potres
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
ORIJENTIR

Pogledajte primjer izračuna obnove zgrade nakon potresa

Ovo je ogledni primjer izračuna i ne može se primjeniti na svaku zgradu. Ovaj primjer služi kao orijentir suvlasnicima koji nakon potresa kreću u obnovu.

Obrada svakog pojedinog zahtjeva upravni je postupak te ovisi o dostavljenoj propisanoj dokumentaciji uz zahtjev, koja se detaljno analizira i prema tome se utvrđuju udjeli u troškovima za svakog suvlasnika, no u nastavku ćemo nastojati dodatno načelno pojasniti.

U suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dali smo okvirni izračun obnove te postupak i proceduru te potrebne obrasce. 

Dakle, napominjemo još jednom - ovo je ogledni primjer izračuna i ne može se primjeniti na svaku zgradu. Ovaj primjer služi kao orijentir suvlasnicima koji nakon potresa kreću u obnovu.   

UDIO SUFINANCIRANJA

Udio sufinanciranja na koji svaki od suvlasnika ima pravo, utvrđuje se u upravnom postupku po predaji zahtjeva sa svom potrebnom dokumentacijom koja je propisana člankom 5. i 6. Zakona o obnovi:

 • oslobođenje od osiguranja sredstava za obnovu – Obrazac 1
 • dokazi o vlasništvu
 • dokaz o prebivalištu/boravištu

DONOŠENJE ODLUKA

Obnova zgrade za 'žute i crvene naljepnice' je obavezna. Suvlasnici moraju donijeti odluku o pokretanju postupka obnove jer ako tu odluku ne donesu prijeti im nalog građevinske inspekcije koja će naložiti obnovu, a tada država ne sufinancira ništa.

Postupak donošenja odluke suvlasnika o obnovi pokreće većina suvlasnika prema suvlasničkim dijelovima. Ako većina suvlasnika donese odluku da će podnijeti zahtjev za obnovu i predstavnik suvlasnika ili upravitelj predaju zahtjev, Odluka o obnovi koju donosi Ministarstvo odnosit će se na sve suvlasnike predmetne nekretnine.

UDIO U TROŠKU

Udio pojedinog stana/poslovnog prostora u ukupnom trošku utvrđuje se:

 • međuvlasničkim ugovorom ili
 • odlukom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja
 • popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno
 • pravomoćnom odlukom suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova

Nakon što je izrađen projekt obnove s pripadajućim troškovnikom i projektantskim cijenama, ukupan trošak se najprije podijeli na svakog suvlasnika stana.

PRIMJER na pojednostavljenom slučaju (radi lakšeg izračuna):

 • trošak obnove iznosi 2 milijuna kuna
 • u zgradi živi 5 stanara
 • svaki je vlasnik stana koji je kao poseban dio potpuno jednak drugim stanovima u zgradi (tj. svi su stanovi jednake kvadrature) :
  • 2 milijuna kuna dijeljeno s 5 vlasnika (stanova)
  • IZNOS - 400.000 kuna po vlasniku stana

Zatim kada se izračuna ukupan trošak obnove po posebnom dijelu (stanu), izračunava se učešće u financiranju vlasnika stanova, Republike Hrvatske i Grada Zagreba.

 • ako je izračunat ukupni iznos po vlasniku stana - iz prethodnog primjera to je 400.000 kuna
 • tada vlasnik stana financira 20 posto tj. 80.000 kuna
 • odnosno 50 posto, tj. 200.000 kuna ako vlasnik ili srodnici nisu imali prebivalište na adresi stana koji se obnavlja.

SAMOOBNOVA ILI ORGANIZIRANA OBNOVA

Vlasnici/suvlasnici imaju mogućnost odabira načina obnove:

 • samoobnova ili
 • organizirana obnova.

