kuća
Izvor: pexels.com
ŠTO TREBA ZNATI

OSIGURANJE IMOVINE - što osigurati, po kojoj cijeni, kako prijaviti štetu i zatražiti isplatu

Pukla je cijev! Oštetio se zid! Razbio se prozor! Što sada? Naravno, da bi se sanirala šteta, uvijek je potrebno zvati majstora za sanaciju. Inače, štetu plaća sam klijent, osim ako je objekt osiguran, onda štetu plaća osiguravatelj sukladno uvjetima u ugovorenoj polici osiguranja.

Zašto bih osigurao svoj stan ili kuću? Što dobivam od toga? Dva su to ključna pitanja koja postavljaju suvlasnici nekretnina u Hrvatskoj. Osiguranje služi, jednostavno rečeno, da ako se dogodi neka šteta, da suvlasnik ne mora sam platiti popravak nego trošak štete u određenoj mjeri pokriva osiguravajuća kuća

Što se je sve moguće osigurati od nekretnina?

 • ZGRADU - sve što vam 'padne na pamet', npr. vertikalne cijevi, lift, kanalizacijske cijevi, antene na krovu, krov…
 • STAN - kompletan građevinski dio, stvari kućanstva te članove obitelji od nezgode
 • KUĆU - kompletan građevinski dio, stvari kućanstva te članove obitelji od nezgode Mogu se osigurati i pomoćni objekti ako su navedeni na polici poput ljetne kuhinje, spremišta, bazen, pomoćna ograda, antene i tende na objektu, solarni uređaji fiksirani na objektu ili na otvorenom prostoru pored osiguranog objekta, staklene površine u i na objektu.

Cijene polica osiguranja

Jedno od ključnih pitanja je, naravno, i cijena police osiguranja. Ona se ne može tek tako odrediti jer ovisi o nekoliko faktora:

 • uvjetima osiguravajuće kuće
 • godini izgradnje
 • osiguranoj svoti predmeta osiguranja (na koliki iznos se nekretnina osigurava)
 • vrsti izgradnje
 • opsegu pokrića (npr. osiguravaju li se samo zidovi ili još i cijevi i kućanski aparati)
 • dinamici plaćanja (mjesečno, tromjesečno, godišnje)
 • kvadraturi
 • ostalim karakteristikama i specifičnostima nekretnine

OSIGURANJE STAMBENIH ZGRADA

Zakonom o s vlasništvu i drugim stvarnim pravima je obvezno samo osiguranje zajedničkih dijelova zgrade i to od rizika požara. To znači da svaka stambena zgrada u Hrvatskoj mora imati ugovorenu osnovnu policu osiguranja ili kako Zakon kaže primjereno osiguranje.

S obzirom da je cijena osiguranja često odlučujući faktor, najčešće se ugovara najosnovnije pokriće od osiguranja od požara (osnovne opasnosti) plus izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi. Više o tome pročitajte ovdje.

Pravila za zgradu:

Napomena - polica osiguranja za svaku zgradu izrađuje se posebno budući da je svaka zgrada drugačija.

Kriteriji da bi se zgrada mogla osigurati?

 • Bruto površina cijelog objekta, godina izgradnje, katnost (broj katova u zgradi), krov (ravni ili kosi), širina pokrića i adresa

Osnovna polica osiguranja

 • Minimalno treba uzeti - osnovne požarne rizike, rizik potresa i osiguranje od odgovornosti. Predlaže se još i osiguranje od rizika izljeva vode s lomom cijevi i zaštopavanja, loma stroja te vandalizma (grafiti)

Kako se prijavljuje šteta? 

