obnova
Izvor: ZGRADOnačelnik.hr
POMOĆ NAKON POTRESA

TREĆI JAVNI POZIV - Grad Zagreb dodjeljuje 50.000 kuna stradalima u potresu

Grad navodi kako se novčana pomoć dodjeljuje u svrhu pomoći građanima kojima su stan ili obiteljska kuća oštećene u potresu. 

Grad Zagreb je na svojim službenim internetskim stranicama objavio treći javni poziv za dodjelu 50.000 kuna građanima za obnovu nekretnina oštećenih u potresu.

Grad navodi kako se novčana pomoć dodjeljuje u svrhu pomoći građanima kojima su stan ili obiteljska kuća oštećene u potresu i to za:

 • kupnju materijala
 • građevinske radove

Zahtjevi se podnose Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša do 28. svibnja, a mogu se preuzeti OVDJE i u svim pisarnicama Gradske uprave.

Javni poziv možete pročitati OVDJE.

Pravo na dodjelu novčane pomoći imaju vlasnici nekretnina koje su oštećene u potresu uz uvjet da:

 • vlasnik ima prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine za koju traži dodjelu novčane pomoći;
 • vlasnik nekretnine, njegov bračni ili izvanbračni drug te druga osoba koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom u vlasništvu nemaju drugu nekretninu na području Zagreba
 • da se radi o oštećenju iznad 30 posto vrijednosti nekretnine.

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti samo jedan od suvlasnika nekretnine ako su suvlasnici osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu.

Nakon ispunjenja općih uvjeta u javnom pozivu navedeni su i kriteriji koji će se dodatno bodovati te će se sukladno njima izraditi lista prioriteta koja će se javno objaviti. Sve informacije mogu se dobiti putem e-maila novcanapomoc@zagreb.hr ili od 9 do 14 sati na telefon broj 610-1171 i 616-6096.

Pomoć je u prvom pozivu primilo 250 Zagrepčana, u drugom pozivu su zaprimljena 834 zahtjeva koja se još uvijek obrađuju, a od onih koji su obrađeni 268 je odobreno, što znači da je za obnovu 518 zagrebačkih domova zasad izdvojeno više od 20 milijuna kuna.

Uz zahtjev prilaže se sljedeća dokumentacija

Obvezna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta:

 • preslika dokaza o vlasništvu (izvadak iz zemljišnih knjiga), ako podnositelj zahtjeva nije upisan u zemljišne knjige kao vlasnik nekretnine, treba priložiti druge isprave (kupoprodajni ugovor, ugovor o darovanju, rješenje o nasljeđivanju i drugo) kojima se može dokazati vlasništvo nekretnine (stana ili obiteljske kuće);
 • original izjave podnositelja zahtjeva ovjerene kod javnog bilježnika da je: podnositelj zahtjeva vlasnik/suvlasnik nekretnine (stana ili obiteljske kuće) za koju traži dodjelu novčane pomoći, da podnositelj zahtjeva ili njegov bračni ili izvanbračni drug te druga osoba koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom, nemaju drugu nekretninu (stan ili obiteljsku kuću) na području Grada Zagreba i o broju članova zajedničkog kućanstva (obrazac uz zahtjev)
 • preslika uvjerenja o prebivalištu ili elektronički zapis iz sustava e-Građani.

Dokumentacija kojom se dokazuju kriteriji na temelju kojih se ostvaruju dodatni bodovi za uvrštavanje na Listu:

 • original ili elektronički zapis potvrde porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za svakog člana zajedničkog kućanstva za prethodnu godinu
 • preslika potvrde Centra za socijalnu skrb da je podnositelj zahtjeva korisnik prava socijalne skrbi ili preslika potvrde iz sustava e-Građani (ako je korisnik)
 • preslika uvjerenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je podnositelj zahtjeva u evidenciji nezaposlenih osoba (ako je nezaposlen)
 • rodni list djeteta, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (ako je samohrani roditelj)
 • preslika potvrde MORH-a ili MUP-a o statusu hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva (ako je branitelj)
 • preslika rješenja o mirovini ili preslika potvrde o korištenju prava iz mirovinskog osiguranja (ako je umirovljenik)
 • preslika dokaza o invaliditetu (ako ima)

Neobvezna dokumentacija:

 • prva procjena štete (ako ima)
 • troškovnik/ponuda za radove (ako ima)
 • predračun/ponuda za građevinski materijal (ako ima)
 • fotodokumentacija oštećenja na nekretnini (ako ima)

Za isplatu odobrene novčane pomoći potrebno je priložiti:

 • presliku osobne iskaznice, presliku isključivo prednje stranice kartice tekućeg računa ili presliku ugovora o tekućem računu gdje je vidljiv IBAN ili Potvrdu Banke ili Izvadak iz tekućeg računa iz kojeg je vidljiv IBAN tekućeg računa.

Potvrde i uvjerenja kojima se dokazuju uvjeti i kriteriji ne smiju biti starija od 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Pratite rubriku OBNOVA NAKON POTRESA i vjerujemo da ćete pronaći korisne savjete i informacije. Sretno!