potres
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
ZGRADOnačelnik.hr
NOVČANA POMOĆ

SAMOOBNOVA - Pravila igre za NEKONSTRUKCIJSKU obnovu

Za popravak nekonstrukcijskih elemenata zgrade prema Zakonu i Tehničkom propisu manja je i jednostavnija dokumentacija te niži troškovi i skraćeno vrijeme njihove izrade. Vlasnik odnosno suvlasnici oštećene zgrade moraju dokazati da je zgrada oštećena od potresa kako bi nekonstrukcijske elemente mogli popraviti na način propisan Tehničkim propisom. 
Tekst je ažuriran 09.12.2022.

Nekonstrukcijska obnova 

Pravo na nekonstrukcijsku obnovu ostvaruje se za kuće i višestambene zgrade stradale u potresu koje imaju:

 • zelenu - U2 oznaku
 • žutu oznaku
 • crvenu oznaku

Ako preliminarni pregled nije obavljen, potrebno je angažirati ovlaštenog inženjera građevinske struke radi izrade nalaza o oštećenju. Trošak pribavljanja stručnog mišljenja ne smatra se prihvatljivom te se ne nadoknađuje

Povrat opravdanih troškova

Novčanu pomoć za opravdane troškove možete ostvariti za:

 • nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržavanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi
 • popravak ili zamjenu dimnjaka
 • popravak ili zamjenu zabatnog zida
 • popravak stubišta
 • popravak dizala (samo za zgrade)

Samostalna obnova?

Da bi se ostvarilo pravo na novčanu pomoć za izvedene radove, potrebno je:

 • angažirati ovlaštenog inženjera koji će izraditi elaborat popravka
 • angažirati ovlaštenog izvođača radova
 • angažirati ovlaštenoga inženjera za izradu završnog izvješća (građevinskog inženjra za građevinski dio, strojarskog inženjera za dimnjake i plinske instalacije)
 • sačuvati originalne račune za obavljene usluge i radove te svu pripadajuću dokumentaciju

Ministarstvu predati zahtjev za novčanu pomoć na OBRASCU 3.

Zahtjev može predati:

 • vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće, poslovne zgrade
 • upravitelj višestambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade

Zahtjev se podnosi Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 20:

 • osobno u pisarnici
 • preporučeno poštom s naznakom: 'Zahtjev – obnova nakon potresa'
 • u Informativnom centru obnova, Ulica kneza Mislava 2 u Zagrebu
 • u izmještenim uredima Ministarstva:
  • Sisak: od 1.4.2022. na adresi Ulica Ivana Meštrovića 28;
  • Petrinja: Trg Stjepana Radića 8;
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2;
 • pomoću aplikacije e-Obnova u sustavu e-Građani.

Rok za predaju zahtjeva: 31. prosinca 2023.

Kako se isplaćuje novčana pomoć?

Novčana sredstva za obnovu nekonstrukcijskih elemenata ne isplaćuju se unaprijed. Fond za obnovu ili Središnji državni ured vrši isplatu prihvatljivih troškova za izvedene radove koji su dokumentirani ili specificirani, i to u maksimalnom iznosu od 22.500 kuna (2.986,26 EUR)* po posebnom dijelu obiteljske kuće, stambeno-poslovne zgrade, višestambene zgrade i poslovne zgrade odnosno 35.500 kuna (4.711,66 EUR)*  po obiteljskoj kući ako nema više posebnih dijelova. Izvođač mora biti registriran za takve radove i mora ih izvesti po pravilima struke.

Da su usluge i radovi izvedeni po pravilima struke potvrđuje ovlašteni nadzorni inženjer pregledom i ovjerom izvršenih usluga i izvedenih radova i ovlašteni dimnjačar u slučaju popravka dimnjaka.

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!