potresom uništena kuća
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
ZGRADOnačelnik.hr
KUĆE U NIZU

SMŽ - Javni poziv za dodjelu stambenih jedinica na privremeno korištenje

Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv za dodjelu stambenih jedinica (kuća u niz) na privremeno korištenje. Te su kuće veličine od 35 do 45 četvornih metara

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stambene jedinice na privremeno korištenje imaju osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište na području Sisačko-moslavačke županije ako je vlasnik stana/kuće koja je mišljenjem ovlaštenih stručnjaka za brzu procjenu oštećenja stana/kuće utvrđena neuporabljivom ili privremeno neuporabljivom za stanovanje odnosno koje idu u konstrukcijsku obnovu
2. koji nemaju u vlasništvu drugu useljivu kuću/stan na području Sisačko-moslavačke županije

Mjerila za utvrđivanje za dodjelu stambenih jedinica na privremeno korištenje

1. stambeno zbrinuti u mobilnim stambenim jedinicama u kontejnerskim naseljima, u pojedinačnim mobilnim stambenim jedinicama (na zemljištu uz oštećenu kuću ili višestambenu zgradu) ili su smješteni u drugom obliku organiziranog smještaja, a vlasnici su stana ili kuće koje se obnavlja
2. vlasnici stanova u stambenim zgradama koje se obnavljaju na temelju Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj 21/23), a za vrijeme obnove nisu podobni za stanovanje
3. osobe kojima je stan/kuća u njihovom vlasništvu u postupku obnove, a privremeno su uzeli u najam stan ili kuću.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta i mjerila za privremeno stambeno zbrinjavanje

Uz Zahtjev za dodjelu stambene jedinice na privremeno korištenje podnositelj mora priložiti sljedeće isprave:

 1. preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva i sve članove kućanstva
 2. izvadak iz zemljišne knjige ili druga isprava kojom se dokazuje da je vlasnik kuće/stana u vrijeme potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine,
 3. Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću ovjerenu kod javnog bilježnika ili javnopravnog tijela pred kojim se vodi postupak da vlasnik stana/kuće, njegov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner odnosno neformalni partner na području Sisačko-moslavačke županije nije vlasnik drugog useljivog stana ili obiteljske kuće,
 4. preslika dokumenta o dodjeli/davanju/darovanju mobilne stambene jedinice za stanovanje, potvrda pravne osobe o smještaju (hotela, hostela i slično),
 5. preslika dokumenta o obnovi nekretnine u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili člana kućanstva
 6. preslika potvrde o provedenom brzom pregledu od strane statičara odnosno Potvrda da je kuća/stan utvrđena neuporabljivom ili privremeno neuporabljivom za stanovanje,
 7. Ugovor o najmu sklopljen s fizičkom ili pravnom osobom.

Rok za podnošenje zahtjeva i način podnošenja zahtjeva

Rok za podnošenje zahtjeva je do 15. studenog 2023. godine do 15:30 sati bez obzira na način dostave.

Zahtjev s priloženim ispravama kojima podnositelj zahtjeva dokazuje da ispunjava uvjete za dodjelu stana na privremeno korištenje podnosi se:

 • Povjerenstvu za dodjelu na privremeno korištenje stanova osobama pogođenih potresom, putem pošte ili osobno u pisarnicu Sisačko-moslavačke županije
  • Ante Starčevića 29
  • 44 000 Sisak
 • ili u Glini na adresu:
  • Trg bana J. Jelačića 2
  • 44 400 Glina 

Podnositelji zahtjeva na Javni poziv za dodjelu stambenih jedinica na privremeno korištenje mogu dobiti informacije vezano uz Javni poziv na brojeve telefona: 500-181 i 500-034.

Sve dodatne informacije i obrasce možete pronaći na mrežnim stranicama Grada Gline.

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji. Klikom na # vaše županije možete lakše selektirati što vas zanima.

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.