potres
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
ZGRADOnačelnik.hr
NOVČANA POMOĆ

SAMOOBNOVA - Pravila igre za KONSTRUKCIJSKU obnovu

Pravo na konstrukcijsku obnovu ostvaruje se za obiteljske kuće i zgrade stradale u potresu koje imaju žutu ili crvenu oznaku.

Ako preliminarni pregled nije obavljen, odnosno nemate odgovarajuću oznaku oštećenja, potrebno je angažirati ovlaštenog inženjera građevinske struke za izradu nalaza o oštećenju. Trošak pribavljanja stručnog mišljenja ne smatra se prihvatljivom te se ne nadoknađuje.

Ako želite sami provesti konstrukcijsku obnovu kuće ili zgrade, morate prije početka radova zatražiti odgovarajuću odluku Ministarstva zahtjevom na OBRASCU 3 u kojem, ovisno o odluci vlasnika/suvlasnika, možete odabrati vrstu isplate novčane pomoći.

Samostalna obnova?

Da bi se ostvarilo pravo na novčanu pomoć za radove konstrukcijske obnove, potrebno je:

 • Ministarstvu predati zahtjev za novčanu pomoć na OBRASCU 3
 • Ministarstvo donosi Odluku/Rješenje
 • ovlašteni inženjer izrađuje elaborat ocjene stanja građevinske konstrukcije i projekt obnove
 • Fond za obnovu/Središnji državni ured provodi financijsko-tehničku kontrolu dokumentacije
 • angažirati ovlaštenog izvođača radova i nadzornog inženjera
 • angažirati ovlaštenoga inženjera za izradu završnog izvješća
 • sačuvati originalne račune za obavljene usluge i radove te svu pripadajuću dokumentaciju

Samostalna obnova?

Novčana sredstva možete dobiti podnošenjem zahtjeva Ministarstvu na OBRASCU 3:

 • prije početka radova
 • tijekom radova
 • nakon završene obnove

Vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće prije početka radova može dobiti predujam dok upravitelj višestambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade prije početka radova može zatražiti isplatu novčanih sredstava na račun obvezne pričuve.

Novčana pomoć tijekom radova isplaćuje se temeljem računa ispostavljenih po pojedinačno okončanim radovima, odnosno ovjerenim privremenim i okončanim situacijama.

Novčana pomoć nakon završene obnove isplaćuje se po završenim radovima, odnosno nakon završene obnove.

Koliko iznosi i kada se isplaćuje predujam za obnovu?

Isplatu predujma morate zatražiti od Fonda za obnovu ili Središnjeg državnog ureda podnošenjem zahtjeva prema nadležnosti.

Predujam će se, u pravilu, isplaćivati u dva dijela.

 • Prvi dio namijenjen za troškove izrade projekta može iznositi najviše 15.000,00 kuna (1.990,84 EUR)* te može biti isplaćen odmah po sklapanju ugovora. Cijena projekta utvrđuje se ponudom izvršitelja usluge za izradu projekta.
 • Drugi dio namijenjen je za izvođenje radova te može iznositi najviše 25 posto novčane pomoći na koju bi korisnik imao pravo u skladu s projektom i Programom mjera. Drugi dio se isplaćuje nakon suglasnosti provoditelja tehničko-financijske kontrole na projekt.

Prije isplate predujma potpisuje se ugovor s Fondom za obnovu odnosno Središnjim državnim uredom, koji uređuje prava i obveze.

Rok za korištenje sredstava predujma je dvije godine od uplate sredstava na račun. Ako korisnik predujam ne potroši namjenski ili u zadanom vremenskom okviru, vratit će primljene iznose sa zateznim kamatama.

Naknada za poslove koordinacije samoobnove 

Uzimajući u obzir vaše vrijeme utrošeno na organizaciju procesa država vam isplaćuje naknadu. Riječ je o trošku koordinacije, to je naknada vlasnicima za njihov angažman i uloženo vrijeme. ž

Trošak konstrukcijske obnove objekta država pokriva u stopostotnom iznosu. Naknada je:

 • za obiteljske kuće - 20.000 kuna (2.654,46 EUR)
 • za zgrade do 700m2 - 40.000 kuna (5.308,91 EUR)*
 • za zgrade od 700m2 do 1500 m2 - 60.000 kuna (7.963,37 EUR)*
 • za zgrade preko 1500m2 - 80.000 kuna (10.617,82 EUR)*

Za ostvarivanje prava naknade za koordinaciju samoobnove ne trebate podnositi posebni zahtjev osim zahtjeva za novčanu pomoć na OBRASCU 3

Tko podnosi zahtjev za novčanu pomoć?

Zahtjev može predati:

 • vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće, poslovne zgrade
 • upravitelj višestambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade

Zahtjev se podnosi Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 20:

 • osobno u pisarnici
 • preporučeno poštom s naznakom: „Zahtjev – obnova nakon potresa“
 • u Informativnom centru obnova, Ulica kneza Mislava 2 u Zagrebu
 • u izmještenim uredima Ministarstva:
  • Sisak: od 1.4.2022. na adresi Ulica Ivana Meštrovića 28;
  • Petrinja: Trg Stjepana Radića 8;
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2;
 • pomoću aplikacije e-Obnova u sustavu e-Građani.

Rok za predaju zahtjeva: 31. prosinca 2023.

Pročitajte još:

 • Što je samoobnova i kako je pokrenuti?
 • Nekonstrukcijska obnova
 • Gradnja zamjenske obiteljske kuće

 

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!