Zagreb, dimnjaci
KONZERVATORSKE UPUTE

Obnavljate dimnjak nakon potresa? Konzervatori imaju molbu...

Potres koji je 22. ožujka zatresao Zagreb najviše je posljedica ostavio na dimnjacima koji su se masovno urušili ili oštetili, pri čemu su izazvane dodatne štete na pokrovima, krovištima i međukatnim konstrukcijama gornjih katova zgrada. 

Iz tih su razloga konzervatori odmah reagirali, ali nije zgorega da se podsjetimo svih njihovih uputa prilikom sanacije dimnjaka oštećenih u potresu na zgradama unutar povijesne urbane cjeline Grada Zagreba.

Konzervatorska uputa odnosi se na zgrade unutar povijesne urbane cjeline Zagreba koje nemaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra. Uz to, odnosi se na konzervatorske mjere koje se primjenjuju prilikom sanacije srušenih i oštećenih dimnjaka koje ne isključuju važeće propise za dimnjačke instalacije.

Žurno uklanjanje oštećenih dimnjaka

Brojni su dimnjaci teško oštećeni u potresu, što je zahtijevalo njihovo žurno uklanjanje iz sigurnosnig razloga, a tome smo svjedočili od prvih dana nakon potresa. Uz jačinu potresa i položaj zgrade na stupanj oštećenja dimnjaka utjecala je i kvaliteta njihove gradnje i građevinsko stanje prije potresa. 

Osim uklanjanja oštećenih dimnjaka iz sigurnosnih razloga, potrebna je žurna uspostava sustava grijanja i opskrba kućanstava toplom vodom, što je povezano s izvedbom tehničkih rješenja dimnjaka, uglavnom za korištenje plina kao glavnog energenta na području Zagreba.

Uz sve navedeno, s konzervatorskog gledišta, stoji u uputi, važno je oblikovno usklađivanje obnovljenih dimnjaka zbog njihove vidljivosti u pogledu na krovove povijesne urbane cjeline Zageba.

Iz svih tih razloga u konzervatorskim uputama navedena su prihvatljiva rješenja i načini njihove implementacije.

1. Uspostava zamjenskih dimnjačkih sustava

U slučaju dimnjaka srušenih u potresu ili oštećenih i nestabilnih dimnjaka koji su iz sigurnosnih razloga uklonjeni, prihvatljiva su zamjenska tehnička rješenja na mjestu srušenih dimnjaka koja moraju zadovoljiti propise i standarde vezane za ovu vrstu instalacije.

Radi sprječavanja trajnih, vizualno neusklađenih i estetski neprihvatljivih zahvata na krovovima koji bi nastali izvedbom različitih dimnjačkih cijevi i dimnjačkih kapa iznad plohe krova (vidljivi natkrovni dijelovi dimnjaka), potrebno je novo izvedene dimovodne elemente obuhvatiti maskirnom konstrukcijom prema dimenzijama i izgledu izvornog dimnjaka. Vanjske plohe dimnjačke maske, završnom obradom moraju odgovarati izgledu žbuke.

2. Sanacija postojećih zidanih dimnjaka

Stabilne dimnjake s manjim oštećenjima, a osobito izvorne zidane dimnjake koje nije potrebno rušiti, preporučuje se sanirati.

Izvornim se smatraju dimnjaci koji su građevinski integrirani u nosive zidove, odnosno izgrađeni zajedno sa zgradom te predstavljaju sastavni dio izvorne građevinske strukture i instalacije zgrade. Sanacija podrazumijeva građevinski (zidarski) popravak oštećenja dimovodnih kanala u zidovima i samostojećeg dijela dimnjaka od poda potkrovlja do vrha. Također se preporučuje izvedba protupotresnog ojačanja dimnjaka prema tehničkom rješenju ovlaštene osobe arhitektonske ili građevinske struke.

Samostojeći dio dimnjaka moguće je izvesti i od montažnih prefabriciranih dimnjačkih elemenata. Završnu obradu dimnjaka u natkrovnom dijelu treba izvesti u žbuci ili vidljivoj punoj opeci ovisno o izvornom izgledu. Ovaj zahvat može se po mogućnosti provesti odmah ili u kasnijoj fazi cjelovite obnove zgrade.

3. Rekonstrukcija srušenih zidanih dimnjaka

Prema potrebi stanara, odnosno suvlasnika zgrade, moguće je rekonstruirati izvorne zidane dimnjake.

Rekonstrukcija podrazumijeva ponovnu izgradnju srušenih izvornih dimnjaka ili njihovih dijelova od građevinskih materijala kao što su opeka ili montažni prefabricirani dimnjački elementi uz protupotresno ojačanje, prema odgovarajućem tehničkom rješenju ovlaštene osobe. Ovaj zahvat može se izvesti i u kasnijoj fazi obnove zgrade ili zasebno.

Sanacija manje oštećenih i rekonstrukcija srušenih izvornih dimnjaka podržava se s konzervatorskog gledišta zbog vraćanja povijesnog stanja i izgleda zgrade te mogućeg budućeg korištenja izvornih dimovodnih sustava zgrade.

4. Izgradnja novih dimnjaka

U slučaju potrebe izgradnje novih dimnjaka koji nisu sastavni dio izvorne strukture zgrade (koji do sada nisu postojali na zgradi) prihvatljiva su tehnička rješenja prema važećim propisima i standardima za dimnjačke sustave i protupotresnu gradnju, uz uvjet da položaj i oblikovanje vidljivih dijelova dimnjaka budu usklađeni s arhitektonskim obilježjima zgrade. Nove dimnjake treba predvidjeti s dvorišne strane krovnih ploha odnosno uz dvorišna pročelja zgrada.

5. Dimnjaci izvan funkcije

Dimnjaci koji se nisu koristili prije potresa, a koje je potrebno zbog oštećenja ukloniti ili su već uklonjeni, nije potrebno rekonstruirati ako su i dalje nepotrebni.

 

Za sve zahvate vezane uz dimnjake, kojima se ne mijenja izgled dimnjaka u odnosu na prethodno stanje i/ili koji predstavljaju privremeno tehničko rješenje kako bi se uspostavio sustav grijanja, nije potrebna suglasnost Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu.

U slučaju izgradnje novih dimnjaka iz točke 4. ove Upute koji predstavljaju trajno rješenje na zgradama koje imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra, potrebno je kontaktirati nadležni Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Popis zgrada koje imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra možete pogledati ovdje.