U slučaju da vlasnici/suvlasnici odluče za model samoobnove tada Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine podnose zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (obrazac 2c). Podsjetimo, TRI su podvrste Obrasca 2:

 • Obrazac 2a - Zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom
 • Obrazac 2b - Zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće obiteljske kuće s dva ili tri posebna dijela
 • Obrazac 2c - Zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene, stambeno-poslovne ili poslovne zgrade

Ako bi se vlasnici/suvlasnici oštećene zgrade odlučili na opciju da sami provode obnovu (samoobnova):

 • u obrascu u dijelu 'Za koji model konstrukcijske obnove podnosite zahtjev, ako ispunjavate uvjete? - zaokruži se točka 4. Samostalna obnova
 • tada nakon provedene obnove temeljem odluke o obnovi donesene u postupku pokrenutog po ranije navedenom obrascu 2
 • podnose obrazac 6 (podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade).

U Facebook grupi Portes u Zagrebu - Svi mi u centru poznati matematičar Toni Milun objavio je tablicu pomoću koje građani mogu izračunati kolika bi im bila pričuva ako bi sami obnavljali zgradu kreditom. Tablicu možete preuzeti OVDJE.

U slučaju da se vlasnici/suvlasnici odluče na organiziranu obnovu putem Fonda za obnovu, tada:

 • Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine podnose zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (obrazac 2c)
 • Ministarstvo će po pravomoćnosti odluke o obnovi proslijediti istu Fondu za obnovu na provedbu
 • Fond će ugovoriti usluge projektiranja i izvođenje radova na predmetnoj zgradi

Ako na računu pričuve zgrade nema dovoljno sredstava za pokrivanje vlastitog udjela za troškove konstrukcijske obnove, a odluče da obnovu provodi Fond, onda:

 • nedostatna sredstva vlasnici moraju osigurati iz drugih izvora i
 • uplatiti ih na račun Fonda prije početka izvođenja radova

Ako neki od suvlasnika ne uplati novac:

 • Republika Hrvatska upisuje založno pravo na nekretninu tog suvlasnika, sukladno članku 7. Zakona o obnovi.

Ako su suvlasnici odabrali model samoobnove (angažirali projektanta, izvođače, nadzor) tada također moraju osigurati sredstva za plaćanje usluga i radova.

PREGLED DOKUMENTACIJE

U nastavku donosimo pregled potrebne dokumentacije za utvrđenje činjenica u postupku vezano uz posebne dijelove zgrade i vlasništvo ovisno o vrsti podnositelja.

Ako ste upravitelj višestambene zgrade ili stambeno-poslovne zgrade potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • izvadak iz zemljišne knjige odnosno knjige položenih ugovora
 • ugovor o upravljanju zgradom
 • odluka većine suvlasnika zgrade o pokretanju postupka obnove te ovlaštenje za podnošenje zahtjeva i zastupanje
 • međuvlasnički ugovor ili
 • odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili
 • pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova

Ako ste predstavnik suvlasnika višestambene zgrade ili stambeno-poslovne zgrade potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • izvadak iz zemljišne knjige odnosno knjige položenih ugovora
 • javnobilježnički ovjerena punomoć kojom vas većina suvlasnika zgrade opunomoćuje da u njihovo ime podnosite zahtjev i da ih zastupate
 • odluka suvlasnika oštećene zgrade o izboru predstavnika suvlasnika
 • međuvlasnički ugovor ili
 • odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili
 • pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova

Ako ste vlasnik poslovne zgrade ili obiteljske kuće s dva ili tri posebna dijela potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • izvadak iz zemljišne knjige

Ako ste suvlasnik poslovne zgrade ili obiteljske kuće s dva ili tri posebna dijela potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • izvadak iz zemljišne knjige odnosno knjige položenih ugovora
 • javnobilježnički ovjerena punomoć kojom vas većina suvlasnika zgrade opunomoćuje da u njihovo ime podnosite zahtjev i da ih zastupate
 • međuvlasnički ugovor ili
 • odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili
 • pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!