prodaja stanova
Izvor: Freepik
PRODAJA STANOVA

Ako želite prodati svoj stan, APN bi mogao biti kupac

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) raspisala je Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju useljivih stanova. 

Ako želite prodati svoj stan, APN bi mogao biti zainteresiran.

U ponudi mora biti navedeno:

 • ime, prezime, adresa, OIB/MB vlasnika (pravna ili fizička osoba) s podacima radi uspostave kontakta (telefon i adresa elektroničke pošte)
 • ako ponudu dostavlja agencija za promet nekretninama dostaviti rješenje o registraciji za obavljanje poslova u prometu nekretninama i dokaz o ovlaštenju za obavljanje kupoprodajnih radnji ili punomoćnik vlasnika nekretnine dostaviti punomoć za zastupanje
 • opis i iskaz površina pripadajućih dijelova - za stanove
 • opis opreme nekretnine (zidne i podne obloge, grijanje, sanitarije i sl.) -za stanove
 • podatak o godini izgradnje nekretnine -za stanove
 • ukupna cijena za ponuđenu nekretninu.

Ponudi obavezno treba priložiti:

 • izvadak iz zemljišne knjige za ponuđenu nekretninu ne stariji od 15 dana od dana dostave ponude
 • potvrdu katastra o kućnom broju
 • identifikacija čestica
 • posjedovni list
 • preslika katastarskog plana
 • energetski certifikat za stambene zgrade/stan ili dokaz o izradi energetskog certifikata
 • tlocrt nekretnine s opisom prostorija i iskazanim površinama
 • uporabna dozvola ako nije upisana u izvatku iz zemljišne knjige

Ponuditelji koji nude nove gotove stanove obavezno moraju priložiti i:

 • uporabnu dozvolu za izgrađene stanove i zemljišno-knjižni izvadak u kojem je proveden etažni elaborat ili je u tijeku postupak provedbe etažnog elaborata u nadležnom zemljišnoknjižnom sudu

Napomena - nakon realizirane kupnje od prodavatelja pravne osobe - izdavanje garancije za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku od dvije godine.

Dostava ponuda

Ponuda treba biti zatvorena, dostavljena poštom ili osobno na adresu APN-a s naznakom:

 • Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
 • 10000 Zagreb
 • Savska 41/IX
 • NE OTVARATI - ponuda za prodaju stana NA PODRUČJU GRADA ___________“.

Rok za slanje ponuda je do 31. prosinca 2024. godine.

Popis stanova, njihovu veličinu i u kojim se gradovima i općinama nalaze možete pronaći na web stranicama APN-a.

Sadržaj podržava Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Sve javne pozive, natječaje i projekte povezane s nekretninama koji se objavljuju u Hrvatskoj možete pratiti u podrubrici Projekti i natječaji. Klikom na # vaše županije možete lakše selektirati što vas zanima.

Ne zaboravite se prijaviti i na newsletter ZGRADOnačelnik.hr-a kako bismo vas povremeno obavještavali o različitim događanjima koje organiziramo kao i drugim korisnim savjetima i informacijama povezanima s pravima i obvezama (su)vlasnika zgrada i kuća i lakšeg upravljanja i održavanja nekretnina.