nekretnina
Izvor: Merio / Pixabay
JAVNI PZIV

APN prikuplja ponude za kupnju stanova i kuća diljem Hrvatske

APN prukuplja punude za kupnju 164 stana i 12 kuća diljem Hrvatske. 

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), raspisala je JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za kupnju gotovih stanova i kuća. 

APN prikuplja ponude za kupnju gotovih stanova i kuća diljem Hrvatske. PREUZMITE POPIS gradova i općina gdje APN kupuje stanove i kuće. 

SADRŽAJ PONUDE – ZA SVE PONUDITELJE

 • ime, prezime, adresa, OIB/MB vlasnika (pravna ili fizička osoba) s podacima radi uspostave kontakta (tel/fax, e-mail)
 • ako ponuditelj nije vlasnik nekretnine – rješenje o registraciji za obavljanje poslova u prometu nekretnina i dokaz o ovlaštenju za obavljanje kupoprodajnih radnji (ugovor, punomoć i sl.),
 • opis i iskaz površina pripadajućih dijelova
 • opis opreme nekretnine (zidne i podne obloge, grijanje, sanitarije i sl.)
 • podatak o godini izgradnje nekretnine
 • ukupna cijena za ponuđenu nekretninu i pripadajuće dijelove ISKAZANE U KUNAMA

PONUDITELJI KOJI NUDE NEKRETNINU OBVEZNO MORAJU PRILOŽITI:

 • izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz vlasništva za stan i kuću koji je predmet ponude, ne stariji od 15 dana od dana dostave ponude
 • potvrdu katastra o kućnom broju
 • posjedovni list (kuća)
 • preslika katastarskog plana (kuća)
 • energetski certifikat za stambene zgrade/stan/kuću ili dokaz o izradi istog
 • tlocrt nekretnine s opisom prostorija i iskazanim površinama

PONUDITELJI KOJI NUDE NOVE GOTOVE STANOVE OBVEZNO MORAJU PRILOŽITI I:

 • uporabnu dozvolu za izgrađene stanove i zemljišno knjižni izvadak u kojem je proveden etažni elaborat ili je isti u provedbi u z.k. sudu

Napomena:

 • nakon realizirane kupnje od prodavatelja pravne osobe - izdavanje garancije za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku od 2 godine

NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA:

Ponuda treba biti zatvorena, dostavljena poštom ili osobno na adresu APN-a s naznakom:
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama,
10000 Zagreb, Savska 41/IX
NE OTVARATI - ponuda za prodaju stana NA PODRUČJU GRADA ___________“

ROK ZA SLANJE PONUDA:

 • do 26.09.2022.

PONUDE ZAPRIMA I OBRAĐUJE APN

 • otvaranje ponuda neće biti objavljeno javno, a o rezultatima nadmetanja kao i terminu obilaska ponuđenih stanova, ponuditelj će biti usmeno izvješten,
 • APN zadržava pravo ne odabrati niti jednu pristiglu ponudu te one ne obvezuju APN na sklapanje bilo kakvih pravnih poslova,
 • na ovo javno prikupljanje ponuda ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi
 • prikupljene osobne podatke ponuditelja APN će koristiti isključivo u svrhu eventualne kupoprodaje po ovom javnom pozivu te se u druge svrhe neće koristiti

NAPOMENA:

 • ponuđene nekretnine trebaju biti useljive