obnova
Izvor: 2211438 / Pixabay
ENERGETSKA OBNOVA

Objavljen Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća OŠTEĆENIH u potresu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu. Vrijednost poziva je 100 milijuna kuna. TEKST JE AŽUIRAN 26.10.2022. - Odgođen je početak zaprimanja prijava

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje su oštećene u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a koje je pogođeno potresima 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. odnosno mjera sukladno Tehničkim uvjetima. 

 • NOVO - Zaprimanje prijava umjesto 27. listopada započeti 9. studenog od 9 sati
 • Prijave se razmatraju prema rednom broju zaprimanja

Što se sufinancira?

 • A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1.1 na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera M2. i/ili M3.
 • A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera M1. na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće.

Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče u sklopu provedbe Poziva moraju ispunjavati uvjet godišnje potrebne toplinske energije za grijanje QH,nd ≥ 100 kWh/(m2a) (energetski razred D ili lošiji u kontinentalnoj Hrvatskoj).

Cilj Poziva je povećanje broja energetski obnovljenih obiteljskih kuća u Republici Hrvatskoj. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva energetski obnoviti oko 500 obiteljskih kuća

Podnošenje zahtjeva

Prijava na Poziv podnosi se pisanim putem, dostavom potpune obvezne dokumentacije na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem preporučene pošte na adresu Fonda:

 • Radnička cesta 80
 • 10000 Zagreb

DOKUMENTACIJA

Iznosi sufinanciranja

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 100 milijuna kuna (13.272.280,84 eura). 

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje u iznosu najviše do 80 posto opravdanih troškova, odnosno najviše do:

 • 368.000,00 kuna (48.841,99 eura)3 za mjere energetske obnove,
 • 2.000,00 kuna (265,45 eura) za uslugu pomoći tijekom prijave na Poziv, što uključuje i izradu tehničkog proračuna, sveukupno u iznosu do najviše 370.000,00 kuna (49.107,44 eura)

Opravdani troškovi:

 • izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala
 • izvođenja radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme
 • nabave usluge pomoći tijekom prijave na Poziv

Riječ je o troškovima koji su nastali nakon objave Poziva

 • Razdoblje prihvatljivosti troškova počinje danom objave Poziva, a završava 30. lipnja 2026. godine.
 • Unutar razdoblja prihvatljivosti troškova moraju nastati i biti plaćeni svi troškovi te korisnik mora dostaviti Fondu zahtjev za isplatu s potpunom dokumentacijom.

Prilikom utvrđivanja opravdanih troškova mjera primjenjuju se ograničenja:

Trošak provedbe mjera povećanja toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice opravdan je isključivo ako se mjera provodi cjelovito.

Obvezna dokumentacija

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac (Prilog 2. Poziva), u .xlsx formatu
 2. Obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja ili potvrdu o prebivalištu
 3. Važeći dokaz 8 da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena
 4. Zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižno vlasništvo obiteljske kuće
 5. Obrazac tehničkog proračuna 10 (Prilog 3. Poziva), u .xlsx i .pdf formatu
 6. Detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova
 7. Fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće
 8. Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22),
 9. Prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 10. Izjavu prijavitelja (Prilog 4. Poziva) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja, u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika da su osigurana vlastita sredstva za energetsku obnovu obiteljske kuće
 11. Dokaz da je obiteljska kuća oštećena u potresu, sukladno Prilogu 5. Poziva

