Grad Zadar
Izvor: frimufilms/Freepik
POTICANA STANOGRADNJA

Ako želite POS stan u Zadru - ispunite zahtjev!

Gradonačelnik Grada Zadra raspisao je Javni natječaj za kupnju stana po programu POS-a na području Grada Zadra na predjelu Smiljevac, radi utvrđivanja Liste reda prvenstva.

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Zadra imaju svi građani - državljani Republike Hrvatske. Prednost na kupnju stana imaju osobe koje nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan u svome vlasništvu.

Zahtjev za kupnju stana s traženom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pošte ili predajom na pisarnicu Grada Zadra na adresu:

  • Grad Zadar
  • Narodni trg 1
  •  23 000 Zadar
    •  uz naznaku: „Ime, prezime i adresa – Zahtjev za kupnju stana iz Programa POS-a - Grad Zadar - NE OTVARAJ”

Ispunjeni zahtjev sa svom dokumentacijom potrebno je dostaviti zaključno do 25. lipnja 2024. godine.

Tekst javnog  natječaja s obrascem (zahtjevom)  objavljen je na mrežnoj stranici Grada Zadra, a može ga se i osobno preuzeti u pisarnici Grada Zadra.

Cijeli tekst Javnog poziva, popis dokumentacije i potrebne obrasce možete pronaći na mrežnim stranicama Grada Zadra. 

Dodatne informacije podnositelji zahtjeva mogu dobiti na kontakt broj 023/208-136 i 023/208-16 ili putem e-mail adrese iva.stipcevicpantalon@grad-zadar.hr.

Sadržaj podržava Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Pratite temu #POS i vjerujemo da ćete pronaći korisne informacije. Sretno!

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji. Klikom na # vaše županije možete lakše selektirati što vas zanima.

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.