturno povijesne cjeline obnovit će se na temelju Programa koji će izraditi Ministarstvo nadležno za kulturu, u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • država se obvezuje da će na području na kojem je proglašena katastrofa u cijelosti financirati obnove one nekretnine u kojoj stanuju vlasnik ili njegovi srodnici

U model privremenog stambenog zbrinjavanja pomoću pokretnih, privremenih i montažnih objekata uključuje se i Fond za obnovu, a uvedena je i mogućnost preraspodjele proračunskih sredstava i iznad postojećih 5 posto, na postojećim i naknadno utvrđenim proračunskim stavkama.

Utvrđuje se i djelotvorniji i brži način uklanjanja uništenih zgrada čiji ostaci prijete sigurnosti zdravlju i životima ljudi.

Država i lokalna i područna (regionalna) samouprava obvezuju se osigurati privremeni smještaj u nekretninama kojima raspolažu za građane čiji se domovi trenutno ne mogu koristiti.

Propisat će se i izrada i donošenje programa državnih potpora koje se odnose na saniranje šteta i obnovu na području zahvaćenom potresom.

Vlada preuzima obvezu donošenja Odluke o financiranju najamnine za zamjenski stan građanima čiji su domovi zbog potresa neupotrebljivi za stanovanje. Osnovni cilj odluke je da se privremeno osigura stambeno zbrinjavanje osoba kojima nije osiguran drugi adekvatni smještaj nakon što su im u potresima koji su se dogodili 28. i 29. prosinca 2020. stradale nekretnine te su nakon preliminarnog pregleda označene kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja).

Novac mogu dobiti: 

 • vlasnici obiteljskih kuća
 • vlasnici stanova
 • zaštićeni najmoprimci
 • srodnici u pravoj liniji tih osoba, a koji su stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u oštećenim nekretninama

Površina zamjenskog stana za kojeg će se financirati najamnina iznosi do maksimalno 35 metara četvornih površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu iz kućanstva još 10 metara četvornih, ali ne više od površine stana ili kuće u vlasništvu koja nije pogodna za stanovanje. Iznos najamnine po metru četvornom sukladno površinama određenim prema broju članova kućanstva koji će se financirati iznosi 70 kuna.

Do 1. ožujka 2022. godine produžuje se i važenje Odluke o financiranje najamnine za zamjensku nekretninu (donesene u svibnju 2020., a nakon potresa od 22. ožujka). Razlog su novonastale štete uzrokovane potresima iz prosinca te činjenica da na područjima koja su bila pogođena potresom 22. ožujka 2020. obnova neće biti završena do 1. rujna 2021., do kada je bilo predviđeno financiranje najamnine za zamjensku nekretninu.

NOVI PROGRAM MJERA MOŽETE PREUZETI OVDJE