Procedura povrata novca

 1. Zahtjev za isplatu sredstava s izvješćem o učincima projekta (obrazac Zahtjeva dostupan je na mrežnoj stranici Fonda)
 2. Ugovor o djelu s pripadajućim obračunom troškova ili račun za izradu tehničke dokumentacije i pomoć tijekom prijave na Poziv, ako je isti trošak ugovorom s Fondom određen kao opravdan
 3. Račun(e) izvođača radova/dobavljača opreme s detaljnim troškovnikom i iskazanim jediničnim cijenama
 4. Dokaz o plaćanju računa iz točke 3. (potvrda o plaćanju ili izvod iz transakcijskog računa ili potvrda banke o uplati ili uplatnica/isplatnica ili drugi odgovarajući dokaz)
 5. Ugovor o ustupanju potraživanja (cesiji) za prijenos obveze plaćanja izvođaču radova/dobavljaču opreme s korisnika na Fond, u tri (3) primjerka, sklapa se isključivo ako korisnik račun(e) iz točke 3. nije isplatio u cijelosti uz obveznu dostavu dokaza o plaćanju vlastitog učešća definiran točkom 4. Iznose potraživanja u ugovor upisuje Fond, temeljem računa i dokaza o plaćanju
 6. Izjavu izvođača radova o jamstvenim rokovima za radove (najmanje 2 godine) i opremu (na rokove koji nisu kraći od rokova dobavljača opreme)
 7. Ateste i certifikate (izjave o sukladnosti) za ugrađene materijale i opremu
 8. Fotodokumentaciju obiteljske kuće nakon obnove
 9. Dokument kojim se dokazuje IBAN korisnika (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu ili pisana potvrda banke o IBAN-u)
 10. Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu nakon energetske obnove i energetski certifikat izrađen nakon energetske obnove

U slučaju sufinanciranja neke od mjera M2., zahtjev dodatno mora sadržavati:

 • Završno izvješće nadzornog inženjera, za sustave nazivne snage ≥ 30 kW,
 • Izjavu izvođača radova o jamstvenim rokovima za radove (najmanje 2 godine) i opremu (na rokove koji nisu kraći od rokova dobavljača opreme), za sustave nazivne snage < 30 kW
 • Tehnički list glavne komponente ugrađenog sustava

U slučaju sufinanciranja mjere M3.1., zahtjev dodatno mora sadržavati:

 • Izjavu izvođača radova o usklađenosti izvedenih radova s glavnim projektom, za sustave u samostalnom radu (off-grid)
 • Potvrdu za trajni pogon izdanu od operatora distribucijskog sustava (HEP ODS), za sustave u mrežnom radu
 • Tehnički list glavne komponente ugrađenog sustava

Sretno!

Ako vas zanima energetska obnova ili pak implementacija obnovljivih izvora energije, pratite #energetska obnova i #obnovljivi izvori energije.

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!

Projekt OSUNČAJMO HRVATSKU i energetski obnovimo - ZAJEDNO! podržavaju:

 

POD POKROVITELJSTVOM

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvojaMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

PARTNERI PROJEKTA

DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvojaEnergetski institut Hrvoje PožarEko KvarnerEnergia Naturalis (ENNA)Grad BjelovarGrad KarlovacGrad PazinGrad RijekaGrad SisakGrad Slavonski brodGrad ZadarHrvatska energetska tranzicijaHrvatska udruga za dizala (HUDIZ)Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada (HUSiSZ)Hrvatski savjet za zelenu gradnjuHrvatska zajednica županijaInstitut za društvena istraživanja u ZagrebuInovacijsko-poduzetnički centar RijekaKLIK- Križevački Laboratorij Inovacija za KlimuKončarUdruga ODRAZ – Održivi razvoj zajednicePOKRET OTOKARegionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)SIMORA - Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županijeUdruga gradovaUdruga suvlasnika - stanara Grada Karlovca (USSGK)Udruga_upraviteljZelena energetska zadruga

Projekt je dobio i pismo podrške Ureda predsjednika Republike Hrvatske.


MEDIJI

Bauštela.hrEnergetika marketingForum.hrmonitor.hrposlovni.fmProfitiraj.hrSavjeti.hrTočka na iZagrebonline.hr

ZGRADOnačelnik.hr u siječnju 2022. pokrenuo je projekt Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno! kroz koji zajedno s partnerima želimo pomoći svim dionicima sa savjetima, iskustvima i informacijama oko energetske obnove zgrada (privatnih, poslovnih i javnih) i kuća te primjene obnovljivih izvora energije. Ipak, Europska unija postavila je iznimno visoke ciljeve koje zajedno moramo ostvariti kako bismo jednog dana živjeli i boravili u ljepšim i energetski učinkovitijim zgradama, gradovima. Pročitajte više o projektu i ne zaboravite pratiti rubriku Osunčajmo Hrvatsku.

Osunčajmo Hrvatsku i energetski obnovimo - zajedno!