Potres
Izvor: Sanja Pamuković
ZGRADOnačelnik.hr
POSLJEDICE POTRESA

ODLUKA VLADE - Nema plaćanja pričuve i (dijela) režija, nove cijene troškova obnove nakon potresa

Vlada je donijela TRI odluke koje se tiču pričuve, plaćanja režija i cijena troškova obnove 

Vlada RH donijela jer odluke kojom se korisnici privremenog smještaja oslobađaju režijskih troškova stanovanja i pričuve, a najviše cijene usluga, radova i građevnih proizvoda koje se mogu prihvatiti za isplatu novčanih pomoći obnove određivati će Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu uz korištenje podataka Hrvatske gospodarske komore i službenih podataka Državnog zavoda za statistiku.

Oštećene zgrade oslobođene plaćanja pričuve

Suvlasnici višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području jedinica lokalne samouprave na čijim je područjima proglašena katastrofa, a čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije uz uvijet da su označene žutom odnosno crvenom oznakom oštećenja te stoga nisu prikladne za stanovanje, oslobađaju se obveze plaćanja zajedničke pričuve do obnove njihovih zgrada.

Odluka se ne odnosi na one suvlasnike koji sami odluče da žele i nadalje plaćati pričuvu, te tako akumulirati sredstva na računu zajedničke pričuve, te na suvlasnike onih zgrada koje su na teret pričuve ugovorile kreditne obveze.

Prijedlog odluke o načinu plaćanja i visini zajedničke pričuve za zgrade oštećene potresom na području Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

 

Korisnici privremenog smještaja oslobođeni plaćanja režija

Odlukom Vlade sufinancirati će se troškovi režija za stanovanje, za vrijeme privremenog stambenog zbrinjavanja prema broju članova kućanstva, a u iznosu do najviše 160 eura mjesečno, i to:

  • za 1 člana kućanstva u iznosu od 100 eura mjesečno
  • za 2 člana kućanstva u iznosu od 120 eura mjesečno
  • za 3 člana kućanstva u iznosu od 140 eura mjesečno
  • za 4 i više člana kućanstva u iznosu od 160 eura mjesečno

Pravo ostvaruju svi korisnici koji su smješteni u mobilnim stambenim jedinicama (kontejnerima) za vrijeme privremenog stambenog zbrinjavanja prema modelima privremenog stambenog zbrinjavanja predviđenim Programom zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na područjima stradalim u potresu, počevši od dana donošenja rješenja o privremenom stambenom zbrinjavanju.

Na području zagrebačkog i petrinjskog potresa ukupno se nalazi 2.419 mobilnih stambenih jedinica u kojima je smješteno 6.258 korisnika odnosno 2.400 obitelji.

Troškovi režija za stanovanje sufinancirat će se i osobama koje su privremeno stambeno zbrinute temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima, počevši od 1. ožujka 2023. godine.

Prijedlog odluke o sufinanciranju troškova režija za privremeno stambeno zbrinjavanje prema Programu zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

 

Maksimalne cijene troškova obnove određivati će neovisna stručna tijela

Tijelo koje će u skladu s kretanjima na tržištu usluga, građevinskog materijala, proizvoda i rada utvrđivati najviše cijene usluga, radova i građevnih proizvoda biti će Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji će utvrđivati najviše cijene uz korištenje podataka Hrvatske gospodarske komore i službenih podataka Državnog zavoda za statistiku.

Cijene će se ažurirati kvartalno te će biti dostavljene Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koje će ih objaviti na svojim mrežnim stranicama.

Riječ je ujedno i o maksimalnim cijenama koje su prihvatljive za isplate novčane pomoći na temelju Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom.

Prijedlog odluke o određivanju tijela koje utvrđuje najviše cijene usluga, radova i građevnih proizvoda koje se mogu prihvatiti za isplatu novčanih pomoći prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Iz Vlade objašnjavaju da je kao posljedica razornih potresa koji su 22. ožujka 2020. pogodili područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, a 28. i 29. prosinca 2020. godine područje Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije velik broj stambenih objekata na području svih navedenih županija, potpuno uništen ili znatno oštećen u toj mjeri da više nisu sigurni za stanovanje.

Značajan dio objekata koji su u potresima zadobili takva oštećenja odnosi se na višestambene zgrade koje imaju zajedničku pričuvu, a koja predstavlja mjesečnu financijsku obvezu za suvlasnike. Uzimajući u obzir da zbog oštećenja zadobivenih u potresu te zgrade, a samim tim ni posebni suvlasnički dijelovi u njima nisu podobne za stanovanje i samostalno izvršavanje suvlasnikovih ovlasti, ovom Odlukom se oslobađaju obveze plaćanja zajedničke pričuve do obnove njihovih zgrada.

Ova odluka ne odnosi se na one suvlasnike koji sami odluče da žele i nadalje plaćati pričuvu, te tako akumulirati sredstva na računu zajedničke pričuve, te na suvlasnike onih zgrada koje su na teret pričuve ugovorile kreditne obveze.

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!