Obnova Zagreba
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
ZAHTJEVI ZA OBNOVU

Pogledajte koliko je zahtjeva Ministarstvo zaprimilo, po obrascima

Do 15. veljače 2021. godine, prema Zakonu o obnovi i Prvom programu mjera podneseno je 519 zahtjeva!

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je nove podatke o tome koliko je građana krenulo u postupak obnove nakon potresa. Naglašavaju i dalje da se svi obrasci ispunjavaju i predaju temeljem aktualnog Prvog programa mjera, a novi program mjera (koji će imati puno jednostavniju proceduru) tek se očekuje. A to će za građane značiti pojednostavljenje procedure u obnovi i smanjenje potrebne dokumentacije za prijavu. 

No, dok taj trenutak ne dođe, zahtjevi za obnovu do daljnjega se zaprimaju temeljem Prvog programa mjera obnove zgrada iz listopada 2020. godine.

PITANJA I ODGOVORI O OBNOVI NAKON POTRESA - Sve što trebate znati na JEDNOME mjestu

Podsjećamo, osobe koje su 22. ožujka 2020. bile vlasnici i suvlasnici zgrada koje su taj dan oštećene u potresu, ovisno o oznaci oštećenja zgrade mogu ostvariti sljedeća prava:

 • pravo na sufinanciranje konstrukcijskog dijela obnove postojeće potresom oštećene zgrade
 • pravo na uklanjanje postojeće zgrade i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća
 • pravo na sufinanciranje gradnje zamjenskih obiteljskih kuća kod potresom uništenih postojećih kuća
 • pravo na novčanu pomoć:
 1. za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade
 2. za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade
 3. u zamjenu za gradnju zamjenske obiteljske kuće
 4. za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće građevine čija je izrada započeta do stupanja na snagu Zakona o obnovi (16. rujna 2020.)

Obrasci za podnošenje zahtjeva dostupni su OVDJE i na internetskim stranicama Ministarstva. Nažalost, popunjeni obrasci se zajedno s pripadajućom dokumentacijom trebaju doastaviti fizički (osobno ili preporučenom poštom) Ministarstvu, s naslovom 'Zahtjev – obnova nakon potresa', na adresu - Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb.

Dodatne informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom te podnošenju zahtjeva mogu se dobiti svakim radnim danom od 9 do 14 sati u Sektoru za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda na telefon 01/3782 117 ili putem e-pošte: potres@mpgi.hr

Ako zbog potresa ne živite u svom domu, a računi i dalje stižu – ovo trebate napraviti!

Do 15. veljače 2021. godine, prema Zakonu o obnovi i Prvom programu mjera podneseno je 519 zahtjeva, od čega:

 • 73 zahtjeva za oslobođenje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske obiteljske kuće (obrazac 1)
 • 135 zahtjeva za obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (Obrazac 2)
 • 2 zahtjeva za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade i poslovne zgrade (Obrazac 3)
 • 63 zahtjeva za uklanjanje potresom uništene postojeće obiteljske kuće (Obrazac 4)
 • 41 zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće (Obrazac 5)
 • 97 zahtjeva za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće (Obrazac 6)
 • 58 zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (Obrazac 7)
 • 17 zahtjeva za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće (Obrazac 8)
 • 33 zahtjeva za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, obiteljske kuće (Obrazac 9)

Izvođači, kao i stručne osobe koje će sudjelovati u samom procesu obnove i to u svojstvu operativnih koordinatora, revidenata, projektanta kao i financijsko-tehničke kontrole bit će odabrani putem natječaja za koji je priprema dokumentacije u tijeku. Daljnji proces organizirane obnove odvijat će se u skladu s raspoloživim građevinskim kapacitetima. 

Isto tako, temeljem Javnog poziva za dodjelu novčane pomoći iz lipnja 2020. godine Ministarstvo je zaprimilo 2.211 zahtjeva građana za dodjelu novčane pomoći. Do 15. veljače 2021. riješena su 1.319 zahtjeva te je po predmetnim rješenjima građanima dosad odobreno 38.798.448,45 kuna

Riječ je o novčanoj pomoći od 12.000 kuna po svakoj samostalnoj jedinici u oštećenoj zgradi za izvedene radove privremene zaštite zgrade odnosno sanacije dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak dizala te nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržanja opasnih dijelova zgrade. Kada se broj oštećenih zgrada od potresa od 25.000 (a to je broj koji Ministarstvo komunicira) dovede u odnos s brojem riješenih zahtjeva (i po Zakonu i po Javnom pozivu), govorimo o učinkovitosti od SEDAM posto.  A kada se broj oštećenih zgrada od 25.000 dovede u odnos s brojem predanih zahtjeva temeljem DEVET obrazaca, broj je još manji - DVA POSTO.