zaštićena kuća, obnova fasade
ZGRADOnačelnik.hr
ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO

Što je sve potrebno za obnovu zaštićene kuće

Ako je vaša kuća zaštićeno kulturno dobro ili se nalazi unutar zone kulturno-povijesne cjeline, potrebne su vam dodatne dozvole za obavljanje radova

Povijesne građevine, kompleksi građevina, kulturno-povijesne cjeline i krajolici, zahvaljujući sačuvanim spomeničkim svojstvima i prepoznatim na temelju stručnog vrednovanja, zaštićeni su kao nepokretna kulturna dobra Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Ako je i vaša kuća pod posebnom zaštitom onda se nalazi u Registru kulturnih dobara kojega možete pronaći na ovoj poveznici. 

Prije izrade bilo kakve dokumenacije treba se kontaktirati nadležni konzervatorski odjel, odnosno Gradski zavod za zaštitu kulture i prirode za područje Grada Zagreba. Popis svih kontakata konzervatora i resauratora možete pronaći ovdje.

Ako je vaša kuća zaštićeno kulturno dobro ili je smještena unutar zone kulturno-povijesne cjeline prije početka građevinski radova ili popravaka trebate dobiti odobrenja od nadležnog konzervatorskog odjela. Osim toga, dozvola je potrebna i za uklanjanje nezaštićene kuće unutar kulturno-povijesne cjeline. U slučaju da se na zaštićenom kulturnom dobro izvode radovi bez odobrenja ili u suprotnosti s izdanim odobrenjem, vlasnik može kazneno odgovarati.  

U lokalnom konzervatorskom odjelu možete se raspitati o obuhvatu zone graditeljske cjeline i dobiti savjete o potrebnoj dozvoli za radove. Prije početka izrade dokumentacije, o prostorno-planskoj dokumentaciji i planiranim radovima možete se konzultirati i s lokalnim odjelima za prostorno uređenje i graditeljstvo. 

Prije samog početka radova, kozervatori trebaju izdati posebne uvjete zaštite kulturnog dobra na temelju kojih projektant radi glavni projekt obnove. Radovi mogu početi, tek kada konzervatori daju potvrdu glavnog projekta.

Radove na kulturnom dobru smiju projektirati fizičke osobe koje posjeduju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i osobe s odgovarajućim zvanjima u struci. Ova odredba uvrštena je u zakon kao osiguranje kvalitete izrađene dokumentacije na kulturnoj baštini i jamstvo znanja, vještina i opreme izvoditelja poslova.

Tko sve ima dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pogledajte ovdje