Potres u Zagrebu
Izvor: Igor Vignjević
ZGRADOnačelnik.hr
CRVENA NALJEPNICA

Sve što treba znati ako zgrada ili kuća imaju CRVENU naljepnicu

Usporedili smo procedure za sve građane kojima je nekretnina stradala u potresima. Ovo su procedure za crvene naljepnice.
Tekst je ažuriran 09.12.2022.

Kao što smo naveli u uvodnom testu usporedno donosimo sve dostupne informacije i korake za suvlasnike čije su zgrade ili kuće nastradale u potresu, bez obzira u kojoj se županiji nalazili. Donosime objašnjenja, definicije, korake što svaki suvlasnik mora raditi, koji obrazac ispuniti, a ima crvenu naljepnicu. Na ovaj način, svi mogu vidjeti koliko su procedure slične i mogu pomoći jedni drugima razmjenom iskustva i savjetima.

Ovom uspredbom želimo pokazati da razlike nisu velike te da svi kojima je imovina stradala u potresima mogu i međusobno tražiti savjet i pomoć i na taj način pomoći jedni drugima.  

Oznaka N1 – neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja

Građevina je opasna zbog mogućnosti da se na nju sruše masivni dijelovi susjedne građevine (najčešće zabatni zidovi i masivni dimnjaci). Zato se boravak u takvim zgradama izričito ne preporučuje (posebice s obzirom na učestalost potresâ).

Oznaka N2 – neuporabljivo zbog oštećenja

Nosivi sustav zgrade pretpio je teška oštećenja, postoji mogućnost da se uruše njezini nosivi i nenosivi elementi. Preporučuje se da se u takvu zgradi ne ulazi niti u njoj boravi. To međutim ne znači da se ona mora rušiti – o tome se odlučuje u daljnjem postupku.

Što ako smatram da oznaka dodijeljena mojoj kući/zgradi ne odgovara njezinu stvarnom stanju?

Možete o vlastitom trošku angažirati ovlaštenoga građevinskog inženjera specijaliziranog za mehaničku otpornost i stabilnost građevina (tzv. statičara) ili sudskog vještaka za građevinarstvo radi detaljnog pregleda nosive konstrukcije. Ako stručna procjena potvrdi vašu pretpostavku, možete podnijeti zahtjeve koje vam omogućuje nova kategorizacija vaše kuće/zgrade.

Trošak pribavljanja stručnog mišljenja ne smatra se prihvatljivim, te se ne nadoknađuje.

Koja su prava na temelju Zakona o obnovi?

Građani imaju pravo na:

 • povrat novca utrošenog za hitnu sanaciju
 • sufinanciranje konstrukcijskog dijela obnove zgrade oštećene u potresu
 • uklanjanje obiteljske kuće ili zgrade
 • izgradnju zamjenske obiteljske kuće.


PRAVO NA POVRAT UTROŠENOG NOVCA ZA HITNU SANACIJU:

Tko ima pravo na povrat novca utrošenog za hitnu sanaciju?

Odgovarajući zahtjev možete predati ako ste novac utrošili za:

 • nužnu privremenu zaštitu zgrade od atmosferilija i uklanjanje ili učvršćenje opasnih dijelova zgrade
 • popravak ili zamjenu dimnjaka
 • popravak ili zamjenu zabatnog zida
 • popravak dizala
 • popravak stubišta.

Što treba poduzeti da bi se ostvarilo pravo na novčanu pomoć za izvedene radove?

Potrebno je:

 • angažirati ovlaštenog inženjera koji će načiniti elaborat popravka
 • angažirati izvođača radova
 • angažirati ovlaštenoga građevinskog inženjera – a u slučaju zamjene atmosferskog bojlera kondenzacijskim i popravka plinskih instalacija također ovlaštenog inženjera strojarstva – koji će obaviti stručni nadzor i sastaviti izvješće o svim izvedenim radovima za koje je propisana izrada elaborata, kao što je npr. popravak oštećenog dimnjaka, zabatnog zida i sl.
 • sačuvati originalne račune za obavljene usluge i radove te svu pripadajuću dokumentaciju.

Tko može predati zahtjev?

Može ga predati:

 • vlasnik ili suvlasnik poslovne zgrade ili obiteljske kuće
 • upravitelj višestambene odnosno stambeno-poslovne zgrade ili predstavnik njezinih suvlasnika.

U kojem roku, na kojem obrascu i kako se predaje zahtjev?

ROK za predaju zahtjeva na OBRASCU 5 je do 31. prosinca 2021. a isti se predaje na jedan od sljedećih načina:

 • Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
 • osobno u pisarnici u Zagrebu, Ul. Republike Austrije 20 (radnim danom od 9 do 14 h)
 • poštom na adresu Ministarstva, Ulica Republike Austrije 20
 • pomoću aplikacije e-Obnova u sustavu e-Građani.

