oštećena zgrada
Izvor: https://unsplash.com/
KOJU STE VI DOBILI?

Pogledajte popis i značenje oznaka oštećenih zgrada nakon potresa

Građevinski stručnjaci su zgradama oštećenima u potresu dodijelili ocjenu uporabljivosti koja se može odnositi na cijelu zgradu ili na pojedini dio zgrade. No pregled nije uključivao provjeru instalacija ni statički elaborat zgrade. 

U suradnji s Hrvatskom komorom inženjera građevinarstva, Državnim inspektoratom i Građevinskim fakultetom i pod organizacijom Civilne zaštite Grada Zagreba, timovi građevinskih stručnjaka volontera započeli su s brzim pregledima oštećenih zgrada na terenu s ciljem utvrđivanja stupnja oštećenja zgrada u odnosu na zaštitu života i imovine, odnosno procjene toga je li zgrada uporabljiva, neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva.

N1 – Neuporabljivo zbog vanjskog utjecaj

- građevina je opasna zbog mogućnosti urušavanja masivnih dijelova susjedne građevine (najčešće zabatni zidovi i masivni dimnjaci). Uslijed takve opasnosti preporuka je da se nikako ne boravi u takvim zgradama (posebice s obzirom na to da je zabilježen velik broj ponavljanja potresa).

N2 - Neuporabljivo zbog oštećenja

- zgrada ima velika oštećenja u nosivom sustavu, postoje urušavanja nosivih i nenosivih elemenata. Preporuka je da se ne ulazi u zgradu i ne boravi u njoj. To nužno ne znači da će se zgrada rušiti, tj. takve se odluke donose u sljedećim fazama.

PN1 – Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled

- zgrada ima umjerena oštećenja bez opasnosti od urušavanja. Nosivost zgrade djelomično je narušena. Ne preporučuje se boravak u zgradi, odnosno građani u takvoj zgradi borave na vlastitu odgovornost. Moguć je kraći boravak u zgradi uz savjete građevinskog stručnjaka koji se odnose na potrebne mjere i ograničenje boravka (ovisno o opasnosti). Građevinski stručnjak daje preporuke za uklanjanje opasnosti.

PN2 – Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije

- zgrada ima umjerena oštećenja bez opasnosti od urušavanja, ali ne može se upotrebljavati zbog potencijalne opasnosti urušavanja pojedinih elemenata sa same zgrade. Građevinski stručnjak utvrđuje hitne mjere intervencije i daje upute korisnicima. Dok se ne provedu mjere, zgrada ili njezin dio nije uporabljiv (primjerice krovište). Privremena neupotrebljivost može se odnositi samo na neke dijelove (jedinice) građevine.

U2 – Uporabljivo s preporukom o postupanju

- zgrada se može upotrebljavati u skladu s predviđenom namjenom, osim u pojedinim dijelovima gdje postoji neposredna opasnost za dio zgrade. Građevinski stručnjak daje preporuke za uklanjanje opasnosti i preporuke korisnicima za privremeno ograničavanje boravka u pojedinim dijelovima zgrade. Nakon uklanjanja opasnosti zgrada se može koristiti bez ograničenja.

U1 – Uporabljivo bez ograničenja

- zgrada se može upotrebljavati.