Osiguranje
Izvor: pixabay.com
ZGRADOnačelnik.hr
POLICA OSIGURANJA OD POTRESA

Želite policu osiguranja od potresa? Postoji nekoliko uvjeta koje morate ispuniti

Ako želite imati policu osiguranja od potresa - odlično! No, postoji nekoliko uvjeta koje morate ispuniti da biste mogli ugovoriti takvu policu.

Potresi koji su u posljednjih nekoliko mjeseci pogodili Hrvatsku, mnogim je suvlasnicima otvorio oči. Nisu samo postali svjesni činjenice da ne žive sami u svojoj zgradi (jer nažalost neki suvlasnici nisu obraćali pozornost na to u kakvim zgradama žive i tko su im uopće susjedi), nego da su njihovi stanovi imovina o kojoj se itekako treba brinuti.

I zato se u posljednje vrijeme mnogi suvlasnici raspituju o policama osiguranja od potresa. Svakakve priče se mogu pročitati u medijima i društvenim mrežama. Neki su zadovoljni svojim osiguravajućim kućama, neki nisu. Neki su zadovoljni policama, neki pak nisu. No, evo za početak nekoliko činjenica:

 • broj osiguranja od potresa u Hrvatskoj porastao za 30,9 posto u 2020. godini!
 • prošle je godine bilo 140.475 polica osiguranja od potresa, a godinu prije 107.294

Dakle, broj polica raste, svijest suvlasnika sve je veća. No, ipak oni koji nisu imali takvu policu osiguranja kada im je potres oštetio nekretninu, ne mogu, naravno, dobiti nikakvu odštetu.

Ipak, počelo se pričati o tome da su osiguravajuće kuće u posljednje vrijeme (pogotovo nakon prvog potresa u Zagrebu i okolici), stopirale ugovaranje polica osiguranja od potresa. Činjenica jest da, kako tvrde u Hrvatskom uredu za osiguranje (HUO), osiguravateljne tvrtke i privatne tvrtke mogu, u skladu sa svojim poslovnim politikama, svaki svoj proizvod povući s tržišta. No, HUO tvrdi da su svi osiguravatelji uredno nastavili nuditi police osiguranja od potresa. 

Nerijetko stanari stambenih zgrada misle da je osiguranjem zajedničkih dijelova zgrade zaštićena i njihova privatna imovina, što nije točno. Zato treba razlikovati:

 • osiguranje privatne imovine, kao što su stanovi, kuće i apartmani, koje je dobrovoljno i za koje su odgovorni njihovi vlasnici, od
 • osiguranja zajedničkih dijelova zgrade, koje je zakonska obveza, savjetuju iz UNIQUA osiguranja. 

Kod osiguranja stambenih objekata, važno je napomenuti da je, objašnjavaju iz Grawe osiguranja, potres rizik koji nije sadržan u paketima osiguranja imovine i on se uobičajeno ugovara kao zaseban rizik. Ugovaranje dodatnih imovinskih osiguranja u Grawe, kao i kod ostalih osiguravajućih društava je moguće pod uvjetom da je ugovorena osnovna polica osiguranja imovine i to:

 • osiguranje građevinskog dijela kuće ili stana
 • ili osiguranje stvari unutar kućanstva

>>>Što je sve obavezno osigurati u stambenoj zgradi

Adriatic osiguranje

Može se ugovoriti polica osiguranja od potresa.  Osiguranje od potresa ugovara se kao osiguranje od dodatnog rizika na osnovnu policu osiguranja imovine – stana, kuće, proizvodnog objekta – koja obuhvaća osiguranje od požara, eksplozije, oluje, elementarne nepogode (udar munje, tuča, poplava, pomicanje tla).

Kako bi se ugovorila polica osiguranja imovine (stan) nema strogih uvjeta, ali je poželjan dokaz o vlasništvu nekretnine kao i fotografije objekta koji se osigurava. Da bi se ugovorila polica osiguranja od potresa (zgrada) nema posebnih uvjeta (u smislu prikupljanja dokumentacije, zahtjeva s obzirom na statiku, način gradnje, godište gradnje ili sl.). Trenutno je jedini uvjet da zgrada nije nastradala od potresa koji su se dogodili zadnjih 10 mjeseci, tj. zgrade koje imaju žutu ili crvenu oznaku.