! RAZLIKA ! Stanovnici Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije kao i stanovnici općine Kravarsko i Pokupsko u Zagrebačkoj županiji, obrasce mogu predati i u izmještenim uredima:

 • Sisak: Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1 (radno vrijeme: pon.–pet. 9–16 h, sub. 9–12 h)
 • Petrinja: Trg Matice hrvatske 18 (radno vrijeme: pon.–sub. 9–16 h)
 • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2 (radno vrijeme: pon.–sub. 9–17 h)
 • Hrvatska Kostajnica: Ulica Vladimira Nazora 17 (radno vrijeme: pon.–sub. 9–17 h)
 • Lekenik: Zagrebačka ulica 77 A (radno vrijeme: pon.–sub. 9–17 h)

Kako se isplaćuje novčana pomoć?

Novčana sredstva ne isplaćuju se unaprijed, nego Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nadoknađuje opravdane odnosno prihvatljive troškove za radove s projektnom dokumentacijom za te radove i potrebnim instalacijama koji mogu iznositi:

  • maksimalno 22.500 kuna po posebnom dijelu obiteljske kuće, stambeno-poslovne zgrade, višestambene zgrade i poslovne zgrade (stambenom i/ili poslovnom dijelu),
  • odnosno 35.500 kuna po obiteljskoj kući ukoliko nema više posebnih dijelova.

 Više o ovoj odluci možete pročitati OVDJE.

KONSTRUKCIJSKA OBNOVA:

Koliki je moj udjel u podmirenju ukupnog troška konstrukcijske obnove?

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi odluku o konstrukcijskoj obnovi na temelju podnesenog zahtjeva i dostavljene dokumentacije.

KONSTRUKCIJSKA OBNOVA:


 

Grad Zagreb
Krapinsko-zagorska županija
Zagrebačka županija

Sisačko-moslavačka županija
Karlovačka županija
općine Kravarsko i Pokupsko
(Zagrebačka županija)

Pravo na potporu pri konstrukcijskoj obnovi:

Pravo na konstrukcijsku obnovu ili nadoknadu troška samostalne obnove:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nadoknadit će vam opravdane troškove konstrukcijske obnovu u različitim omjerima, prema pravilima koja su utvrđena zakonom.
Pri obnovi jedne zgrade ili kuće:
• država snosi 60% troška,
• županija odnosno Grad Zagreb 20%, a
• vlasnik odnosno suvlasnici nekretnine preostalih 20%.
Na tu vrstu sufinanciranja građani imaju pravo pod uvjetom:
• da je zgrada ili kuća koja se obnavlja 22. ožujka odnosno 28. i 29. prosinca 2020. bila njihovo vlasništvo
• da su u njoj stanovali oni sâmi ili njihovi srodnici
• da je ona na te dane bila prijavljeno prebivalište odnosno boravište njih sâmih ili njihovih srodnika.

Vlasnici oštećenih zgrada na područjima na kojima je proglašeno stanje prirodne katastrofe i u kojima su na dan potresa (28. ili 29. prosinca
2020) stanovali njihovi vlasnici ili njihovi srodnici i u kojima su imali prijavljeno prebivalište ili boravište imaju pravo na:
• konstrukcijsku obnovu svoje prve nekretnine na teret državnog proračuna.
• Ako se vlasnik odluči za organiziranu obnovu, konstrukcijsku će obnovu provesti Fond za obnovu ili Središnji državni ured za obnovu i stambeno
zbrinjavanje.
• Ako se odluči za obnovu u vlastitom aranžmanu, država će mu u potpunosti
nadoknaditi opravdani trošak konstrukcijske obnove na temelju zahtjeva.

 

Opravdani su troškovi:
• popravak konstrukcije u slučaju lakše oštećenih
zgrada i
• pojačanje konstrukcije u slučaju teže oštećenih.

Za konstrukcijsku obnovu svake iduće stambene jedinice koja pripada istom vlasniku:
• država snosi 40% troška,
• županija 10%, a
• vlasnik odnosno suvlasnici preostalih 50%.

Za konstrukcijsku obnovu svake daljnje nekretnine koja pripada istom vlasniku:
• država snosi 40% troška,
• županija 10%,
• a vlasnik odnosno suvlasnici preostalih 50%.

Radove moraju obaviti ovlaštene osobe, a zahtjevu za naknadu troška koji se
upućuje Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
treba priložiti ispostavljene račune i ostalu potrebnu dokumentaciju.

 

 U kojem roku, tko i na kojem obrascu se predaje zahtjev?

