Zgrada
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
MOŽE SE

PREKATEGORIZACIJA - kako promijeniti naljepnicu oštećene zgrade nakon potresa

Zakon o obnovi nakon potresa prepoznaje samo zgrade koje su teže oštećene, koje su crvene i žute, iako u samom zakonu ne pišu boje već su objašnjena oštećenja. Dakle, one koje su manje oštećene (zelena naljepnica) zakonom nisu pokrivene ali postoji rješenje.

Tisuće i tisuće zgrada oštećeno je zbog potresa prošle godine. Nećemo ulaziti u konkretne brojke oštećenih zgrada. Kao što je poznato, ovisno o razini oštećenja, zgrada dobiva i određenu kategoriju (naljepnicu). Ukupno je šest kategorija raspoređeno u tri boje – crvena, žuta i zelena.

CRVENA

 • N1 – Neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja
  • Građevina je opasna zbog mogućnosti urušavanja masivnih dijelova susjedne građevine. Uslijed takve opasnosti preporuka je da se u takvim zgradama nikako ne boravi.
 • N2 – Neuporabljivo – zbog oštećenja
  • Građevina je opasna zbog mogućnosti urušavanja masivnih dijelova oštećene građevine. Uslijed takve opasnosti preporuka je da se u takvim zgradama nikako ne boravi (posebice s obzirom na veliki broj ponavljanja potresa).

ŽUTA

 • PN1 – Privremeno neuporabljivo (u potpunosti ili djelomično) – potreban detaljan pregled.
  • Zgrada ima umjerena oštećenja bez opasnosti od urušavanja. Nosivost zgrade je djelomično narušena. Ne preporučuje se boravak u zgradi, odnosno građani u takvoj zgradi borave na vlastitu odgovornost. Kraći boravak u zgradi je moguć, uz savjete 15 građevinskog stručnjaka koji se odnose na potrebne mjere i ograničenje boravka. Građevinski stručnjak daje preporuke za uklanjanje opasnosti.
 • PN2 – Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije (upotrebljiva nakon kratkoročnih intervencija).
  • Zgrada ima umjerena oštećenja bez opasnosti od urušavanja, ali se ne može upotrebljavati zbog potencijalne opasnosti urušavanja pojedinih elemenata sa same zgrade. Građevinski stručnjak utvrđuje hitne mjere intervencije i daje upute korisnicima. Dok se ne provedu mjere, zgrada ili njezin dio nije uporabljiv (primjerice krovište). Privremena neupotrebljivost može se odnositi samo na neke dijelove (jedinice) građevine.

ZELENA

 • U1 – Uporabljivo bez ograničenja – Zgrada se može upotrebljavati.
  • Zgrada nema oštećenja ili ima mala oštećenja koja ne predstavljaju opasnost za nosivost i uporabljivost zgrade.
 • U2 – Uporabljivo s preporukom – zgrada se može upotrebljavati u skladu s predviđenom namjenom, osim u pojedinim dijelovima gdje postoji neposredna opasnosti za dio zgrade.
  • Građevinski stručnjak daje preporuke za uklanjanje opasnosti i preporuke korisnicima za privremeno ograničavanje boravka u pojedinim dijelovima zgrade. Nakon uklanjanja opasnosti zgrada se može koristiti bez ograničenja.

U posljednje vrijeme mnogi građani, koji ponajprije imaju zelene naljepnice s oznakom U1 - uporabljivo bez ograničenja, postavljaju pitanje kako mogu 'promijeniti' naljepnicu jer smatraju da je razina oštećenja u njihovoj zgradi viša nego što je pokazao brzi nalaz statičara. 

NAPOMINJEMO - kategorija U1 - uporabljivo bez ograničenja nema nikakve mogućnosti tražiti pomoć države, dok sve ostale tu mogućnost imaju. Više možete pročitati OVDJE

Naime, Zakon o obnovi nakon potresa prepoznaje samo zgrade koje su teže oštećene, koje su crvene i žute, iako u samom zakonu ne pišu boje već su objašnjena oštećenja. Dakle, one koje su manje oštećene (zelena naljepnica) zakonom nisu pokrivene, ali postoji rješenje.

PROCEDURA PROMJENE

Ako je zgrada znatnije oštećena, a u preliminarnom pregledu to nije uočeno suvlasnici mogu:

 • o svom trošku pozvati ovlaštenog inženjera građevinarstva
 • on će napraviti očevid i nalaz u kojem će reći treba li tu zgradu prekategorizirati u veći stupanj oštećenja
 • ovlaštena osoba svojim potpisom i pečatom garantira da su oštećenja nastala u potresu

Popis ovlaštenih inženjera građevinarstva koji su zaduženi za poslove projektiranja i nadzora možete vidjeti OVDJE

Za prekategorizaciju se ne mora raditi Elaborat zatečenog stanja konstrukcije jer je on prema definiciji iz Pravilnika o sadržaju projektne dokumentacije previše opširan. U većini slučajeva je potreban najobičniji očevid ovlaštenog inženjera građevine i njegov nalaz.

Nakon toga suvlasnici mogu pokrenuti postupak obnove, bilo da je riječ o traženju pomoći u segmentu hitnih mjera ili pokretanje konstrukcijske obnove.  

 • Dokumentaciju zaprima Ministarstvo i ono donosi Odluku o pravu na obnovu.
 • Uz Zahtjev za obnovu prilaže se nalaz ovlaštenog inženjera o prekategorizaciji.
 • Nakon što Ministarstvo izda Odluku o obnovi, ona se šalje suvlasnicima zgrade i Fondu.
 • Tada Fond kreće s postupanjem i šalje projektanta, pa kasnije izvođača i nadzornog inženjera (ako je riječ o postupku konstrukcijske obnove)

Naglašavamo još jednom, zgrade koje su dobile zelenu naljepnicu (U1 ili U2) ne mogu se prijaviti za konstrukcijsku obnovu koju država sufinancira s 50-80-100 posto (ovisno o kriterijima). Ako ste promijenili kategorizaciju oštećenja (boju naljepnice) u višu, tada kreće u proceduru koju možete pročitati ovdje.

HITNE MJERE

Za hitne mjere mogu se prijaviti sve zgrade svih naljepnica, uključujući zgrade sa zelenom naljepnicom U2 ali i U1 a za koje je ovlašteni inženjer građevinske struke ili sudski vještak građevinske struke posebnim nalazom utvrdio oštećenje zgrade.

Kako se prijaviti na hitne mjere

Podnosi se ZAHTJEV za novčanu pomoć za privremenu zaštitu zgrade ili obiteljske kuće - OBRAZAC 5

DOKUMENTI

 • Elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata
 • Projekt popravka građevinske konstrukcije – odnosi se na projekt popravka građevinske kostrukcije, na popravak stubišta te na popravak i izmjenu dimnjaka u vezi sa zamjenom atmosferkog uređaja za loženje s kondenzacijskim bojlerom
 • Opravdani trošak

ROK za prijavu – 31.12.2021.

Ministarstvo donosi odluku - Pravo na povrat utrošenih sredstava za popravak oštećenih dijelova zgrade, pod uvjetom da su radovi iz zakonski propisanih kategorija, da su ih izvele ovlaštene osobe i da je ovlašteni inženjer dao završno izvješće

>>> Kako podnijeti zahtjev za obnovu?

>>> Postupak za obnovu višestambenih zgrada i kuća stradalih u potresu

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!