oluja
Izvor: Pete Linforth/Pixabay
OSIGURANJE IMOVINE

Čini se kao 'bacanje novca u vjetar', no spašava kod velikih šteta

Osiguranje imovine služi prvenstveno kao financijska sigurnost kod velikih šteta, što smo imali prilike vidjeti nakon prošlogodišnjih potresa ili nedavne velike tuče na području Požege.

Čak 87 posto građana Hrvatske živi u vlastitom stanu ili kući, a Hrvatska je druga u Europi (iza Rumunjske) po toj statistici. S druge, pak, strane, čak 75 posto hrvatskih građana nema osiguranu svoju imovinu – odnosno, samo 25 posto građana ima neku vrstu osiguranja imovine.

Iako nema službenih podataka, veći dio od navedenih 25 posto osigurava svoju imovinu zbog obveze prilikom podizanja stambenog kredita.

Što se dobiva osiguranjem imovine?

Vrlo često, kada se spomene osiguranje imovine, ljudi razmišljaju o sitnim popravcima koje bi mogli sami financirati te im se s tog stajališta osiguranje imovine čini kao 'bacanje novca u vjetar'. Međutim, osiguranje imovine služi prvenstveno kao financijska sigurnost kod velikih šteta, što smo imali prilike vidjeti nakon prošlogodišnjih potresa ili nedavne velike tuče na području Požege.

Štete poput:

 • popravka brave kod provalne krađe
 • zamjene prozorskih stakala
 • na vrijeme uočenog izljeva vode iz cijevi zbog puknuća

sve su to 'možda situacije' u kojima nisu potrebna veća financijska sredstva i koja građani mogu sami u kraćem roku financirati i realizirati popravak.

Međutim, kada se suoče s činjenicom:

 • da njihove nekretnine više nema jer ju je uništio požar iz susjednog stana
 • ili joj je narušena statika uslijed potresa i više nije adekvatna za osiguranje
 • ili je došlo do pucanja cijevi pri čemu je, osim vlastite nekretnine, došlo do oštećenja i više drugih stanova te stanari tih stanova potražuju financijska sredstva od odgovornog stanara kako bi sanirali štete u svojim nekretninama

tada osiguranje imovine postaje vrlo bitno.

Osiguravajuća kuća u kojoj je nekretnina osigurana preuzima na sebe financiranje saniranja štete za rizike koji su ugovoreni i do osiguranog iznosa te na taj način omogućava vlasnicima osiguranih nekretnina mirniji san. Naravno, treba vrlo jasno reći da će osiguravajuća kuća platiti iznose popravka štete prema računima koje klijent donese i ako se radi o šteti koja je pokrivena osiguranjem. Više o tome možete pročitati OVDJE.

Vlasnici stanova imaju izbor raznih mogućnosti osiguranja,

 • osnovna pokrića
  • požar, izljev vode, oluja, tuča
 • dodatna pokrića
  • osiguranja odgovornosti, lom stakla, lom stroja
 • dopunska pokrića
  • poplave, potresi ili klizanje tla

Prije sklapanja ugovora o osiguranju važno je imati na umu

 • koji su to rizici kojima nekretnina može biti izložena (primjerice, je li na mjestu koje je izloženo potresima ili poplavama) te
 • na koje iznose mogu ugovoriti osiguranje.

Odabirom osiguranja imovine zapravo štitite sebe i svoju obitelj od velikih i nepredvidivih financijskih izdataka za saniranje štete koju sami ne biste mogli podnijeti. 

U Wiener osiguranju:

 • može se osigurati kompletan građevinski dio te stvari kućanstva
 • osiguranik sam bira jedan od tri paketa te njihova pokrića, ovisno o vlastitim potrebama i mogućnostima.

Cijena police osiguranja

Cijena police osiguranja ovisi o više faktora, kao što su primjerice:

 • kvadratura
 • osigurana svota predmeta osiguranja
 • vrsta izgradnje
 • godina izgradnje
 • opseg pokrića
 • dinamika plaćanja
 • ostale karakteristike i specifičnosti nekretnine

Za prosječan stan od 60-ak kvadrata u Zagrebu, polica osiguranja građevinskog dijela s osiguranom svotom od 315.000 kuna i stvari kućanstva s osiguranom svotom 180.000 kuna te uključenim pokrićem od potresa bez franšize, kreće se oko 1.000 kuna godišnje. Dakle, manje od 100 kuna mjesečno ili dvije kune dnevno.

Tekst donosi Wiener osiguranje VIG