Rok za predaju zahtjeva do 31. prosinca 2027.

Zahtjev može predati:

 • vlasnik ili suvlasnik poslovne zgrade ili obiteljske kuće
 • upravitelj višestambene odnosno stambeno-poslovne zgrade ili
 • predstavnik njezinih suvlasnika.

Zahtjev se predaje Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na obrascima skupine 2:

 • za obiteljsku kuću s jednom stambenom jedinicom ispunjava se Obrazac 2a
 • za obiteljsku kuću s dvije ili tri stambene jedinice ispunjava se Obrazac 2b
 • za višestambenu, stambeno-poslovnu ili poslovnu zgradu ispunjava se Obrazac 2c.

SAMOSTALNA ILI ORGANIZIRANA OBNOVA:

Mogu li birati između samostalne i organizirane obnove?

Zahtjev za konstrukcijsku obnovu nudi dvije mogućnosti:

 1. Ako se odlučite za organiziranu obnovu, odgovarajuća odluka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine proslijedit će se Fondu za obnovu (sve županije) ili Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje (vrijedi za SMŽ, KA, općine Kravarsko i Pokupsko), koji će provesti daljnji postupak.
 2. Ako želite sami provesti konstrukcijsku obnovu kuće ili zgrade, morate prije početka radova zatražiti odgovarajuću odluku Ministarstva pomoću obrazaca 2a, 2b ili 2c. Po primitku završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine te pismene izjave izvođača o obavljenim radovima i uvjetima održavanja građevine stječete pravo na povrat utrošenog novca, koji možete zatražiti na OBRASCU 6.


!RAZLIKA! - sljedeća 3 pitanja vrijede samo za Grad Zagreb, Krapinsko-zagorsku i Zagrebačku županiju

Mogu li biti oslobođen sudjelovanja u podmirenju troška konstrukcijske obnove?

Vlasnici nekretnina mogu biti oslobođeni sufinanciranja obnove u iznosu od 20% ako njihov dohodak (uključujući dohodak bračnog ili izvanbračnog druga odnosno dohodak životnog ili neformalnog životnog partnera) u protekloj i tekućoj godini ne premašuje iznos neoporezivog dohotka i čija ukupna imovina na dan potresa nije premašivala 200.000 kuna.

Konstrukcijska obnova u potpunosti će se financirati osobama s invaliditetom, koje svoj status dokazuju pravovaljanim ispravama, u skladu s naputkom ministra nadležnog za socijalnu skrb, kao i građanima koji su na dan potresa živjeli u zajedničkom kućanstvu s osobom s invaliditetom. Isto vrijedi za korisnike socijalne skrbi koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu.

Pravo na oslobođenje od sufinanciranja građani mogu ostvariti za jednu nekretninu koja je bila u njihovu vlasništvu na dan potresa, pod uvjetom da su u toj nekretnini stanovali oni sâmi ili njihovi srodnici i da je ona bila prijavljena kao njihovo prebivalište odnosno boravište.

Kako ostvariti pravo na oslobođenje od sudjelovanja u podmirenju troška konstrukcijske obnove?

Da biste ostvarili to pravo, morate prije podnošenja zahtjeva za konstrukcijsku obnovu (Obrazac 2a, 2b, 2c) pribaviti odgovarajuće rješenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, koje se izdaje na temelju zahtjeva podnesenog na Obrascu 1: Oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske obiteljske kuće, uz popratnu dokumentaciju.

Zahtjev na OBRASCU 1 može se predati zajedno s obrascima skupine 2. U tom slučaju treba navesti da je također podnesen zahtjev na Obrascu 1.

Na što se odnosi pravo na povrat novca utrošenog za izradu glavnog projekta?

To se pravo odnosi na glavni projekt čija je izrada započela prije stupanja na snagu Zakona o obnovi (17. rujna 2020).

Zahtjev za povrat novca može predati do 30. lipnja 2021.:

 • vlasnik ili suvlasnik poslovne zgrade ili obiteljske kuće
 • upravitelj višestambene odnosno stambeno-poslovne zgrade ili
 • predstavnik njezinih suvlasnika.

Zahtjev se predaje:

Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na OBRASCU 8: Povrat sredstava utrošenih za izradu glavnog projekta.

Obrascu 8 treba priložiti:

 • glavni projekt,
 • ugovor o izradi glavnog projekta,
 • suglasnost provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta,
 • završno izvješće nadzornog inženjera,
 • pismenu izjavu izvođača o obavljenim radovima i uvjetima održavanja zgrade,
 • valjan račun za usluge projektiranja i dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba na čiji se račun uplaćuje odobrena novčana pomoć.


