Petrinja
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
ZGRADOnačelnik.hr
ODLUKA VLADE

Povećala se novčana pomoć za sanaciju nakon potresa

Zbog poremećaja na tržištima koji su rezultirali povećanjima cijena građevinskih materijala i radova općenito, pokazalo se da su do sada postavljeni maksimalni iznosi preniski za učinkovitu provedbu

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. studenog 2022. godine donijela Odluku kojom se POVEĆAVA novčana pomoć za sanaciju:

 • krovišta
 • zabatnih zidova
 • dimnjaka
 • stubišta i dizala

Pomoć se s dosadašnjih 16.000 kuna povećava na 22.500 kuna po posebnom dijelu (stanu):

 • obiteljske kuće,
 • stambeno-poslovne zgrade,
 • višestambene zgrade i poslovne zgrade,

Maksimalno se može dobiti 35.500 kuna po obiteljskoj kući ako nema više posebnih dijelova (stanova). 

Zbog izvanrednih okolnosti, odnosno poremećaja na tržištima koji su rezultirali povećanjima cijena građevinskih materijala i radova općenito, u provedbi Odluke se pokazalo da su postavljeni maksimalni iznosi preniski za učinkovitu provedbu. Kao rezultat toga, dio radova koji bi se mogao financirati po Odluci, u konačnici se realizira kroz organiziranu obnovu te se na taj način dodatno operativno opterećuju provedbena tijela i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se iz sredstava koja su osigurana na pozicijama Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, za tu namjenu i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, do utroška raspoloživih sredstava.

S obzirom da je ova Odluka povoljnija za adresate od prethodne, ona se primjenjuje i retroaktivno, odnosno na sve započete postupke.

Iz Ministasrva podsjećaju, novčana sredstva za nekonstrukcijsku obnovu isplaćuju se nakon provedene obnove. Fond za obnovu ili Središnji državni ured radi isplatu (povrat) prihvatljivih troškova za izvedene radove koji su dokumentirani ili specificirani. Izvođač mora biti registriran za takve radove i mora ih izvesti po pravilima struke.

Ovlašteni nadzorni inženjer pregledom i ovjerom izvršenih usluga i izvedenih radova te ovlašteni dimnjačar, u slučaju popravka dimnjaka, potvrđuju da su usluge i radovi izvedeni po pravilima struke

Što treba poduzeti i kako ostvariti novčanu pomoć?

Pravo na nekonstrukcijsku obnovu ostvaruje se za kuće i zgrade stradale u potresu koje imaju zelenu - U2, žutu ili crvenu oznaku.

Ako preliminarni pregled nije obavljen, potrebno je angažirati ovlaštenog građevinskoh inženjra radi izrade nalaza o oštećenju s fotodokumentacijom. Trošak pribavljanja stručnog mišljenja ne smatra se prihvatljivom, te se ne nadoknađuje.

Novčana pomoć može se dobiti za:

 • nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržavanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi
 • popravak ili zamjenu dimnjaka
 • popravak ili zamjenu zabatnog zida
 • popravak stubišta
 • popravak dizala

Da bi se ostvarilo pravo na novčanu pomoć za izvedene radove, potrebno je:

 • angažirati ovlaštenog inženjera koji će izraditi elaborat popravka
 • angažirati ovlaštenog izvođača radova
 • angažirati ovlaštenoga inženjera za izradu završnog izvješća (građevinskog inženjra za građevinski dio, strojarskog inženjera za dimnjake i plinske instalacije)
 • sačuvati originalne račune za obavljene usluge i radove te
 • svu pripadajuću dokumentaciju Ministarstvu predati zahtjev za novčanu pomoć na OBRASCU 3

Tko može podnijeti zahtjev?

 • vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće, poslovne zgrade koja prema posebnom propisu nema upravitelja
 • upravitelj višestambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade

Zahtjev se podnosi Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 20:

 • osobno u pisarnici
 • preporučeno poštom s naznakom: 'Zahtjev – obnova nakon potresa'
 • u Informativnom centru obnova, Ulica kneza Mislava 2 u Zagrebu
 • u izmještenim uredima Ministarstva:
  • Sisak: od 1.4.2022. na adresi Ulica Ivana Meštrovića 28
  • Petrinja: Trg Stjepana Radića 8
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2
 • pomoću aplikacije e-Obnova u sustavu e-Građani.

Rok za predaju zahtjeva: 31. prosinca 2023.

Kako se isplaćuje novčana pomoć?

Novčana sredstva za nekonstrukcijsku obnovu isplaćuju se nakon provedene obnove. Fond za obnovu ili Središnji državni ured vrši isplatu (povrat) prihvatljivih troškova za izvedene radove koji su dokumentirani ili specificirani, i to u maksimalnom iznosu od 22.500 kuna (2.986,26 EUR)* po posebnom dijelu obiteljske kuće, stambeno-poslovne zgrade, višestambene zgrade i poslovne zgrade odnosno 35.500 kuna (4.711,66 EUR)* po obiteljskoj kući ako nema više posebnih dijelova. Izvođač mora biti registriran za takve radove i mora ih izvesti po pravilima struke.

Ovlašteni nadzorni inženjer pregledom i ovjerom izvršenih usluga i izvedenih radova te ovlašteni dimnjačar, u slučaju popravka dimnjaka, potvrđuju da su usluge i radovi izvedeni po pravilima struke.

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!