POŽAR
Izvor: pixabay.com
OSIGURANJE NEKRETNINE

Znate li što se smatra rizikom poplave i požara te što će osiguranje platiti?

Svaki vlasnik dužan je brinuti se o svojoj nekretnini pa bi tako bilo bi dobro i idealno ugovoriti policu osiguranja. 

Osiguranje privatnog vlasništva (vlastitog stana, poslovnog prostora ili kuće) je DOBROVOLJNO. Niti jedan zakon ne propisuje obavezu osiguranja nekretnine. Naravno, prilikom kupnje nekretnine kreditom banke, u tom slučaju banka traži da se ta nekretnina i osigura.

No, svaki vlasnik dužan je brinuti se o svojoj nekretnini pa tako (bilo bi dobro i idealno) ugovoriti osiguranje kompletnog građevinskog dijela, stvari kućanstva te članova obitelji od nezgode, ali osigurati nekretninu i od požara, poplave i ostalih rizika.

POLICA OSIGURANJA OD POPLAVE 

Za pokriće poplave se ne ugovara zasebna polica, već dodatno pokriće po polici.

Osiguranjem od poplava obuhvaćene su samo štete prouzročene na osiguranom objektu za vrijeme poplave i neposredno nakon povlačenja vode. Osiguranjem nisu obuhvaćene štete:

 • s unutarnje strane na cjevovodima, kanalima i tunelima prouzročene mehaničkim djelovanjem vode
 • od gljivica nastalih zbog vlage
 • od slijeganja tla kao posljedica poplava i bujica
 • od poplavljivanja vode izlijevane iz kanalizacijske mreže, osim ako je do izlijevanja došlo zbog poplave ili bujice

Za prepoznati što je obuhvaćeno pokrićem, potrebno je znati i što se smatra rizikom poplave.

Poplavom se smatra:

 • stihijsko neočekivano poplavljenje terena od stalnih voda (rijeka, jezera,mora i dr.) zbog toga što se voda izlila iz korita ili provalila obrambeni nasip ili branu
 • izlijevanje vode zbog izvanredne plime i valova na moru i jezerima neobične jačine, kao i od nadolaska vode iz umjetnih jezera
 • neočekivano poplavljenje terena i otvorenih prostora zbog naglog stvaranja velike količine vodene mase koja je nastala kao posljedica proloma oblaka

POLICA OSIGURANJA OD POŽARA

Kao i kod poplave, za prepoznati što je obuhvaćeno pokrićem, potrebno je znati i što se smatra rizikom požara.

Požarom se smatra:

 • vatra nastala izvan određenog vatrišta ili
 • vatra koja je ovo mjesto napustila i sposobna je dalje se širiti svojom vlastitom snagom

Ne smatra se da je nastupio požar i osiguratelj nije obvezan platiti naknadu ako je osigurana stvar uništena ili oštećena:

 • zbog izlaganja vatri ili toplini radi obrade ili u druge svrhe (npr. u glačanju, sušenju, prženju, pečenju, i sl.)
 • zbog pada ili bacanja u ognjište (peć, štednjak i sl.)
 • osmuđenjem, progorjenjem od cigarete, cigare, svjetiljke, žeravice i sl.
 • zbog vrenja ili zagrijavanja, kuhanja, dimljenja i sl.

Osiguranjem od opasnosti požara nisu obuhvaćene štete na dimnjacima nastale u svezi s njihovom funkcijom.

OSIGURANJE OD POTRESA

U svakoj osiguravajućoj kući, osiguranje od potresa se ugovara kao dodatno pokriće. Tako je i u okviru paketa Moj (o)siguran dom.  Potres se ne ugovara se kao zasebna polica, a cijena ovisi o tome gdje se nalazi osigurani objekt (radi li se o rizičnom ili manje rizičnom mjestu što se tiče potresa).

Pokriće potresa podrazumijeva potres u mjestu osiguranja s očitanim intenzitetom od 5 ili više stupnjeva MCS ljestvice (Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice) te se priznaje intenzitet nadležnog geofizičkog zavoda, a svi događaji nastali unutar 72 sata smatraju se jednim događajem.