 • Klijenti prijavu štete mogu obaviti mailom, telefonom ili poštom. Nakon prijave štete na teren izlaze procjenitelji koji će utvrditi i popisati oštećenja. Prijavi je poželjno priložiti fotografije oštećenja objekta, skicu koju klijent može i prostoručno nacrtati, podatke o nekretnini s kojima klijent raspolaže, IBAN klijenta te točne kontakt podatke kako bih stručne službe osiguranja mogle čim prije stupiti u kontakt s klijentom
 • Ako se uz prijavu dostavi bar minimalna dokumentacija kao što je navedeno, isplata naknade slijedi u roku od par dana
 • Ako se pak tokom popravka štete uoče nekakva daljnja oštećenja koja se nisu mogla uočiti pri prvom inicijalnom pregledu, klijent će pozvati osiguratelja na naknadni izvid štete na osnovu čega se isplaćuje daljnja naknada

Dodatna ponuda u polici osiguranja

Mnoge osiguravajuće kuće nude uslugu kućne asistencije - dodatnu uslugu za osiguranje imovine fizičkih osoba.

Primjerice, Wiener kućna asistencija je usluga kojom se u hitnim slučajevima osiguraniku pruža organiziranje pomoći i pokriće pripadajućih troškova prilikom nastanka osiguranog slučaja na stambenom objektu. Osiguranjem su pokriveni troškovi organizacije dolaska servisera na mjesto štetnog događaja koji iziskuje hitnu intervenciju. Njome su pokrivene sljedeće usluge:

 • sanacija kvara i/ili oštećenja s osnovnim ciljem sprječavanja daljnjeg oštećenje objekta i predmeta koji se nalaze u objektu
 • sprečavanje ugrožavanja zdravlja ili sigurnosti osiguranika
 • sprečavanje boravka osiguranika u neadekvatnim uvjetima zbog štete nastale u objektu

Popis usluga:

 • sanacija vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
 • sanacija električnih instalacija
 • sanacija brave ili omogućavanje otvaranja vrata
 • sanacija stakla i stolarski radovi

OSIGURANJE STANA ILI KUĆE

Osiguranje stana ili kuće nije obavezno, nego je dobrovoljno. Naravno, svi koji nekretninu kupuju kreditom banke, moraju tu nekretninu i osigurati. Donosimo nekoliko pojašnjenja kako 'aktivirati' policu osiguranja, kome se i kako treba obratiti i koje su osnovne procedure.

Prosječan iznos premije (cijene) police osiguranja?

STAN

Za prosječan stan od 60-ak kvadrata u Zagrebu, polica osiguranja 

 • građevinskog dijela s osiguranom svotom od 315.000 kuna i 
 • stvari kućanstva sa osiguranom svotom 180.000 kuna te uključenim pokrićem od potresa bez franšize,
  • kreće se oko 1.000 kuna godišnje

KUĆA

Za kuću od 120 kvadrata u Zagrebu:

 • osigurana svota za građevinski dio 660.000 kuna i
 • kućanstvo 288.000 kuna s uključenim pokrićem potresa bez franšize
  • kreće se oko 1.900 kn godišnje

I jedan i drugi izračun se odnose na trajanje osiguranje od godinu dana, ako je na duže trajanje onda se može obračunati dodatni popust. Cijena ovisi i o dinamici plaćanja.

Ugovor o osiguranju

Cilj ugovora o osiguranju je kvalitetno pokriće za sve osigurane rizike, što prvenstveno znači da limiti po polici osiguranja budu adekvatni vrijednosti moguće štete. Drugim riječima osiguranik će dobiti iznos koji odgovara šteti, ako je u pokriću, ali maksimalno do visine ugovorene svote. Primjerice, ako je ugovorena svota od 50.000 kuna osiguranik može dobiti najviše 50.000 kuna s kojima pokriva trošak štete. Ako je trošak štete veći, osiguranik pokriva razliku.

Cilj ugovora o osiguranju je i da ostali uvjeti osiguranja (osiguranje na sadašnju-amortiziranu vrijednost ili osiguranje na novu vrijednost) budu u skladu sa željama i potrebama klijenta.

Bitno je pri tome naglasiti da je ugovor o osiguranju moguće ugovoriti

 • sa sudjelovanjem klijenta u šteti (ugovaranjem franšize
  • Ako je u polici osiguranja dogovorena franšiza, odnosno sudjelovanje klijenta u šteti u određenom novčanom iznosu ili pak postotku, takvo sudjelovanje klijenta u šteti će biti obračunato pri isplati štete.
 • bez sudjelovanja klijenta u šteti, o čemu s druge strane ovisi i iznos premije osiguranja, ali i iznos naknade štete
  • Ako klijent ugovori policu osiguranja bez franšize i s punim pokrićima, naknada štete će biti potpuna i dostatna za popravak štete po tržišnim cijenama popravka. S time da je u ovome slučaju cijena osiguranja veća.

