Potres
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
ZGRADOnačelnik.hr
NOVČANA POMOĆ

SAMOOBNOVA - Postupak gradnje zamjenske obiteljske kuće

Uklanjaju se kuće koje su izgubile svoju mehaničku otpornost i stabilnost u toj mjeri da su urušene ili da njihova obnova nije moguća. Uklanjanje koje je provedela država, u potpunosti se financira iz državnog proračuna.

Odabirom modela samoobnove država vam, za vaše vrijeme utrošeno na organizaciju izgradnje, osigurava naknadu za poslove koordinacije samoobnove u iznosu od 25.000 kuna (3.318,07 EUR). 

Na financiranje gradnje zamjenske obiteljske kuće imate pravo:

 • ako na dan potresa niste imali u vlasništvu drugu useljivu kuću ili stan na području županije
 • ako je na dan 22. ožujka 2020. odnosno 28. i 29. prosinca 2020. u toj nekretnini stanovao vlasnik/suvlasnik odnosno srodnik vlasnika/suvlasnika
 • ako je oštećena kuća bila postojeća i uklonjena je sukladno Zakonu o obnovi, odnosno nije bila moguća njena obnova
 • ako nije postojeća, vlasnik će imati pravo na gradnju zamjenske kuće ako se ne radi o kućama koje se ne mogu legalizirati (članak 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama) i ako je na dan 22. ožujka 2020. odnosno 28. i 29. prosinca 2020. u toj nekretnini stanovao vlasnik/suvlasnik odnosno srodnik vlasnika/suvlasnika.

Na koju veličinu zamjenske kuće imam pravo?

Veličina zamjenske obiteljske kuće ovisi o broju osoba koje su stanovale i imale prijavljeno prebivalište ili boravište u uklonjenoj kući u vrijeme potresa.

Ukupna korisna površina zatvorenog dijela zamjenske obiteljske kuće iznosi:

 • do 55,00 m2 za jednu ili dvije osobe
 • 70,00 m2 za tri ili četiri osobe
 • 85,00 m2 za pet i više osoba.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nadoknadit će opravdane troškove gradnje zamjenske obiteljske kuće prema zakonom utvrđenim kriterijima što znači da možete graditi i kuću veće od one predviđene Zakonom, no Ministarstvo vam nadoknađuje pravo na refundaciju opravdanih troškova do kvadrature na koju imate pravo po Zakonu (55 m2, 70 m2 ili 85 m2). 

Točan iznos novčane pomoći određuje Ministarstvo za svaki pojedinačnu gradnju. 

Samostalna gradnja kuće?

Da bi se ostvarilo pravo na novčanu pomoć za izgradnju zamjenske obiteljske kuće, potrebno je:

 • Ministarstvu predati zahtjev za uklanjanje na OBRASCU 2 i zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske kuće na OBRASCU 3
 • Ministarstvo donosi:
  • Odluku kojom se nalaže uklanjanje, a Fond za obnovu/Središnji državni ured provodi uklanjanje
  • Rješenje o novčanoj pomoći
 • Obratiti se:
  • Fondu za obnovu ili Središnjem državnom uredu za dobivanje dokumentacije tipskog projekta obiteljske kuće ili
  • angažirati ovlaštenog inženjera koji će izraditi dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole
 • Fond za obnovu/Središnji državni ured provodi financijsko-tehničku kontrolu dokumentacije
 • angažirati ovlaštenog izvođača radova i nadzornog inženjera
 • angažirati ovlaštenoga inženjera za izradu završnog izvješća
 • sačuvati originalne račune za obavljene usluge i radove te svu pripadajuću dokumentaciju
 • u slučaju gradnje koja se ne izvodi po tipskom projektu potrebno je ishoditi uporabnu dozvolu

Novčana sredstva za gradnju možete dobiti:

 • prije početka radova
 • tijekom radova
 • nakon završene izgradnje

Ako ste vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće prije početka radova možete dobiti predujam.

Novčana pomoć tijekom radova isplaćuje se temeljem računa ispostavljenih po pojedinačno okončanim radovima, odnosno ovjerenim privremenim i okončanim situacijama.

Novčana pomoć nakon završene obnove isplaćuje se po završenim radovima, odnosno nakon završene izgradnje. 

Koliko iznosi i kada se isplaćuje predujam za gradnju?

Isplatu predujma morate zatražiti od Fonda za obnovu ili Središnjeg državnog ureda podnošenjem zahtjeva prema nadležnosti. Predujam će se, u pravilu, isplaćivati u dva dijela:

 • Prvi dio namijenjen za troškove izrade projekta može iznositi najviše 15.000 kuna (1.990,84 EUR)* te može biti isplaćen odmah po sklapanju ugovora. Cijena projekta utvrđuje se ponudom izvršitelja usluge za izradu projekta.
 • Drugi dio namijenjen je za izvođenje radova te može iznositi najviše 25 posto novčane pomoći na koju bi korisnik imao pravo sukladno projektu i Programu mjera. Drugi dio se isplaćuje nakon suglasnosti provoditelja tehničko-financijske kontrole na projekt.

Prije isplate predujma potpisuje se ugovor s Fondom za obnovu odnosno Središnjim državnim uredom, koji uređuje prava i obveze.

Rok za korištenje sredstava predujma je dvije godine od uplate sredstava na račun. Ako korisnik predujam ne potroši namjenski ili u zadanom vremenskom okviru, vratit će primljene iznose sa zateznim kamatama. 

Novčana pomoć za opremanje kuće

Nakon završene gradnje zamjenske obiteljske kuće ostvarujete pravo na novčanu pomoć za opremanje obiteljskih kuća.

Novčanu pomoć isplaćuju Fond za obnovu i Središnji državni ured, a može se utrošiti na opremanje najnužnijim namještajem, kućanskim aparatima i opremom.

Novčana pomoć za opremanje zamjenske obiteljske kuće iznosi:

 • za 1 člana obitelji 46.000 kuna (6.105,25 EUR)
 • za 2 člana obitelji 52.000 kuna (6.901,59 EUR)
 • za 3 člana obitelji 59.000 kuna (7.830,65 EUR)
 • za 4 člana obitelji 65.000 kuna (8.626,98 EUR)
 • za 5 članova obitelji 71.000 kuna (9.423,32 EUR)

Tko podnosi zahtjev?

Zahtjev za uklanjanje na OBRASCU 2 i zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske kuće na OBRASCU 3 predaje:

 • vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće

Zahtjev se podnosi Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 20:

 • osobno u pisarnici
 • preporučeno poštom s naznakom: „Zahtjev – obnova nakon potresa“
 • u Informativnom centru obnova, Ulica kneza Mislava 2 u Zagrebu
 • u izmještenim uredima Ministarstva:
  • Sisak: od 1.4.2022. na adresi Ulica Ivana Meštrovića 28;
  • Petrinja: Trg Stjepana Radića 8;
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2;
 • pomoću aplikacije e-Obnova (https://eobnova.gov.hr) u sustavu e-Građani.

Rok za predaju zahtjeva: 31. prosinca 2023. 

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!