Osiguranje od potresa ugovara se na punu vrijednost objekta, uz obveznu odbitnu franšizu u iznosu od 10 psoto od visine štete. Drugim riječima, ako se dogodi šteta od 100.000,00 kuna, osiguranik u njoj sudjeluje s 10.000 kuna. Moguće su i drugačije postotne opcije ugovaranja franšiza, kao i opcije primjenjuje li se franšiza od iznosa štete ili od svote osiguranja.

Kod procjene štete, procjenitelji izlaze na terene te rade izvid štete na temelju kojeg vlasnik traži ponudu od izvođača radova, te se tako dobivena ponuda plaća umanjena za 10 posto iznosa franšize. Rok isplate štete ovisi o navedenim koracima te o brzini dostave dokumentacije. Nakon što se prikupi sva dokumentacija, šteta se isplaćuje u roku od 15 dana.

Allianz osiguranje

Osiguranje od potresa moguće je ugovoriti isključivo kao dopunsko pokriće uz policu osiguranja imovine. Ugovaranje pokrića potresa moguće je pod uvjetom da je ugovorena osnovna polica osiguranja imovine i to kao osiguranje građevinskog dijela kuće ili stana ili osiguranje stvari kućanstva.

Kod objekta (predmeta osiguranja) koji su pretrpili oštećenja u nedavnim potresima te koji su nakon procjene sigurnosti i uporabljivosti zgrade od strane građevinskih stručnjaka – ovlaštenih statičara klasificirani stanjem „Neuporabljivo“ ili „Privremeno neuporabljivo“ (označen žutom ili crvenom naljepnicom) u slučaju novih oštećenja uzrokovanih potresom koji bi nastupio nakon ugovaranja police osiguranja, tražit će se od osiguranika dokaz da su prvotna oštećenja bila adekvatno sanirana. U protivnom osiguratelj neće biti u obvezi isplatiti osigurninu za oštećenja od opasnosti potresa.

Croatia osiguranje

Nakon prvog potresa u Zagrebu građevinama, ovisno o njihovu stanju, dodijeljene crvene, žute ili zelene naljepnice (namjerno smo to ovako napisali jer su naljepnice u ovome slučaju prilično važne). 

Građevine koje su dobile crvenu naljepnicu smatraju se značajno uništenima i neuseljivima te osim dodatnog urušavanja predstavljaju i povećan rizik za npr. požar i ostale požarne rizike. Građevine s crvenom naljepnicom ne smiju biti u funkciji i potrebna je njihova temeljita rekonstrukcija pa se ti objekti više ne bi trebali osiguravati ni od kojeg imovinskog rizika.

Građevine koje su dobile žute naljepnice imaju umjerena oštećenja bez opasnosti od urušavanja, ali se ne mogu upotrebljavati zbog potencijalne opasnosti urušavanja pojedinih elemenata same zgrade.

Slijedom navedenoga, novu policu osiguranja CO imovine trenutno nije moguće ugovoriti za građevine kojima je dodijeljena crvena ili žuta naljepnica sve dok se one ne saniraju, odnosno rekonstruiraju.

A police osiguranja CO imovine od rizika potresa za Sisačko-moslavačku županiju moguće je ugovoriti s početkom osiguranja od 15. siječnja 2021., dok se osiguranje i dalje može nesmetano ugovarati bez dodatnih restrikcija u ostalim županijama za sve objekte koji nisu oštećeni potresima te one objekte koji imaju manja oštećenja i zelenu naljepnicu nakon pregleda statičara.

Grawe osiguranje

Moguće je ugovoriti dodatno osiguranje od potresa. Kod osiguranja stambenih objekata, važno je napomenuti da je potres rizik koji nije sadržan u paketima osiguranja imovine i on se uobičajeno ugovara kao zaseban rizik.

Ugovaranje dodatnih imovinskih osiguranja u GRAWE Hrvatska, kao i kod ostalih osiguravajućih društava je moguće pod uvjetom da je ugovorena osnovna polica osiguranja imovine i to: osiguranje građevinskog dijela kuće ili stana ili osiguranje stvari unutar kućanstva. 

HOK - Hrvatska osiguravajuća kuća

Za osiguranje od rizika potresa za zgradu, potrebno je da navedena nekretnina ugovori i policu osiguranja od osnovnih rizika (požar). Uz navedeno potrebno je dostaviti fotodokumentaciju objekta, izjavu da isti nema oštećenja usljed zadnjeg potresa, godinu izgradnje objekta. Odbitna franšiza iznosi 2 posto.