Prijava štete

Pukla je cijev! Oštetio se zid! Razbio se prozor! Što sada? Naravno, da bi se sanirala šteta, uvijek je potrebno zvati majstora za sanaciju. Inače, štetu plaća sam klijent, osim ako je objekt osiguran, onda štetu plaća osiguravatelj sukladno uvjetima u ugovorenoj polici osiguranja.

Koja je procedura?

 • klijenti prijavu štete mogu obaviti mailom, telefonom ili poštom
 • nakon prijave štete na teren izlaze procjenitelji, koji će utvrditi i popisati oštećenja
 • prijavi je poželjno priložiti fotografije oštećenja objekta, skicu koju klijent može i prostoručno nacrtati, podatke o nekretnini s kojima klijent raspolaže, IBAN klijenta te točne kontakt podatke kako bih stručne službe osiguranja mogle čim prije stupiti u kontakt s klijentom
 • ako se uz prijavu dostavi bar minimalna dokumentacija kao što je navedeno, isplata naknade slijedi u roku od par dana

Rokovi prijave štete

Ne postoji propisan rok za prijavu štete, no vrijedi pravilo - čim prije, tim bolje. Bolje i za klijenta i osiguratelja jer je svima lakše realno utvrditi činjenično stanje dok je ono još uvijek nepromijenjeno, dakle prije početka reparacije štete.

Jedini krajnji rok na koji klijent mora paziti je rok zastare potraživanja sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

O kojim rokovima se radi?

 • Kod ugovornih osiguranja taj rok iznosi tri godine, pri čemu se početak roka računa od prvog siječnja naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je obveza nastala. (PRIMJER:::)
 • Kod naknade štete temeljem izvan ugovorne odgovornosti, kada štetu plaća štetnik ili njegov osiguratelj po polici osiguranja od odgovornosti (polica autoosiguranja sl.), rok zastare je tri godine od saznanja za štetu i štetnika, odnosno najviše pet godina od nastanka štete.

Saniranje štete drugome

Vrlo često se dogodi da vlasnik jednog stana pretrpi štetu od drugog. Primjerice, pukla perilica za rublje tijekom pranja i voda iscurila na kat niže. Ima i niz drugih načina radi kojih dolazi do puknuća cijevi i instalacija, što može uzrokovati značajnu štetu susjednim objektima. 

Za takvu štetu drugome (susjedu) odgovara vlasnik stana. Stoga je svakako preporučljivo i takav rizik pokriti policom osiguranja. Naime, to se zove pokrivanje rizika prema trećoj osobi.

Što štiti polica osiguranja od rizika prema trećoj osobi?

Takva polica štiti vlasnika od svih šteta za koje može odgovarati jer kao vlasnik stana ima prava, ali i obveze koje proistječu iz vlasništva.

 • U slučaju da vlasnik stana ima adekvatnu policu osiguranja, naknada štete susjedu će biti potpuna, na način da se susjedov stan vrati u prvobitno stanje

Dodatna šteta i naknadni izvid

Što ako je šteta veća od procijenjene?

No, kao što svi znaju, popravak štete traje dugo (ako nije riječ o hitnoj intervenciji). Nažalost, pronalazak majstora traje dugo kao i popravak štete. No često se dogodi da se tijekom popravaka otkrije dodatna šteta. Što ako je osiguravajuća kuća procijenila štetu na 100, no tijekom radova je otkriveno da je šteta puno veća – 300. Što u tim slučajevima - koja je procedura – pokriva li taj trošak osiguravajuća kuća ili osiguranik?

Osiguravajuće društvo pokriva štetu do limita određenog ugovorom o osiguranju, sukladno dogovorenim uvjetima. Ako je u konkretnom slučaju iznos od 300 u pokriću limita police, osiguravajuće društvo će isplatiti naknadu do punog iznosa. Klijent mora, nakon što dobije informaciju da bi popravak mogao biti skuplji od 100, o tome obavijestiti osiguratelja, pri čemu je daljnja briga prelazi na osiguratelja.