PRAVO NA UKLANJANJE OBITELJSKE KUĆE ILI ZGRADE:

Tko donosi odluku o uklanjanju obiteljske kuće ili zgrade?

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi odluku o uklanjanju obiteljske kuće, višestambene, stambeno-poslovne ili poslovne zgrade na temelju zahtjeva i dostavljene dokumentacije.

Uklanjanje uništenih zgrada provodi se na temelju Zakona o obnovi te se u potpunosti financira iz državnog proračuna.

Uništene zgrade uklanjaju se uza suglasnost vlasnika odnosno svih suvlasnika zgrade, koja se mora dati u roku od 30 dana nakon pravomoćnosti akta o uklanjanju.

Što ako posrijedi zgrada u povijesnoj cjelini grada?

Ako je posrijedi zgrada u povijesnoj cjelini grada, potrebna je također suglasnost nadležnog tijela za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Tko podnosi Zahtjev za uklanjanje?

Zahtjev može podnijeti:

 • vlasnik ili suvlasnik poslovne zgrade ili obiteljske kuće
 • upravitelj višestambene odnosno stambeno-poslovne zgrade ili
 • predstavnik njezinih suvlasnika.

U kojem roku i na kojem obrascu se predaje zahtjev?

Zahtjev za uklanjanje predaje se Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na OBRASCU 3.

Rok za predaju zahtjeva:

 • zgrade – 31. prosinca 2021.
 • obiteljske kuće – 31. prosinca 2025.

PRAVO NA IZGRADNJU OBITELJSKE KUĆE:

Kada se može podnijeti zahtjev za izgradnju zamjenske obiteljske kuće?

Zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće može se podnijeti ako je uklonjena kuća bila prijavljena kao prebivalište ili boravište vlasnika ili vlasnikovih srodnika.

Mogu li birati između samostalne i organizirane gradnje?

Zahtjev za dodjelu potpore pri izgradnji zamjenske obiteljske kuće nudi obje mogućnosti.

Ako želite, možete ukupnu organizaciju gradnje povjeriti Središnjem Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje (vrijedi za SMŽ, KA, općine Kravarsko i Pokupsko), odnosno Fondom za obnovu (vrijedi za Zagreb, KZŽ, ZŽ).

Tko može predati Zahtjev za gradnju kuće, gdje i na kojem Obrascu?

Zahtjev može predati vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće.

On se predaje Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na OBRASCU 4.

Ministarstvo zatim na temelju dostavljene dokumentacije donosi odluku o gradnji zamjenske obiteljske kuće koju prosljeđuje Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje (vrijedi za SMŽ, KA, općine Kravarsko i Pokupsko), odnosno Fondom za obnovu (vrijedi za Zagreb, KZŽ, ZŽ) radi daljnjeg postupka.

! RAZLIKA ! - vrijedi za Zagreb, KZŽ, ZŽ - Ako smatrate da imate pravo na oslobođenje od uplate sredstava za izgradnju, možete uz OBRAZAC 4 podnijeti odgovarajući zahtjev na Obrascu 1.

Što ako se odluči za samostalnu gradnju obiteljske kuće?

Ako ste odlučili samostalno graditi obiteljsku kuću o vlastitom trošku, možete po ishođenju uporabne dozvole Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine podnijeti zahtjev za povrat utrošenih novčanih sredstava na OBRASCU 7.

Zahtjev mogu podnijeti vlasnici ili suvlasnici, a Ministarstvo na temelju dostavljene dokumentacije donosi odluku o povratu novca.

! RAZLIKA ! - vrijedi za Zagreb, KZŽ, ZŽ - Ako smatrate da imate pravo na oslobođenje od uplate novčanih sredstava za izgradnju, možete uz OBRAZAC 7 podnijeti odgovarajući zahtjev na OBRASCU 1.

Rok za predaju zahtjeva je do 31. prosinca 2025. 

 

Gdje svi mogu dobiti dodatne informacije?

 • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sektor za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda / radno vrijeme: radim danom od 9 do 14 h / kontakt: telefon 01 3782 117 i 01 3782 117 / e-adresa: potres@mpgi.hr / web: mgipu.gov.hr
 • Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, kontakt: Telefon: 01 6448 833 / web: fzo.hr
 • Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / kontakt: web: klinika.pravo.unizg.hr

 

Ne propustite:

Sve informacije o procedurama za zgrade i kuće koje imaju ŽUTE naljepnice, možete vidjeti OVDJE.

Sve informacije o procedurama za zgrade i kuće koje imaju ZELENE naljepnice, možete vidjeti OVDJE.

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!

*obnovu nakon potresa podržava Hrvatska poštanska banka (HPB) koja suvlasnicima nudi specijalizirane kredite za obnovu nakon potresa