PAKETI OSIGURANJA

Razne osiguravajuće kuće nude brojne pakete osiguranja. Tako i Wiener osiguranje nudi Wiener paket osiguranje imovine od kojeg se uglavnom zaključuje:

 • osnovni paket s dodatnim pokrićima
 • od dopunskih pokrića tu su:
  • poplava, bujica i visoka voda, potres te klizanje tla. U posljednje vrijeme najčešće se od dopunskih rizika ugovara potres.

Pokrića koja se nalaze unutar pojedinih paketa se razlikuju ovisno koji je glavni paket odabran - Small, Medium ili Large. Najčešće se uzima Medium, ali odabir paketa ovisi o tome:

 • kakav objekt se osigurava
 • koja mu je namjena i
 • koliko se ugovaratelj želi zaštiti

U osnovnom pokriću Medium paketa nalaze se tzv. rizici FLEXA (požar, udar groma, eksplozija; osim eksplozije od nuklearne energije, pad i udar letjelice). Tu su i oluja, tuča, udar vlastitog motornog vozila i vlastitog pokretnog radnog stroja te nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekt.

Osigurani su i rizici nastalii:

 • štrajkom, demonstracijama i manifestacijama
 • izlijevanjem vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi (posljedično oštećenje)
 • pritiskom snježne mase

U pokrića su uključene i razne naknade troškova kao posljedice gore navedenih rizika poput troška raščišćavanja i rušenja, troška sprečavanja i umanjenja štete, troškova uz puknuće cijevi, dobava nove i zamjena cijevi, pronalaženje greške i vraćanje u prvobitno stanje, proširenje pokrića puknuća cijevi uslijed smrzavanja, troška dobave i promjene brave uslijed gubitka ili oštećenja te troška prijevoza i skladištenja stvari ako je stan/kuća neupotrebljiv/a.

U dopunskom pokriću Medium paketa nalaze se rizici:

 • odgovornost vlasnika iz posjedovanja nekretnine
 • prenapon uslijed nevremena / indirektan udar groma (oštećenje instalacija)
 • solarni uređaji - FLEXA, oluja, tuča, lom
 • solarni uređaji - krađa i razbojstvo
 • lom stakla (prozori, vrata, zidne pregrade, ogledala, stakla slika i sl.)
 • lom stakla (stakleni krovovi, vanjske staklene stijene, akvarij)
 • lom staklo-keramike (umivaonici, zahodske školjke i dr.; staklo-keramičke ploče)
 • oštećenja na objektu uslijed provalne krađe
 • trošak gubitka vode nakon izljeva/napuknuća cijevi
 • puknuće cijevi izvan građevinskog objekta, troškovi pronalaska greške, zamjene i vraćanja u prvobitno stanje
 • gubitak najamnine (financijski gubitak radi nastalog osiguranog slučaja požara) ako se stan/kuća iznajmljuju
 • troškovi hotelskog ili drugog smještaja ako je stan/kuća neupotrebljiv/a uslijed nastalog osiguranog slučaja požara

>>> OSIGURANJE IMOVINE - što osigurati, po kojoj cijeni, kako prijaviti štetu i zatražiti isplatu

Visina naknade štete

- ovisi o tome primijenjuje li se franšiza, odnosno o odluci klijenta hoće li ugovoriti otkup franšize. Ako se kod sklapanja police ona otkupi dodatnom premijom, osiguranik ne sudjeluje u šteti.

Naknada štete se utvrđuje prema vrijednosti osiguranog objekta u vrijeme nastanka osiguranog slučaja, umanjenoj za vrijednost ostatka.

Tako npr. rizici unutar paketa osiguranja imovine Moj (o)siguran dom posloženi su na način da odgovaraju klijentima, neovisno o tome gdje se nalaze, a dodatna pokrića poput potresa, poplave ili klizanja tla klijenti odabiru prema vlastitim potrebama.

ZAKLJUČAK

Klijent sam može odabrati pokrića koja su mu potrebna, ovisno o mogućnostima i potencijalnim rizicima kojima je izložen. Važno je naglasiti kako je osiguranje imovine o raznih rizika važno i može pomoći u situacijama kada se dogodi šteta. A šteta se kad tad dogodi. 

* tekst je omogućilo Wiener osiguranje VIG