Čemu služi naknadni izvid štete?

Klijent će već pri inicijalnoj procjeni štete biti upozoren na potrebu ažurne dostave informacije o eventualnim naknadnim radovima koji su nužni za popravak štete, a koji nisu mogli biti uočeni pri prvoj/inicijalnoj procjeni štete. Na poziv klijenta, procjenitelji osiguratelja ponovno izlaze na teren na tzv. naknadni izvid štete, pri čemu se sve naknadno uočeno ponovno uzima u razmatranje te se određuje naknada u okvirima ugovora u osiguranju, sukladno tržišnim cijenama materijala i radova prema mjestu i vremenu izvođenja radova.

Čak i ako je vlasnik nekretnine kasnije otkrio štetu (primjerice, mnogi su primjeri gdje su vlasnici nekoliko mjeseci nakon potresa otkrivali štetu u svojim stanovima) tada vlasnik može pozvati osiguratelja koji će obaviti naknadni izvid štete te pravično naknaditi štetu sukladno uočenim novim okolnostima i pokrićima ugovora o osiguranju. 

Isplata

Model isplate u cijelosti ovisi o volji osiguranika, pa tako naknada može biti:

 • isplaćena na račun klijenta ili
 • pak izravno na račun popravljača

Trebate i znati:

 • Ugovor o osiguranju ne može se sklopiti retroaktivno. Postoje neki primjeri na društvenim mrežama gdje se pojavila informacija da su građani osiguravali stanove od potresa dva tjedna nakon potresa i dobili novac za nastalu štetu. No,  osiguravajuća kuća ne može to napraviti iz jednostavnog razloga, a to je da u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju:
  • osiguranjem su pokriveni budući i neizvjesni događaji
  • osiguranjem nikako nisu pokriveni izvjesni i već nastali 
 • U svakom ugovoru o osiguranju, odnosno na samoj polici, precizno piše vremensko trajanje pokrića police osiguranja.
 • U slučaju nezadovoljstva odlukom osiguratelja, osiguranik ima pravo na podnošenje pritužbe, dok osiguratelj za nju ima zakonsku obvezu odgovora u roku od 14 dana.

Kako ugovoriti osiguranje

Za ugovoranje osiguranja trebate se javiti osiguravajućem društvu ili ovlaštenim posrednicima za osiguranje.

Na primjer, ako se javljate u Wiener osiguranje, u njihovom paketu osiguranja imovine predmet osiguranja može biti stambeni objekt, kuća ili stan, koji služi za stanovanje te se u njima ne obavljaju bilo kakve djelatnosti. Iznimka je jedino djelatnost iznajmljivanja kod osiguranja apartmana. Također, stambeni objekt ne može biti slabe (drvene) građe ili objekt u izgradnji.

U sva tri paketa Wiener osiguranja imovine moguće je kombinirati osnovna, dodatna i dopunska pokrića osiguranja imovine na način koji najviše odgovara individualnim potrebama i željama svakog osiguranika te uz izdavanje jedne police osiguranja.

Osnovna pokrića se odnose na primjer na požar, udar groma, eksploziju, oluju, tuču (grad), izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi (posljedično oštećenje na građevinskom dijelu).

Kod ugovaranja pokriće potresa primjenjuje se odbitna franšiza (sudjelovanje u šteti) u visini od 5% od naknade štete što znači da se odšteta umanjuje za iznos franšize. U slučaju štete koja je po iznosu manja od ugovorenog iznosa franšize, ne isplaćuje se naknada, a ako je iznos štete veći od iznosa franšize, naknada je jednaka iznosu štete umanjenom za ugovoreni iznos franšize.

Kod sklapanja police moguće je ugovoriti i policu bez sudjelovanja klijenta u šteti, odnosno otkup franšize – tada u slučaju štete osiguratelj plaća puni iznos. 

* tekst je omogućilo Wiener osiguranje VIG