otpada fasada
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
ZGRADOnačelnik.hr
OBNOVA NAKON POTRESA

Prijavite se na ORGANIZIRANU obnovu nekonstrukcijskih elemenata

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavio je Javni poziv kojim se pouzivaju upravitelji višestambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i poslovnih zgrada označenih zelenom oznakom U1 (uporabljivo bez ograničenja) i U2 (uporabljivo s preporukom), a koje prema posebnom propisu imaju upravitelja te vlasnici/suvlasnici poslovnih zgrada na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije i Karlovačke županije, koji do objave ovog Javnog poziva nisu podnijeli prijavu za popravak nekonstrukcijskih elemenata zgrade ili nisu sami izveli radove sanacije ili su djelomično izveli radove sanacije zgrade, a zainteresirani su za organiziranu obnovu nekonstrukcijskih elemenata, da se prijave za provedbu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata zgrada.

ORGANIZIRANI popravak nekonstrukcijskih elemenata zgrada oštećenih u potresu od 28. i 29. prosinca 2020., izvodi se prema Zakonu o obnovi zgrada, Programu mjera obnove i Tehničkom propisu koji uključuje izvođenje građevinskih i građevinsko-obrtničkih radova ako je primjenjivo, za sve zgrade, i to:

 • popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba oštećenih: dimnjaka, krovnih vijenaca i parapeta, balkonskih ogradnih zidova
 • popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba dijelova zabatnih zidova na tavanu/u potkrovlju
 • djelomično ili potpuno prezidavanje nenosivih (pregradnih) zidova materijalom iste ili manje mase
 • popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi, kosnika)
 • zamjena dijelova pokrova (crijepa, sljemenjaka)
 • zamjena pokrova od azbestno cementnih ploča koji je stradao u potresu
 • popravak pukotina u nekonstrukcijskim elementima
 • popravak ili zamjena dijelova krovne limarije, krovnih prodora, popravak krovne izolacije i sl.
 • popravak dizala
 • popravak stubišta
 • ostale slične mjere.

Prijave za provedbu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata zgrada podnose se ispunjavanjem obrasca na adresama jedinica lokalne samouprave na čijem području se nalaze oštećene zgrade.

Uz ispunjeni Obrazac, prilikom podnošenja prijave, potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. upravitelj oštećene višestambene/stambeno-poslovne zgrade i poslovne zgrade koja prema posebnom propisu ima upravitelja:

- ugovor o upravljanju zgradom
- međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
- izvadak iz knjige položenih ugovora ukoliko svi stanovi nisu upisani u zemljišne knjige
- odluka većine suvlasnika za podnošenje prijave

2. suvlasnik poslovne zgrade

- javnobilježnički ovjerenu punomoć danu suvlasniku od većine suvlasnika za podnošenje prijave.

Zaprimanje prijava po ovom javnom pozivu traje do 31. prosinca 2023. godine.


Javni poziv za organiziranu obnovu nekonstrukcijskih elemenata zgrada - Grad Zagreb i Krapinsko-zagorska županija


SAMOOBNOVA - Pravila igre za NEKONSTRUKCIJSKU obnovu.

 

Napomena: Prijave za provedbu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata obiteljskih kuća na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije i Karlovačke županije označenih zelenom oznakom UI (uporabljivo bez ograničenja) i U2 (uporabljivo s preporukom) i dalje se podnose Sektoru za obnovu od potresa Središnjeg državnog ureda u Petrinji, na adresi Stjepana Radića 8.

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!