Triglav osiguranje

Osiguranicima koji su pretrpjeli štetu u nedavnom potresu s epicentrom kod Petrinje savjetuje da u slučaju prirodnih nepogoda postupaju u skladu sa sljedećim koracima:

 • najprije osigurati ljudske živote
 • spriječiti daljnju štetu
 • ako je moguće, napraviti nekoliko fotografija nastale štete
 • provjeriti pokriće u policama osiguranja
 • prijaviti štetu
 • te naposljetku, ako je situacija sigurna, započeti s popravkom
 • pobrinuti se da se dokazi sačuvaju do dolaska procjenitelja osiguravajućeg društva

UNIQA osiguranje 

Osiguranje od potresa može se ugovoriti u UNIQA osiguranju za stan, kuću ili apartman ali i za cijelu zgradu. Premija osiguranja od potresa ovisi o godini izgradnje nekretnine i zone rizika od potresa u kojoj se nekretnina nalazi. Osiguranje od potresa ugovara se kao dopunski rizik uz osnovno osiguranje imovine, a pokriva štete od potresa, nastale na prostoru gdje se nalazi osigurani predmet, intenziteta od 5 ili više stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice.

Osiguranje od potresa u UNIQA osiguranju može se ugovoriti za svaku nekretninu, bilo da je riječ o kući, stanu, apartmanu ili stambenoj zgradi po istoj cijeni koja je vrijedila i prije potresa ako je imovina neoštećena i uz uvjet da se fotografira kako bi se utvrdilo stanje u trenutku sklapanja osiguranja. Ako su u potresu bila manja oštećenja, imovina se također vjerojatno može osigurati, ali je prilikom sklapanja ugovora potrebno detaljno dokumentirati nastalu štetu. Objekti koji nisu funkcionalni ne mogu se osigurati. Savjetuju klijentima da se prije ugovaranja osiguranja svakako savjetuju s stručnjacima koji će im s obzirom na stanje njihove nekretnine, mogućnosti i rizike od kojih se trebaju zaštititi moći preporučiti odgovarajuće osiguranje.

Polica osiguranja može se ugovoriti s franšizom u postotku od osiguranog iznosa. Ugovaranje franšize podrazumijeva da osiguranik snosi jedan dio štete na vlastiti teret i da se naknada iz osiguranja umanjuje za ugovoreni iznos franšize. Ugovaranjem franšize klijent plaća manju premiju osiguranja. Ako je, na primjer, vrijednost osiguranja na polici  1.000.000 kuna, a ugovorena franšiza 2 posto, iznos do kojeg štete nisu u pokriću je 20.000 kuna. U ovom primjeru, ako je šteta od potresa 25.000 kuna, naknada će iznositi 5.000 kuna.

Wiener osiguranje

Osiguranje rizika potresa može se zaključiti kao dopunsko pokriće po polici paketa Moj osiguran dom za osiguranje kuće i stanova, te se može zaključiti za osiguranje potresa građevinskog dijela i/ili osiguranje predmeta kućanstva. 

Suvlasnici moraju putem stanoupravitelja ugovoriti zajedničku policu osiguranja imovine te na njoj mora biti dodatno pokriće potresa. U slučaju štete, stanari se javljaju svom predstavniku, a onda on dalje prijavljuje svu nastalu štetu. Polica može biti ugovorena za građevinski dio, stvari kućanstva ili oboje, no najbitnije jest da je ugovoreno dodatno pokriće potresa.

Osim što zgrada mora biti dobro održavana, prije zaključenja ugovora potrebno je fotografirati objekt kako bismo mogli utvrditi je li osigurani slučaj, u ovom slučaju potres, već nastupio.

Franšiza - osiguranje potresa ugovara se sa odbitnom franšizom od 5 posto od naknade štete, što znači da će se od ukupnog iznosa naknade štete oduzeti 5 psoto vrijednosti. Navedenih 5 posto predstavlja sudjelovanje samog klijenta u šteti. 

Također postoji mogućnost da se otkupi odbitna franšiza plaćanjem doplatne premije te se na taj način u slučaju štete isplaćuje puni iznos predmetno utvrđenog iznosa štete. Premija osiguranja za pokriće potresa razlikuje se ovisno o tome na kojem području se nalazi mjesto osiguranja.

 

*Tekst je nadopunjen 21.1.2021.

Upit je poslan svim osiguravajućim kućama. Tekst će se nadopunjavati po pristizanju njihovih odgovora.